LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 09 / 2021 Żeby nauczyć Jasia matematyki- trzeba znać matematykę i Jasia!
STRONA GŁÓWNA

Zajęcia w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego - 2A3 i 2E3 na terenówkach

Obecnie obszar Ogrodu obejmuje 7,4 ha (i 0,33 ha pod szkłem) i znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin (licząc różne ich odmiany liczba ta sięga 11,5 tysiąca) szklarniowych i gruntowych.

Na terenie ogrodu, głównie w Arboretum rosną: cypryśniki błotne, mamutowce, sekwoja wieczniezielona, cedry, szydlice, kuningamie, modrzew polski metasekwoje, cyprysowce Leylanda i sośnice.

Spośród rosnących na terenie Ogrodu drzew za pomniki przyrody uznano 27 z nich: dęby, cisy, miłorzęby, buki i platany.

Oprócz ekspozycji roślin w Ogrodzie można podziwiać zbudowany w 1856 na terenie alpinarium przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla kamiennego, przedzielonych osadami piaskowców i łupków. W ekspozycję tę wkomponowano skamieniałe odciski wymarłych roślin, skamieniałe pnie drzew, itp.

Jednostką filialną wrocławskiego Ogrodu Botanicznego jest od 1988 roku ponad 70-hektarowe arboretum w Wojsławicach niedaleko Niemczy, słynące z wielkiego zbioru rododendronów i rzadkich drzew iglastych.
 
Uczniowie 2A3 oraz 2E3 zwiedzali ogród oraz mieli za zadanie wykonać ćwiczenia w grupach, mieli przy tym mnóstwo zabawy oraz sprawdzili swoją wiedzę w terenie. Była piękna pogoda i fantastyczna ekipa.  
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII