LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 03 / 2023 „Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym”- Gotthold E. Lessing
Wymiany międzynarodowe

Wymiana polsko-belgijska, WAREGEM 2017

W dniach 18.03 – 25.03.2017 grupa 6 uczniów z klas: 1A, 1B i 1F pod opieką Pani Bożeny Szymańskiej-Pakos i Katarzyny Zielińskiejprzebywała w Belgii w ramach międzynarodowej wymiany szkolnej. Gościliśmy w placówce OLV Hemelvaart w Waregem. Program wizyty obejmował: poznanie szkoły i belgijskiego systemu edukacji, udział w lekcji, zwiedzanie miasteczka Waregem oraz zwiedzanie miast: Gent, Brugge, Lille (we Francji) i Brukseli. W tym czasie na wymianie obecni byli również uczniowie z Hiszpanii i Serbii. Koordynatorem wymiany jest Pani Aneta Popiołek.

Galeria zdjęć

Film

Prezentacja w Power Point
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII