LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 05 / 2023 "Uśmiech, to taka krzywa, która wszystko prostuje"
WOS
Justyna Domaradzka
Robert Pieńkowski
Mirosław Lewandowski  Piotr Zołotajkin
  

XVII-tka wzięła udział w programie edukacyjnym „W SŁUŻBIE PRAWU”

autor: R.Pieńkowski,data: 29-05-2023
XVII-tka wzięła udział w programie edukacyjnym „W SŁUŻBIE PRAWU”
W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU” związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży 26 V 2023 r. klasa 2C (oraz 2A) LO XVII pod opieką Roberta Pieńkowskiego wzięła udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 35. W ramach zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu prawa, a także dowiedzieli się o konsekwencjach grożących za jego nieprzestrzeganie. W trakcie zajęć przybliżone zostały zadania Służby Więziennej. Szczególnie interesujące były przestrogi jednego z osadzonych, który opowiedział o swoich przemyśleniach w związku z odbywaniem kary. Młodzież 17-tki poznała również historię tego więzienia przez pryzmat ofiar terroru komunistycznego po II wojnie światowej. Przedstawicielom Służby Więziennej ZK nr 1 we Wrocławiu serdecznie dziękujemy za ciekawą lekcję. Więcej zdjęć tu:

Młodzież LO XVII wzięła udział w programie edukacyjnym „W SŁUŻBIE PRAWU”

autor: R.Pieńkowski,data: 26-04-2023
Młodzież LO XVII wzięła udział w programie edukacyjnym „W SŁUŻBIE PRAWU”
       W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU” związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży 25 IV 2023 r. klasa 1G (oraz 2A, 3A i 4G) wzięła udział w zajęciach z edukacji prawnej na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 1. Młodzież wysłuchała wykładu na temat prawa karnego, prewencji i przestępczości oraz pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zajęcia z edukacji prawnej na terenie Aresztu Śledczego uświadomiły uczniów w kwestii fundamentalnych zasad prawa karnego, jak również ukazały realia grożące tym, którzy nie przestrzegają prawa. Wyjście odbyło się pod opieką Roberta Pieńkowskiego oraz Janiny Pieńkowskiej.

Wizyta w sadzie i areszcie śledczym

autor: P.Zołotajkin,data: 14-04-2023
   4 kwietnia klasa 4A miała okazję powtrórzyć projekt edukacyjny, w którym uczestniczyła kilkanaście dni wcześniej klasa 4 F. Wrażenia, emocje, doświadczenia identyczne jak podczas poprzedniego spotkania.

Wizyta w sądzie i areszcie śledczym

autor: P.Zołotajkin,data: 24-03-2023
   20 III klasa 4F odbyła niecodzienną lekcję wos-u. Miała ona najpierw miejsce w sądzie, gdzie podczas spotkania sędziowie cywiliści i karniści wyjaśniali arkana pracy swojego zawodu. Następnie klasa przeszła na teren aresztu śledczego przy ul.Świebodzkiej. W tym miejscu spotkała się z pracownicą służby więziennej, która zapoznała młodzież ze specyfiką pracy w tym szczególnym miejscu. Przejście przez oddziały z osadzonymi, oglądnięcie celi, rozmowa z więźniem - bibliotekarzem to były kolejne elementy lekcji.

Diagnoza

autor: P.Zołotajkin,data: 08-11-2022
W celu przeprowadzenia diagnozy z wos w klasach czwartych, proszę zainteresowanych o zgłoszenie się do mnie (g.315)

Wyjście do kina w ramach projektu"Edukacja Filmowa -Nowe Horyzonty"

autor: P.Zołotajkin,data: 20-10-2022
   W dn.20 X klasa 4F4 uczestniczyła w sensie filmowym "Piłsudski". W ten sposób rozpoczęła kolejny cykl spotkań z X Muzą. Klasa czyni już to czwarty rok ( z pewnymi przerwami spowodowanymi pandemią). W sumie oglądnęła już  kilkadziesiąt filmów i reportaży, co znakomicie poruszyło wyobraźnię, pobudziło do refleksji oraz poszerzyło wiedzę o świecie

Koniec roku

autor: P.Zołotajkin,data: 23-06-2022

Skończył się kolejny rok szkolny. Tym razem nie był tak skomplikowany jak poprzedni. Dlatego udało nam się wspólnie z Wami(uczniami) zrealizować kilkanaście projektów ,jak: wycieczki, wyjścia, warsztaty, konkursy. 

    Dziękujemy za współpracę. Życzymy spokojnych,dobrych,pożytecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.

                                                          Justyna Domaradzka

                                                          Mirosław Lewandowski

                                                          Robert Pieńkowski

                                                          Piotr Zołotajkin 

Młodzież 17-tki wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

autor: R.Pieńkowski,data: 12-06-2022
Młodzież 17-tki wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
W dniach 6-9 VI 2022 r. młodzież LO XVII z klasy 1A i 2B pod opieką prof. Roberta Pieńkowskiego i Janiny Pieńkowskiej wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Młodzież 17-tki miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego: mogliśmy przysłuchiwać się prowadzonej w Parlamencie przez europosłów debacie oraz obserwować serię głosowań dotyczących problematyki walki ze zmianami klimatu. Wiele atrakcji Strasburga poznaliśmy podczas rejsu statkiem po Renie oraz w trakcie spacerów po mieście. Wyjazd dał nam również możliwość poznania specjałów kuchni francuskiej i alzackiej! To była niezwykle pouczająca lekcja dla wszystkich uczestników wyjazdu, możliwość szlifowania języków obcych oraz wspaniałej integracji.

Uczniowie kl. 3G4 wzięli udział w projekcie „Edukacja samorządowa” realizowanym przez Radę Miejską Wrocławia

autor: R.Pieńkowski,data: 26-05-2022
Uczniowie kl. 3G4 wzięli udział w projekcie „Edukacja samorządowa” realizowanym przez Radę Miejską Wrocławia
18 maja 2022 r. uczniowie klasy 3G4 pod opieką Roberta Pieńkowskiego i Janiny Pieńkowskiej wzięli udział w projekcie „Edukacja samorządowa” realizowanym przez Radę Miejską Wrocławia. O historii samorządu i współczesności Wrocławia opowiedział nauczyciel historii i WOS w LO nr XVII, a zarazem radny Rady Miejskiej Wrocławia Robert Pieńkowski. Spotkanie odbyło się w reprezentacyjnym gmachu Rady Miejskiej - Nowym Ratuszu. Neogotycki gmach wzniesiono w latach 1860-1864. W elewacji wyróżnia się Sala Sesyjna, którą z łatwością dostrzec można dzięki wielkim oknom. Do ozdobienia budynku architekt wykorzystał renesansowe detale architektoniczne z Domów Małej (1521) i Wielkiej Wagi (1571) oraz Urzędu Wagi. Nowy Ratusz od blisko 160 lat pełni funkcję siedziby władz miejskich. Tu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Wrocławia i jego mieszkańców. Miejsce z długą historyczną tradycją, ale również miejsce, w którym tworzona jest przyszłość Wrocławia. 

Uczniowie kl. 1B wzięli udział w projekcie „Edukacja samorządowa” realizowanym przez Radę Miejską Wrocławia

autor: R.Pieńkowski,data: 05-04-2022
Uczniowie kl. 1B wzięli udział w projekcie „Edukacja samorządowa” realizowanym przez Radę Miejską Wrocławia
4 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 1B pod opieką Roberta Pieńkowskiego i Janiny Pieńkowskiej wzięli udział w projekcie Rady Miejskiej Wrocławia „Edukacja samorządowa”. Prosto ze szkoły udaliśmy się do wybudowanego w 1863 r. Nowego Ratusza na wrocławskim Rynku, którego drugie piętro służy Radzie Miejskiej Wrocławia. Tu przywitał nas Wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Marcin Frąckiewicz. Następnie uczniowie zasiedli na miejscu radnych w Sali Sesyjnej, gdzie zapadają wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, m.in. uchwalany jest budżet Wrocławia. Poznali historię samorządu i współczesne wyzwania Wrocławia.

Młodzież XVII LO opiekuje się tablicą „Solidarności” przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

autor: R.Pieńkowski,data: 28-10-2021
Młodzież XVII LO opiekuje się tablicą „Solidarności” przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej opiekują się tablicą pamiątkową „Solidarności” przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu od 2009 r. Odsłonięta 30 VIII 1981 r. tablica upamiętnia strajk, który wybuchł w tym miejscu 26 VIII 1980 r. Tu narodziła się dolnośląska „Solidarność”, która odegrała kluczową rolę w obaleniu komunizmu i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1989.
     27 października 2021 r. uczniowie kl. 1B pod opieką koordynatora projektu prof. Roberta Pieńkowskiego, wychowawcy klasy 1B prof. Renaty Pysiewicz-Jędrusik i prof. Janiny Pieńkowskiej dokonali gruntownych porządków w otoczeniu tablicy, zapalili znicze ku czci ofiar komunistycznego totalitaryzmu, a następnie udali się do Centrum Historii Zajezdnia, gdzie zwiedzili świetną czasową wystawę multimedialną „Zajezdnia strajkuje” oraz wystawę główną „Wrocław 1945-2016” a w rolę przewodnika wcielił się prof. Robert Pieńkowski.

Wystawa

autor: P.Zołotajkin,data: 24-09-2021
W dniu 17 IX klasa 3F4 zwiedziła, w zajezdni przy ul.Tramwajowej, wystawę "Pontonem przez morze". Przedstawia ona problem emigracji i uchodźstwa w dzisiejszym świecie. Dzięki spotkaniu młodzież otrzymała takie informacje,jak : powody przemieszczania się  ludzi, tereny skąd i dokąd migrują , warunki obozowe w jakich przebywają przybysze przez dłuższy czas.

Nowy Rok Szkolny

autor: P.Zołotajkin,data: 31-08-2021
  W nowym roku szkolnym zespół nauczycieli WOS przewiduje organizację etapów szkolnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Wspólczesnym oraz ogólnopolskiego konkursu "My w Europie". Planowane są , w ramach edukacji samorządowej ,wyjścia do Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Miasta.Poza tym czekamy na Wasze ,czyli uczniowskie, propozycje, sugestie.

Refleksja na koniec roku szkolnego, wakacje i na przyszłość

autor: R.Pieńkowski,data: 28-06-2021
Refleksja na koniec roku szkolnego, wakacje i na przyszłość
  Zakończyliśmy ważny etap wspólnej nauki i pracy. W minionym roku szkolnym znaczna część lekcji odbywała się w nietypowych, trudnych warunkach zdalnego nauczania. Był to okres trudny dla Was jako uczniów, ale i dla nas jako nauczycieli. Wiele zaplanowanych wycieczek, projektów, olimpiad się nie odbyło. Szczęśliwie jednak niektóre zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Zdaliśmy trudny egzamin!

  Przed nami wakacje – czas zasłużonego odpoczynku i nabierania sił przed kolejnymi, jeszcze nieznanymi wyzwaniami, które czekają nas w nowym roku szkolnym. Wierzymy, że damy radę. Wierzymy, że trudne czasy związane z groźnym wirusem będą cennym życiowym doświadczeniem, które summa sumarum okaże się wartościowym doświadczeniem przydatnym w przyszłości.

  W imieniu całego zespołu przedmiotowego nauczycieli historii, WOS i podstaw przedsiębiorczości życzymy Wam Drodzy Uczniowie dużo słońca, bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń i szczęśliwego powrotu do szkoły.

Barbara Cieśla
Justyna Domaradzka
Zofia Kuź
Mirosław Lewandowski
Robert Pieńkowski
Piotr Zołotajkin

Uczniowie kl. 2C3 zdobywali wiedzę o lokalnym samorządzie

autor: R.Pieńkowski,data: 22-06-2021
Uczniowie kl. 2C3  zdobywali wiedzę o lokalnym samorządzie
16 czerwca 2021 r. uczniowie klasy 2C3 pod opieką Roberta Pieńkowskiego i Janiny Pieńkowskiej wzięli udział w projekcie Rady Miejskiej Wrocławia „Edukacja samorządowa”. Prosto ze szkoły udaliśmy się do Nowego Ratusza, którego drugie piętro służy Radzie Miejskiej Wrocławia. Tu przywitał nas Wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Marcin Frąckiewicz. Uczniowie kl. 2C3 zasiedli na miejscu radnych w Sali Sesyjnej, gdzie zapadają wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. O dziejach samorządu i współczesności Wrocławia opowiedział nauczyciel historii i WOS w LO nr XVII, a zarazem radny Rady Miejskiej Wrocławia Robert Pieńkowski. Wizyta w Rynku była również okazją do zwiedzenia najważniejszych zabytków wrocławskiego Starego Miasta (m.in. Starego Ratusza, kościoła św. Elżbiety, Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego i kościoła św. Marii Magdaleny).

Sukces

autor: P.Zołotajkin,data: 14-04-2021
Z przyjemnością informuję ,że uczeń klasy 3A, Radosław Dytman zajął trzecie miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu "My w Europie".Konkurs od lat jest organizowany przez Instytut Politologii Uniwersytetu oraz XII LO. Oprócz satysfakcji z sukcesu Radek ma zagwarantowany indeks Instytutu Politologii, czyli po zdaniu matury zostanie automatycznie studentem. Warto nadmienic,że uczestnikiem finału był też Szymon Chyliński z klasy 2F4. Gratulacje!

Zespół nauczycieli WOS wita Was w LO XVII!

autor: R.Pieńkowski,data: 09-09-2020
Zespół nauczycieli WOS wita Was w LO XVII!
Serdecznie Was witamy w LO XVII i cieszymy się, że wpólnie z nami będziecie poznawać zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne takie jak ustrój polityczny Polski. Zapraszamy do angażowania się w olimpiady i konkursy związane z tą tematyką. Zwłaszcza Ci, który odnosili sukcesy w szkole podstawowej i gimnazjum powinni spóbować swoich sił na poziomie licealnym. W najbliższym czasie  odbędą się eliminacje Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Startujcie! Do odważnych świat należy.

Edukacja prawna

autor: P.Zołotajkin,data: 18-12-2019
     16 XII klasa 3PR  spotkała się w gmachu sądu z Panią D.Stawicką -Moryc sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Podczas spotkania młodzież uzyskała informacje o istocie istnienia władzy sądowniczej w państwie. Następnie przeszliśmy na teren Areszt Śledczego przy ul.Świebodzkiej, gdzie zaprezentowano nam strukturę oraz zasady funkcjonowania Służby Więziennej. Umożliwiono nam również zwiedzenie terenu aresztu i zapoznanie się z warunkami życia za murami

Edukacja prawna

autor: P.Zołotajkin,data: 22-10-2019
Edukacja prawna    21 X klasa 3C złożyła wizytę w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Podczs spotkania pani sędzia wyjaśniła młodzieży istotę istnienia władzy sądowniczej w państwie. Następnie uczestniczyliśmy w rozpoczęciu rozprawy sądowej o zabójstwo. Na końcu wizyty klasa weszła na teren aresztu śledczego , gdzie poznała warunki życia za murami.

Edukacja Samorządowa

autor: P.Zołotajkin,data: 22-10-2019
Edukacja Samorządowa    18 X klasa 1F4 złożyła wizytę w Sejmiku Wojewódzkim w ramach projektu"Edukacja Samorządowa". Podczas spotkania młodzież otrzymała informacje o zasadach funkcjonowania tego organu władzy lokalnej oraz o jego znaczeniu w życiu publicznym naszego kraju.

Organizacja roku szkolnego

autor: P.Zołotajkin,data: 04-09-2019

   W roku szkolnym 2019/20 zapraszamy do udziału  w:

- Olimpiadzie WOS ( etap szkolny odbędzie się  w XII 2019),

-konkursach np. "My w Europie", I etap odbędzie się w XI 2019,

   Na bieżąco będą organizowane  wystawy bądż wyjścia  na warsztaty do instytucji publicznych. Jesteśmy otwarci na ewentualne wasze propozycje związane  z innymi formami poszerzania wiedzy. Szczegółowych informacji udziela P.Zołotajkin (s.317).

Uczniowie XVII-tki zdobywali wiedzę o lokalnym samorządzie

autor: R.Pieńkowski,data: 17-06-2019
Uczniowie XVII-tki zdobywali wiedzę o lokalnym samorządzie
31 maja 2019 r. uczniowie klasy 2E i 2F pod opieką Roberta Pieńkowskiego i Marka Popowczaka wzięli udział w projekcie Rady Miejskiej Wrocławia „Edukacja samorządowa”. Wizytę w Rynku rozpoczęliśmy od spaceru szlakiem najważniejszych zabytków Starego Miasta. Przed wejściem do Starego Ratusza przywitał nas zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Wrocławia Marcin Frąckiewicz. Następnie zwiedziliśmy jeden z najwspanialszych klejnotów świeckiej architektury gotyckiej środkowo-wschodniej Europy. Z kolei udaliśmy się do neogotyckiego Nowego Ratusza, którego drugie piętro służy Radzie Miejskiej Wrocławia. Tu w Sali Sesyjnej stanowione jest lokalne prawo – zapadają wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. O dziejach samorządu Wrocławia i współczesności tego miejsca opowiedział nauczyciel historii i WOS w LO nr XVII, a zarazem radny Rady Miejskiej Wrocławia, który tak jak podczas prawdziwej sesji Rady Miejskiej rozpoczął lekcję o wrocławskim samorządzie od trzech uderzeń laską. Uczniowie XVII-tki na godzinę zasiedli na miejscu radnych. Przeprowadzili też kilka głosowań używając urządzeń elektronicznych wykorzystywanych przez radnych. Jedno z tych głosowań okazało się być całkiem na serio. Głos zabrali również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta informując o swojej działalności. Na koniec młodzież otrzymała certyfikaty z podpisem Prezydenta Jacka Sutryka i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pamiątkowe gadżety. Prezydent Sutryk miał w tym czasie ważne obowiązki poza Ratuszem, ale mieliśmy okazję obejrzeć jego gabinet – skąd zarządza Wrocławiem.

Dzień Edukacji Prawnej

autor: P.Zołotajkin,data: 18-03-2019
Dzień Edukacji Prawnej  15 III uczniowie z kilku klas wzięli udział, w organizowanym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Dniu Edukacji Prawnej. Podczas spotkania młodzież była świadkiem symulacji rozprawy sądowej , a następnie uczestniczyła w dyskusji na temat "mowy nienawiści". Była to pożyteczna lekcja z wos-u.

Spektakl "Kain"

autor: P.Zołotajkin,data: 14-03-2019
Spektakl    13 III uczniowie z kilku klas mieli możliwość oglądnięcia spektaklu "Kain". Nie było by w tym nic nadzwyczajnego poza tym,że  odbył się on na terenie więzienia  we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej. Jego ideą było ukazanie odwiecznego problemu zła tkwiącego w człowieku. Widzowie byli pod wrażeniem przekazu, atmosfery miejsca, poziomu grających, którymi byli więźniowie. Po zakończeniu każdy mógł porozmawiać z artystami i wymienić się wrażeniami. Była to wartościowa lekcja z wiedzy o sztuce i życiu.

Wizyta w sądzie i areszcie śledczym

autor: P.Zołotajkin,data: 05-03-2019
Wizyta w sądzie i areszcie śledczym

4 III klasa 3 F miała okazję odbyć niecodzienną lekcję z wos-u. Najpierw w miało miejsce spotkanie z sędziami , cywilistą i karnistą . Przekazali oni uczniom informacje związane z funkcjonowaniem sądów powszechnych. Na wybranych przykładach pokazali jak czasem, niestety, można łatwo wpaść w konflikt z prawem. Ukazali niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi. Następnie klasa udała się na teren aresztu śledczego , gdzie miał sposobność zapoznać się z rzeczywistością życia po tamtej stronie muru. 

WIZYTA W SEJMIKU WOJEWÓDZKIM

autor: P.Zołotajkin,data: 04-12-2018
WIZYTA W  SEJMIKU  WOJEWÓDZKIM    30 XI klasa 3 F, w ramach projektu „Lekcje  z samorządem”, złożyła wizytę  w siedzibie sejmiku dolnośląskiego. Podczas spotkania uczniowie poznali strukturę tego organu władzy samorządowej, jego zadania, osiągnięcia. Była to pożyteczna lekcja przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

autor: P.Zołotajkin,data: 21-09-2018
  W grudniu odbędzie się szkolny etap OWoPiP. Informacji udziela Piotr Zołotajkin (g.317)

Knkurs międzyszkolny "My w Europie"

autor: P.Zołotajkin,data: 21-09-2018
   W grudniu odbędzie się szkolny etap konkursu "My w Europie". Zakres materiału to : zagadnienia z podstawy programowej wos oraz zagadnienia związane z tzw. częścia zmienną konkursu. Informacji udziela Piotr Zołotajkin (g.317). Do tej pory nagrodamidla laureatów były m.in. indeksy Instytutu Politologii U Wr.

Olimpiada z WOS

autor: P.Zołotajkin,data: 21-09-2018
   W grudniu odbędzie się szkolny etap Olimpiady z WOS. Chętni do wzięcia w nim udziału powinni zgłosić sie do P.Zołotajkina g.317. Zakres tematyczny odpowiada zagadnieniom z podstawy programowej przedmiotu wos oraz znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej olimpiady. Więcej informacji w g.317.

Wizyta w sądzie i areszcie śledczym

autor: P.Zołotajkin,data: 24-04-2018

   24 IV 2018 r. uczniowie klas maturalnych(3A,3B,3E,3F) przeprowadzili wizytę w Sądzie Okręgowym i areszcie śledczym we Wrocławiu. W pierwszej części spotkania pani sędzia wyjaśniła zasady fukcjonowania sądów,opowiedziała o symbolach władzy sądowniczej,przypomniała zasady obowiązujące osoby pełnoletnie.

   W drugiej części weszliśmy na teren aresztu.Tam konsekwencje  łamania prawa przedstawił nam sędzia sądu karnego. Reguły panujące na terenie aresztu wyjaśniła nam pani major Służby Więziennej. Po terenie aresztu oprowadził nas wychowawca więzienny. Przedstawił w sposób wyczerpujący realia życia osadzonych.

   W ten sposób uczniowie odbyli, jak to sami ocenili, jedną z bardziej pożytecznych lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

autor: P.Zołotajkin,data: 11-12-2017

  6 grudnia klasę  2F odwiedził nie tylko Święty Mikołaj , ale również przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego, którzy przeprowadzili warsztaty pt."Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu". Warsztaty trwały cztery godziny i były bardzo interesujące. Zadanien  naszej klasy było stworzyć sejm (parlament). Podzieliliśmy się na poszczególne partie:socjaldemokratyczną, ludową,liberalną, konserwatywną i narodową. Razem musieliśmy prowadzić debatę  polityczną oraz tworzyć sojusze.Każdy miał prawo wypowiedzieć się , co sprawiało, że każdy był zainteresowany dyskusją.

  Było to bardzo interesujące doświadczenie, niektórzy z nas zaczęli się nawet zastanawiać nad studiami politologicznymi. Takie doświadczenia pogłębiają  wiedzę,jak również wzbudzają naszą ciekawość oraz chęć zainteresowania się polityką.(relacja uczennicy L.Hadj Said)

Konkurs "My w Europie"

autor: P.Zołotajkin,data: 27-10-2017
W grudniu 2018 odbędzie się szkolny etap konkursu "My w Europie"organizowanego przez XII LO i Instytut Politologii UWr. Zkres materiału to zgadnienia z podstawy programowej wos oraz zagadnienia z tzw. części zmiennej konkursu.Nagrodami do te pory dla laureatów  były: indeksy Instytutu Politologii oraz wizyta w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. Informacji udziela P.Zołotajkin ( g.317)

Olimpiada wiedzy o państwie i prawie

autor: M.Lewandowski,data: 19-10-2017

   Osoby zainteresowane udziałem w olimpiadzie wiedzy o państwie i prawie proszę o kontakt do 27 pażdziernika 2017r.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej olimpiady .

   Mirosław Lewandowski 

   ( sala 313 )

OLIMPIADA

autor: P.Zołotajkin,data: 13-09-2017
17 XI 2017 r. odbędzie się etap szkolny Olimpiady z WOS-u. Informacji udziela P.Zołotajkin (gab.317) lub proszę skorzystać z www.owpsw.edu.pl   .

Udział w konkursach

autor: P.Zołotajkin,data: 11-09-2017
Wszystkim chętnym, do udziału w konkursach z WOS, jak np. Olipiada ,"My w Europie"i inne,w których o udziale możecie również sami zdecydować ,informacji i pomocy udzieli P.Zołotajkin ( gab.317).

17 III 2017 r. kl. 1B wzięla udział w projekcie „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

autor: R.Pieńkowski,data: 19-03-2017
17 III 2017 r. kl. 1B wzięla udział w projekcie „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

17 marca 2017 r. klasa 1B wzięła udział w projekcie „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”. Pod pomnikiem Aleksandra Fredry przywitał nas wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Zbigniew Magdziarz. Następnie zwiedziliśmy Stary Ratusz oraz salę sesyjną Rady Miejskiej Wrocławia. W Starym Ratuszu pani przewodnik opowiedziała o historii tego zabytku i pokazała najciekawsze miejsca. Z kolei udaliśmy się do sali sesyjnej Nowego Ratusza, gdzie uczniowie 1B dowiedzieli się o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, a w szczególności Rady Miejskiej Wrocławia, o czym opowiedział radny Rady Miejskiej Wrocławia Robert Pieńkowski. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali upominki. Wszystkie klasy zainteresowane projektem mogą się zgłosić do Roberta Pieńkowskiego lub swoich nauczycieli WOS i Historii. Foto: Robert Pieńkowski Fotogaleria>>

WOS W ROKU SZKOLNYM 2016/17

autor: M.Lewandowski,data: 26-01-2017

Zapraszamy do udziału w ;

- konkursach, olimpiadach,

- wyjściach na wystawy,

-warsztatach organizowanych prze instytucje publiczne.

Rozprawa sądowa

autor: P.Zołotajkin,data: 02-12-2016
30 listopada klasa 3 F uczestniczyła w rozprawie sądowej toczącej się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. W ten sposób otrzymała podstawowe informacje związane z przebiegiem procesu sądowego. Była to dobra lekcja w ramach przygotowań do egzaminu maturalnego
 (i nie tylko ) z WOSu

Warsztaty w Wyższej Szkole Bankowej

autor: P.Zołotajkin,data: 24-11-2016
Warsztaty w Wyższej Szkole Bankowej

          W dniu 17 XI 2016r. klasa 1F uczestniczyła w organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową ,,Dniach przedsiębiorczości”. Podczas warsztatów ,,Jak korzystać z Internetu aby nie naruszać własności intelektualnych?” uczniowie otrzymali odpowiedź na takie pytania jak : czym jest własność intelektualna ?,co chroni prawa autorskie ? ,czy słuchając nielegalnego nagrania naruszamy prawa autorskie ?,jak korzystać z Chomikuj.pl ?,czy kupując pirackie gry komputerowe łamiemy prawo ?

SZKOLNY KONKURS

autor: P.Zołotajkin,data: 10-10-2016
Przygotowywany jest I etap szkolnej olimpiady w wos i historii. Informacji udziela pan P. Zołotajkin

Edukacja samorządowa

autor: P.Zołotajkin,data: 10-10-2016
Edukacja samorządowa Wizyta w Radzie Miasta w dniu 7.10.2106r. klasa 1F odbyła lekcję pod tytułem „Edukacja samorządowa”. Podczas zajęć w Nowym Ratuszu uczniowie poznali strukturę, kompetencje oraz zakres pracy Rady Miasta Wrocławia. Następnie podczas zwiedzania Starego Ratusza poznali historię wrocławskich rajców od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy.

„Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

autor: R.Pieńkowski,data: 02-10-2016
„Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

30 września 2016 r. klasa 1 D pod opieką prof. Roberta Pieńkowskiego wzięła udział w interesującej lekcji w ramach projektu „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”. Młodzież XVII-tki przywitał wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Zbigniew Magdziarz, po czym zwiedziliśmy Stary Ratusz oraz salę sesyjną Rady Miejskiej Wrocławia. Stary Ratusz jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem świeckiej architektury gotyckiej. Jego wnętrza są dziś miejscem, gdzie władze Wrocławia podejmują światowych przywódców, monarchów, duchownych i artystów. Tu mają miejsce wszystkie najważniejsze uroczystości we Wrocławiu. W sali sesyjnej Nowego Ratusza uczniowie 1D poszerzyli z kolei swoją wiedzę na temat historii i teraźniejszości samorządu terytorialnego, a w szczególności o funkcjonowaniu Rady Miejskiej Wrocławia, o czym opowiedział Robert Pieńkowski. Wyjście do Rynku było ponadto okazją do zapoznania się z kilkunastoma najciekawszymi zabytkami Starego Miasta, m.in. z gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, kościołami św. Elżbiety, Marii Magdaleny, imienia Jezus, a rolę przewodników pełnili sami uczniowie klasy 1D, którzy wykazali się sporym znawstwem i erudycją. Obejrzyj fotorelację>>

Spotkanie z Dalajlamą XIV

autor: R.Pieńkowski,data: 26-09-2016
Spotkanie z Dalajlamą XIV
Spotkanie z Dalajlamą XIV 20.09.2016 r. pięcioro uczniów z klasy 2F wraz z wychowawcą, panem Mirosławem Lewandowskim, uczestniczyli w spotkaniu z Dalajlamą XIV. Spotkanie zorganizowane było w Centrum Historii Zajezdnia, a tematem przewodnim: "Nasze marzenia o wolności". Uczniowie 17 LO zostali zaproszeni przez Dyrektora PSLO we Wrocławiu, mieli także możliwość dostarczenia swojego pytania, które zostało zadane Jego Świętobliwości Dalajlamie podczas spotkania. Całe wydarzenie obejrzeć można tutaj.

Obchody 36. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

autor: R.Pieńkowski,data: 18-09-2016
Obchody 36. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
31 VIII 1980 r. zostało podpisane w Gdańsku porozumienie pomiędzy komisją rządową Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. W efekcie powstała NSZZ „Solidarność”, a w dalszej konsekwencji był to początek przemian, które w 1989 r. przyniosły obalenie komunizmu w Polsce, upadek PRL i proces budowy demokratycznej Polski.
W niedzielę 28 VIII 2016 r. o godz. 12.00 została odprawiona msza św. w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy. O godz. 13.30 odbyła się uroczystość pod tablicą „Solidarności” przy Centrum Historii Zajezdnia (przy dawnej zajezdni MPK). We wrocławskich uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed 36 lat wzięła udział delegacja społeczności Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej. W skład pocztu sztandarowego naszej Szkoły weszli Ziemowit Paszke z 3A oraz Gabriela Więckowska i Katarzyna Badowska z 2A. Podczas składania kwiatów Pani DyrektorMałgorzacie Iwankiewicz towarzyszyli Julia Czerniakowska i Krzysztof Sawicki z 2A.   Galeria zdjęć >>

Konkurs - "Wiedza o Polsce i Europie"

autor: P.Zołotajkin,data: 29-06-2016
24 IX 2015 r. odbył się w szkole konkurs  Wiedza o Polsce i Europie, zorganizowany przez europosła K. M. Ujazdowskiego. Pierwsze miejsce zajął A. Kraczek 3B, drugie M. Waniowski 3F, a trzecie M. Szwaba 2F. Nagrodą dla laureatów był wyjazd do Brukseli. 

KONKURS "MY W EUROPIE"

autor: P.Zołotajkin,data: 21-03-2016
KONKURS Z przyjemością informujemy, że dwóch uczniów naszej szkoły M. Szwaba (2F) i M. Waniowski (3F) zakwalifikowało się do finału konkursu " My w Europie" organizowanego przez XII LO we Wrocławiu i Instytut Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

56. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: R.Pieńkowski,data: 17-10-2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w 56. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której tegoroczne hasło przewodnie brzmi: "Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego". Zawody szkolne odbędą się w piątek 28 listopada 2014 r. o godz. 8.00.

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do Piotra Zołotajkina. 

Warsztaty fotograficzne pt. "Sztuka fotoreportażu"

autor: R. Pieńkowski,data: 01-10-2013
W najbliźszy czwartek (3 X 2013 r.) organizowane jest wyjście na warsztaty fotograficzne (godz. 13.00 - 16.30) pt. "Sztuka fotoreportaźu", które poprowadzi Mieczysław Michalak, szef działu fotograficznego Gazety Wyborczej we Wrocławiu, Tomasz Wożny, laureat Grand Press Photo 2010.

Warsztaty przewidziane są dla chętnych do wzięcia udziału w konkursie na fotoreportaź na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE" (więcej informacji na linku przedmiotowym WOS).
Chętni proszeni są o zgłoszenie 1 X 2013 r. (we wtorek) do gabinetu 314 w godzinach od 12.45 do 15.20.

Robert Pieńkowski

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

autor: R. Pieńkowski,data: 11-09-2013
W ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” Miasto Wrocław
oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału
w konkursie na fotoreportaź na temat:
„PRAWA CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

KONKURS NA WYSTĄPIENIE PUBLICZNE DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

autor: R. Pieńkowski,data: 11-09-2013
W ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” Miasto Wrocław oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału
w konkursie na wystąpienie publiczne na temat:
„CO BYŚ POWIEDZIAŁ/A NA TEMAT OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, GDYBYŚ MIAŁ/A OKAZJĘ WYSTĄPIĆ NA FORUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?”
[WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI]
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII