LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 09 / 2021 Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas- Georges Poulet
GALERIA
Z życia szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010 uświetnili znamienici goście: p. Iwona Bugajska z-cy dyr. Wydziału Edukacji UM i p. Jan Chmielewski – radny Rady Miejskiej
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia p. Iwona Bugajska skierowała do młodzieży zachęcające i motywujące słowa
rozp5.jpg
rozp4.jpg
rozp4.jpg
rozp3.jpg
rozp3.jpg
rozp2.jpg
rozp2.jpg
rozp1.jpg
rozp1.jpg
rozp10.jpg
rozp10.jpg
rozp11.jpg
rozp11.jpg
rozp9.jpg
rozp9.jpg
Nowy rok szkolny otworzył dyrektor szkoły Roman Kowalczyk
rozp8.jpg
rozp6.jpg
rozp6.jpg
Radny Rady Miejskiej p. Jan Chmielewski przekazał młodzieży pozdrowienia i życzenia sukcesów w nauce w imieniu Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza
rozpo7.jpg
rozp13.jpg
rozp13.jpg
rozp12.jpg
rozp12.jpg

BWW 2019

autor: B.Kryjom,data: 18-05-2019
GALA BWW 2019

LOCKDOWN ENGLISH 2020

autor: Kamila Morawska,data: 23-09-2020
A LOOCK BACK ON OUR ZOOM ENGLISH LESSONS
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII