LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 09 / 2021 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
Fizyka

Zajęcia dla klasy 2C na I pracowni fizycznej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W listopadzie, klasa 2C o profilu mat-fiz-inf rozpoczęła udział w zajęciach na I Pracowni Fizycznej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie wykonywali ćwiczenia z mechaniki i ciepła. 
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII