LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 09 / 2021 Religia bez nauki jest ślepa, nauka bez religii jest kulawa /A. Einstein/
STRONA GŁÓWNA

Wyrazy współczucia z powodu śmierci dawnej nauczycielki w LO nr XVII

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci  Pani Zofii Helemejko, dawnej nauczycielki wychowania fizycznego, pracującej w Zespole Szkół nr 6 im. Agnieszki Osieckiej w latach 1986-1991.  Wyrazy głebokiego współczucia składamy Rodzinie i bliskim.
                                                                                                                                                   Społeczność LO nr XVII
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII