LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 Miło być ważnym, ważniej być miłym- Federer
STRONA GŁÓWNA

Udział reprezentacji LO nr XVII we wrocławskich uroczystościach 41.rocznicy Porozumień Sierpniowych

29 sierpnia 2021 r. delegacja Liceum Ogólnokształcącego nr XVII  z Panią Dyrektor Małgorzatą Iwankiewicz na czele wzięła udział we wrocławskich uroczystościach 41.rocznicy Porozumień Sierpniowych. Na uroczystościach pojawiły się liczne delegacje związkowe z przewodniczącym Kazimierzem Kimso oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, abp. Józef Kupny, wicewojewoda Bogusław Szpytma, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Uroczystości upamiętniały strajki z sierpnia 1980 r., których efekty okazały się przełomowe dla losów Polski i Europy. Masowa skala sprzeciwu zmusiła władze komunistyczne do zaakceptowania 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, m.in. utworzenia wolnych związków zawodowych, przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII