LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  16 / 10 / 2021 Problemem w wyścigu szczurów jest to, że nawet jeśli wygrasz, to ciągle jesteś szczurem- L. Tomlin
Forum Historyczno-Patriotyczne

V Forum Historyczno-Patriotyczne 25-26 XI 2009 r.

W dniach 25-26 listopad 2009 r. odbyło się w Naszej szkole V Forum Historyczno-Patriotyczne zorganizowane w 91-tą rocznicę odzyskania Niepodległości i 29-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Młodzież i nauczyciele XVII-tki mieli okazję spotkać się z dziesięcioma świadkami historii. Byli to: Stanisław Huskowski, Eugeniusz Szumiejko, Tomasz Surowiec, Marian Michalczyk, ks. prał. dr hab. Franciszek Głód, Jarosław Broda, dr Kornel Morawiecki, Artur Adamski, Andrzej Perlak, /Marek Muszyński mimo przyjęcia zaproszenia nie wziął udziału w forum z powodów osobistych/). Wysłuchaliśmy też wykładu pracownika naukowego IPN Łukasza Sołtysika, a także obejrzeliśmy dwa filmy: „Robotnicy ’80” i „Drugi szereg”.
Wśród świadków historii byli działacze opozycji antykomunistycznej, którzy w 1980 r. przyczynili się do zwycięstwa NSZZ Solidarność, a następnie budowali struktury tego Związku. W stanie wojennym niektórzy z nich byli internowani, inni ukrywali się, nadal prowadząc walkę z totalitarnym systemem. Warto wspomnieć, że podejmowanie wtedy działalności na rzecz przemian demokratycznych często kosztowało utratę kariery, zdrowia, a nawet życia. Nie ma w tym ani odrobinę przesady, gdyż komuniści nie przebierali w środkach, aby dopaść np. Stanisława Huskowskiego, Eugeniusza Szumiejkę i Kornela Morawieckiego. Andrzej Perlak swoje zaangażowanie w początkach lat 80-tych przypłacił zakazem wykonywania zawodu nauczyciela, który go obowiązywał w latach 1984-1990! Andrzej Perlak z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej podczas internowania stracił prawą nogę.
W Forum udział wzięło 19 klas oraz 29 nauczycieli.
Warto przeczytać notatkę prasową poświęconą Naszego Forum zamieszczoną w Gościu Niedzielnym zobacz>>
Koordynator Forum: Robert Pieńkowski
Zdjęcia z Forum>>
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII