LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 09 / 2021 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Szkolna zbiórka zniczy zakończona

Z dniem 31 października 2017 zakończyła się szkolna zbiórka zniczy na cele akcji "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia". Zebraliśmy 21  zniczy, które zostaną przewiezione do siedziby TVP Wrocław, a nastepnie na polskie cmentarze na Kresach Wschodnich. Dziękuję klasom: 1B, 2D, 3C oraz ich wychowawcom za włączenie się do akcji. Szczególne podziękowania składam Panu Robertowi Pieńkowskiemu za ososbiste zaangażowanie w tak szlachetne przedsięwzięcie.
Aneta Popiołek - opiekun akcji 
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII