LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  01 / 02 / 2023 „Działanie nie zawsze przynosi szczęście, ale nie ma szczęścia bez działania”- Benjamin Disraeli
Informatyka

15th ASEF Classroom Network Conference

Nauczycielka fizyki i informatyki w LO nr XVII  we Wrocławiu, pani Anna Bukiewicz-Szul otrzymała zaproszenie do udziału w konferencji Asia-Europe Foundation - ASEF: "Education for Sustainable Development and AI: The Role and Readiness of Teachers”. W dniach 25-29.11.2019 reprezentowała Polskę i naszą szkołę, na międzynarodowej konferencji w Tokio!
Była to okazja do podjęcia dyskusji z nauczycielami z niemal całego świata o tym, jak unowocześnić system edukacji, wzbogacić nowymi technologiami, m.in. sztuczną inteligencją, skąd wziąć na to pieniądze i jak przygotować nauczycieli do ich użycia, jak zapewnić zrównoważony rozwój w edukacji na całym świecie. Czy polska szkoła jest gotowa na zmiany?
Już przed wyjazdem, we współpracy z nauczcielkami języka angielskiego, zaangażowani zostali siedemnastkowi uczniowie w tematykę, która była podejmowana na konferencji. Uczniowie klas 2A,2C oraz 3C wypowiadali się w kwestii zrównoważonego rozwoju w edukacji oraz czy sztuczna inteligencja może zastąpić nauczyciela.  
Program zajęć podczas konferencji  był bardzo intensywny, wykłady specjalistów w zakresie podejmownych tematów, spotkania z Ministrami Japońskiego Rządu, Prezydentem UNESCO oraz władzami uczelni wyższych z Tokio; dyskusje, warsztaty, sesje grupowe i zwiedzanie wystawy UNESCO. Nie tylko  przekazano uczestnikom ogrom wiedzy, ale  także pokazano możliwości praktycznego jej zastosowania, przedstawiono propozycje działań prowadzących do wdrożenia zmian w systemach edukacji. Był to też czas, w którym większość uczestników, mimo posiadanej wcześniej wiedzy, zostało głeboko dotkniętych problemami współczesnego świata i zmotywowanych do działania na rzecz naprawy tego, co możemy naprawić. To właśnie na gruncie edukacji szkolnej możemy zapewnić tym i przyszłym pokoleniom szansę na godne życie, gwarantując im dostęp do zasobów, tlenu, wody pitnej, pokój  itp. Edukując przyszłe pokolenia możemy wdrażać wiedzę, implementując 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), które przyjęte zostały przez 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. 
Sztuczna inteligencja może pomóc nie tylko w edukacji jako takiej, ale także w implementowaniu filarów zrównoważonego rozwoju. Sztuczna inteligencja nie zastąpi w przyszłości nauczyciela, bo proces edukacji to coś więcej niż tylko przekazywanie wiedzy, ale będzie idealnym wsparciem. Cały czas korzystamy z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, chociażby korzystając z Google. UNESCO buduje platformę dla nauczycieli i uczniów, opatą na IA, pomagającą w selekcji informacji z morza różnej jakości danych dostępnych w Interncie. Narzędzie sprawdza zawartość materiałów różnego rodzaju i po chwili daje nam listę wartościowych pozycji, a także streszczenie i poziom trudności. Rozszerzona rzeczywistość AR w podręcznikach jest cennym wsparciem. Przykładów jest całe mnóstwo. Sztuczna inteligencja budowana jest przez ludzi, oparta na algorytmach tworzonych zgodnie z czyimiś ideami. Jakie zatem mogą tu wystapić niebezpieczeństwa? Ten i inne potencjalne problemy z IA zostały również przedyskutowane podczas zajęć.

Jedną z najbardziej trafnych sentencji, które można było usłyszeć podczas konferencji ASEF było: "Edukacja, to wszystko to, co pamiętasz, gdy zapomnisz wszystkiego, czego nauczyli Cię w szkole."

ZDJĘCIA:  https://photos.app.goo.gl/qS861XfZ8teVcBC77
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII