LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  26 / 09 / 2021 Nie zmarnuj błędu. Naucz się z niego- Robert Kiyosaki
Stypendyści

ZOFIA DĘBSKA i MARTA KUBIAK z pierwszej klasy teatralnej nagrodzone stypendiami

Uczennice pierwszej klasy teatralnej otrzymały na rok szkolny 2017/2018 stypendia:
ZOFIA DĘBSKA
 - Stypendium Burmistrza Kamiennej Góry za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie; zaś MARTA KUBIAK -Stypendium Artystyczne w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce.
Gratulujemy!
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII