LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie- Roman Dmowski
Edukacja dla Bezpieczeństwa

SPRAWOZDANIE Z MISTRZOSTW SZKOŁY W RATOWNICTWIE I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

SPRAWOZDANIE Z MISTRZOSTW SZKOŁY W RATOWNICTWIE I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Rywalizacja między klasami pierwszymi została zakończona .
Uwzględniając część teoretyczną jak i praktyczną Mistrzostw

I miejsce zajęła klasa   1E
II miejsce zajęła klasa  1D
III miejsce zajęła klasa 1C

Pozostałe klasy pierwsze z racji wykonywania innych obowiązków szkolnych nie brały udziału w cyklu Mistrzostw.  Nad poprawną realizacją zamierzenia czuwali przedstawiciele komisji:

Przewodniczący : Mateusz Czyżewski z klasy 1B
Członkowie :
Igor Toporowski  z klasy 1E
Michał  Kierat   z klasy 1C
Ania Gregorowska z klasy 1D

Bardzo dziękuję wszystkim biorącym udział w rywalizacji szkolnej. Przyznam się ,że miłym dla mnie było to,że biorący udział w zamierzeniu robili to z dużym zapałem , dzielili się swoimi opiniami,doświadczeniem, wiedzą jak i  znajomością regulaminu Mistrzostw. Ślicznie dziękuję wychowawcom klas za ich zaangażowanie w problematykę Mistrzostw.  
Gratuluję zwycięzcom ,chwała zwyciężonym.

Pozdrawiam
nauczyciel EDB
Jerzy Dudzic
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII