LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  16 / 10 / 2021 „Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem”- Marcjalis
Forum Historyczno-Patriotyczne

9 XI 2016: XII Forum Historyczno-Patriotyczne pt. „Służąc Ojczyźnie 1939-1963” z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości

W środę 9 listopada 2016 r. odbyło się w Naszej szkole kolejne, już XII-te Forum Historyczno-Patriotyczne kiedy to gościliśmy świadków historii – kombatantów, z których najstarszy miał 95 lat (!), a najmłodszy 85. Mieli Oni w chwili rozpoczęcia II wojny światowej od 7 do 18 lat, więc wystarczająco dużo by mogli opowiedzieć nam o przeżyciach, które były ich osobistym udziałem i ich pokolenia. Są to nieliczni już autentyczni świadkowie okropieństw minionej wojny i trudnych, często wręcz tragicznych lat powojennych, gdy wbrew woli Polaków rozpoczęto w Polsce budowę komunizmu. Gościliśmy Feliksa Kosteckiego – żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, Feliksa Trusiewicza - Polaka, mieszkańca Wołynia, który cudem ocalał z rzezi zgotowanej przez policję ukraińską i Niemców, Stefana Siejkę - Prezesa Wrocławskiego Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego „Jaworzniacy” i Genowefę Aleksander, którą w wieku lat 16 uznano za wroga Polski Ludowej i przez dwa lata trzymano w stalinowskim więzieniu.

Podczas Forum uczniowie i nauczyciele XVII-tki mogli zapoznać się też z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej. Wojciech Trębacz - główny specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN opowiedział m.in. o prowadzonych przez IPN poszukiwaniach miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego lat 1944-1956. Z kolei Ilona Gosiewska - Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen opowiedziała o działalności kierowanej przez Nią organizacji, która wspiera Polaków, w tym kombatantów mieszkających na Kresach, pomaga żyjącym Żołnierzom Wyklętym i działa na rzecz zachowania pamięci o tych, którzy zginęli walcząc o wolną Polskę.

   XII Forum Historyczno-Patriotyczne zostało otwarte przez Panią Dyrektor Małgorzatę Iwankiewicz o godzinie 8.55, a zakończyło się o godz. 14.25. Specjalnym gościem Forum był Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, który pojawi ł się o godz. 9.50, wygłosił krótkie przemówienie i pozostał do końca spotkania z Wojciechem Trębaczem.

   XII-emu Forum Historyczno-Patriotycznemu towarzyszyła wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej zatytułowana „Skazani przez władzę ludową 1944–1954”, której trzy plansze były do obejrzenia na korytarzu na trzecim piętrze naprzeciwko gabinetu 311, a wszystkie pozostałe w gabinecie 314.

 Warto wspomnieć i podkreślić, że kwiaty wręczane gościom zostały zakupione ze środków zebranych wśród uczniów, co jest godną szczególnej pochwały inicjatywą Samorządu Uczniowskiego.

   Przy okazji informujemy i już zapraszamy na spotkanie z Wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, kierującym pracami badawczymi i poszukiwawczymi Żołnierzy Wyklętych, które odbędzie się 10 lutego 2017 r. w ramach naszych szkolnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zobacz fotorelację>>

Informacja o Forum w Tygodnika Niedziela

Program XII Forum Historyczno-Patriotycznego z wyszczególnieniem poszczególnych gości i przewidywanej tematyki: 

 


Świadek historii: Feliks Kostecki, lekcja 2: godz. 8.55-9.40

 

Wołyń mojego dzieciństwa. Armia Krajowa mojej młodości - wspomnienia”

Feliks Kostecki ps. Lech (ur. 1 stycznia 1925r. w Kowlu na Wołyniu) - ppłk poż. w st. spocz. Podczas drugiej wojny światowej Feliks Kostecki był żołnierzem słynnej 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

Wykład: Wojciech Trębacz, lekcja 3: godz. 9.50-10.35

„Instytut Pamięci Narodowej w procesie przywracania pamięci historycznej”

Wojciech Trębacz, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN; wiceprezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; autor artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz opracowań dydaktycznych (m.in. „Krok ku niepodległości. Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980”); autor i współautor wystaw (m.in. „Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy”, „Ludzie UB”, Breslau-1945-Wrocław”, „Miejsca represji i kaźni na Dolnym Śląsku 1939-1956”)

Świadek historii: Feliks Trusiewicz, lekcja 4: godz. 10.45-11.30
„Podczas drugiej wojny światowej straciłem całą rodzinę. Cudem ocalałem z masakry wioski, w której mieszkałem.”

Feliks Trusiewicz, ur. w listopadzie 1921 r. na Wołyniu. Autor szeregu wspomnień o jego ziemi rodzinnej z okresu międzywojennego i drugiej wojny światowej. Pozycje te wzbogacają wiedzę o specyfice Wołynia z jego różnorodnością etniczną, romantyzmem kulturowym, urzekającym folklorem i krajobrazem. Wspomnienia Trusiewicza nie pomijają tragicznych losów ludności polskiej prześladowanej i deportowanej na Sybir przez okupantów sowieckich, a później represjonownej przez okupantów niemieckich. Relacjonują także zagładę Żydów i rzeź ludności polskiej dokonaną przez oddziały UPA.

Wykład: Ilona Gosiewska, lekcja 5: godz. 11.50-12.35

Stowarzyszenie „Odra - Niemen”  w działaniach na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski oraz wspierania Kombatantów mieszkających na Kresach, w Polsce i na całym świecie”

Ilona Gosiewska – Prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen. Stowarzyszenie jest organizacją,  której głównym celem jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych. Stowarzyszeniu leży też na sercu sprawa budowy we Wrocławiu Pomnika Żołnierzom Wyklętym.

Świadek historii: Stefan Siejka, lekcja 6: godz. 12.45-13.30

 „Dlaczego chciałem przemocą obalić ustrój PRL?”

 Kpt. rez. Stefan Siejka, ur. 2 III 1931 r. Prezes wrocławskiego oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”.  W  1948 r. wstąpił do tajnej organizacji Młode Wojsko Polskie, której celem było "obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego". Aresztowany 21 XI 1949r. w wieku lat 18. Za działalność w tej organizacji w 1950r. skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok odsiadywał m. in. w obozie pracy w Jaworznie. Zwolniony 18 V1956 na mocy amnestii.

Świadek historii: Genowefa Aleksander, lekcja 7 godz. 13:40-14:25

Co się stało 67 lat temu, gdy z koleżankami szłam na sprawdzian z matematyki?

Porucznik rez. Genowefa Aleksander, ur. 10 XI 1932 r., członek Narodowych Sił Zbrojnych,  Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W wieku 16 lat została w 1949 r. aresztowana za „przynależność do nielegalnej organizacji, która przemocą dążyła do obalenia organów władzy demokratycznej i ustroju państwa ludowego”. Została uznana za wroga Polski Ludowej. Pani Genowefa Aleksander spędziła cztery miesiące w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Bolesławcu, a następnie została przewieziona do Wrocławia, gdzie w areszcie na ul. Sądowej spędziła 2 lata i jeden dzień.

Uwaga! Zapowiadana wcześniej obecność na naszym Forum Zbigniewa Lazarowicz (ur. 1925) nie doszła niestety do skutku, ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia Pana Zbigniewa Lazarowica. 

 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII