LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 09 / 2021 „Gram zapobiegania jest więcej wart niż tona leczenia”- Henry de Bracton
Historia

XLVII Olimpiada Historyczna 2020/2021

Z przyjemnością informuję, że ruszyła XLVII Olimpiada Historyczna. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w niepowtarzalnej przygodzie... W tym roku szkolnym Olimpiada organizowana jest na tych samych zasadach, co w roku ubiegłym. Eliminacje I etapu (szkolnego) przebiegają w całości w szkole. Jako pierwsza przeprowadzana jest część pisemna (przygotowanie pracy badawczej; tematy pojawią się na stronie internetowej Olimpiady na początku września 2020 r.; praca musi zostać oddana Komisji Szkolnej do 9 XI 2020 r.). Arkusz oceny prac badawczych pojawi się na stronie olimpiady w dniu 10 XI. Autorzy prac ocenionych najwyżej (4+, 5, 6) będą dopuszczani do eliminacji ustnych przeprowadzanych przez Komisje Szkolne.

W trakcie zawodów ustnych Komisja Szkolna posługuje się pytaniami przygotowanymi przez Zespół Ekspertów – przekazane zostaną w połowie listopada do szkół, które zgłoszą się do Olimpiady. Do etapu okręgowego kwalifikowani będą automatycznie wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają w eliminacjach ustnych oceny 4+ i wyższe (w sumie 80 pkt. z całego etapu). Odwołania dotyczące eliminacji I etapu rozpatrywane są przez przewodniczących Komisji Szkolnych.

Po przeprowadzeniu eliminacji Komisje Szkolne zobowiązane są przesłać tradycyjną pocztą do komitetów okręgowych protokoły z eliminacji I stopnia, prace badawcze z wypełnionymi kartami oceny, oświadczenia o samodzielności pracy badawczej oraz zgody uczestników oraz nauczycieli na przetwarzanie ich danych osobowych.

Zgłoszenie chęci udziału u Roberta Pieńkowskiego (gabinet 314, lub za pośrednictwem Librusa), który udziela wyczerpujących informacji.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII