LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 09 / 2021 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
Historia

22 listopada 2016 r. odbędzie się etap szkolny „Olimpiady Solidarności”

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii”. Zakres tematyczny olimpiady obejmuje okres historii Polski lat 1970-1990 (szczególnie więc mile widziani są uczniowie klas drugich, którzy stosowny materiał z historii mają już solidnie opanowany:).

Chętni proszeni są o zgłaszanie się osobiste do prof. Roberta Pieńkowskiego (nauczyciel koordynujący Olimpiadę), lub do prof. Zofii Kuź (można kontaktować się także za pośrednictwem librusa).

Etap szkolny odbędzie się 22 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 (zbiórka o godz. 9.50 w sali 314). Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Do drugiego etapu (wojewódzkiego) z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali dwie następujące po sobie najwyższe liczby punktów, ale nie mniejsze niż 35% maksymalnej ilości punktów do zdobycia.

Do wygrania: indeksy na Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski; roczne stypendia; bony na publikacje książkowe IPN; nagrody rzeczowe.

Warto zapoznać się z testem zeszłorocznego etapu szkolnego Olimpiady (kliknij tu).

Komplet informacji, w tym regulamin dostępne są na stronie internetowej olimpiady (http://olimpiadasolidarnosci.pl).

 ETAP SZKOLNY:
Podręczniki rekomendowane przez Komitet Merytoryczny do przygotowania się do etapu szkolnego IV edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.

Literatura obowiązująca:
1.    Jerzy Eisler, Polskie miesiące, czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008
2.    Jerzy Holzer, Solidarność 1980-1981: geneza i historia, Łódź 1990.
3.    Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski. 1939-1989, Warszawa 2006 lub Andrzej Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2004 (rozdziały dotyczące lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych)

Pozycje książkowe przedstawione w punkcie 3 mają charakter alternatywny – każda z dwóch proponowanych książek dotyczy tego samego zakresu tematycznego lub porusza ten sam problem, więc jedna z nich wystarczy do zapoznania się z wymaganym materiałem.

Oczywiście wszelkie inne publikacje wyczerpująco opisujące lata 1970-1990 też są dopuszczalne, lecz organizatorzy gwarantują, że odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w ww podręcznikach.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII