LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 03 / 2023 Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali /JPII/
Prymusi Siedemnastki

27 kwietnia 2018 roku zabrzmiał ostatni dzwonek dla tegorocznych Absolwentów LO nr XVII!

W piątkowe przedpołudnie 27 kwietnia 2018 r. po trzech latach wytężonej pracy, Absolwenci LO nr XVII im. A. Osieckiej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły (z trzech lat nauki) uzyskała uczennica klasy teatralnej JULIA MACIUSZEK, która otrzymała statuetkę i dyplom PRIMUS INTER PARES 2018 
Wśród klas maturalnych najwyższą średnią ocen uzyskała klasa teatralna 3E, zaś najlepszą frekwencję osiągnęła klasa anglojęzyczna 3A.
Podczas uroczystości w auli Prymusi oraz wyróżnieni uczniowie odebrali zasłużone dyplomy i nagrody. Serdeczne i motywujące słowa wraz z najlepszymi życzeniami na dalszą drogę skierowała do uczniów Dyrektor Szkoły Małgorzata Iwankiewicz, zaś Maturzyści podziękowali całej społeczności szkolnej. Uroczystość uświetnił występ Chóru LO nr XVII oraz spektakl taneczno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy drugiej teatralnej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli starszym kolegom powodzenia i dobrych wyborów w życiu. Uroczystość prowadzili Wiktoria Lebiodzik i Marek Homik, a nad całością czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Ewa Toporek-Niemczyk.
Wyróżnieni Maturzyści>>
Gratulujemy Absolwentom i życzymy wielu sukcesów w dalszych etapach kształcenia i w życiu w ogóle!
Zdjęcia Dominiki Dargacz>>
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII