LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 06 / 2023 "Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże”- Isaac Asimov
Nowa edycja 2022/23 Warsztatów WrOpenUp

Udział 25 uczniów naszej szkoły w warsztatach WrOpenUp

Kompetencja międzykulturowa to umiejętność skutecznego współdziałania i współistnienia z ludźmi  wywodzącymi się z innych regionów świata, kraju, miasta czy organizacji. Warsztaty dają uczestnikom możliwość zdobycia kluczowej wiedzy na temat wielokulturowości. Poprzez zachęcanie uczestników do aktywnego eksperymentowania i praktycznego trenowania nowych umiejętności , warsztaty są okazją do kształtowania lub wzmocnienia postaw otwartości wobec odmienności kulturowej, wzrostu kulturowej wrażliwości, a także  twórczego wykorzystywania potencjału, jaki w tkwi w różnorodności.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII