LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  26 / 09 / 2021 Jeśli nie wiesz czego chcesz, to masz to czego nie chcesz- Chuck Palahniuk
WDŻ

Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie

Zapraszam do udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie. Głównym celem zajęć jest promowanie znaczenia więzi międzyludzkich, ukazanie wartości związanych z płciowością człowieka, zagadnienia dotyczące prokreacji i bioetyki. Szczegóły zawarte są w treściach podstawy programowej WDŻ. Uczestniczącej w moich zajęciach młodzieży polecam podręcznik „Wędrując ku dorosłości” autorstwa Teresy Król, który jednak nie jest obligatoryjny. Zachęcam również i przygotowuję chętnych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Zwracam uwagę, że zajęcia wdż w LO XVII prowadzone są na zastępstwach. Posiadam wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz ponad piętnastoletnie doświadczenie jako nauczyciel WDŻ. Zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami zapraszam do osobistej rozmowy.

                                                                            Nauczyciel WDŻ Janina Pieńkowska
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII