LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 10 / 2021 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
TYDZIEŃ W SZKOLE
DZIEŃ WYDARZENIE UCZESTNICZĄ/SZCZEGÓŁY MIEJSCE KOORDYNATOR 

17 października

2021 r. 

godz. 18:00 

,,Miejski ptasiarz’’

3B3, 3D3, 1F

 Wrocławski Teatr WspółczesnyDorota Czaja

 13 października

2021 r. 

godz.19:00 

Lithuanian Chamber Orchestra

Carmen 

32 uczniów z klas LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we WrocławiuNarodowe Forum Muzyki

Mirosław Lewandowski

11 października 2021 r. 

godz. 12:15 

Wrocławski rynek - gra miejska

2C

Rynek we Wrocławiu

Wioletta Ejlak - Borowiak i Stowarzyszenie Przewodników TuiTam 

 15 października 

2021 r. 

godz. 11:15 

Wrocławski rynek - gra miejska 1D Rynek we WrocławiuWioletta Ejlak - Borowiak i Stowarzyszenie Przewodników TuiTam  

 12 października 

2021 r. 

godz. 12:50 

 Zajęcia pt. ,,Mobilność zawodowa w UE’’1F 

LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu 

 Kamila Morawska we współpracy z Punktem Informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu

11 października

2021 r. 

godz. 10:00-12:00 

 Wycieczka edukacyjna w Narodowym Forum Muzyki3A3  Narodowe Forum Muzyki we WrocławiuMargerita Niwelt 
12 października 2021 r.  Warsztaty teatralne w Teatrze Polskim 3E4 Teatr Polski we Wrocławiu 

Justyna 

Hełminiak - Nowak 

11 października 2021 r. Szukanie wrocławskich krasnali po angielsku  1AWrocław  Mariola Palcewicz

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII