LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 03 / 2023 „Im więcej praw, tym mniej sprawiedliwości”- Cyceron
Geografia

Religie - mapy myśli

Gdzie na świecie występują poszczególne religie, jakie mają symbole, jak nazywają się święte księgi tych religii, jaki one mają wpływ na życie ludzi i gospodarkę w danym państwie? Na te i podobne pytania szukaliśmy odpowiedzi na lekcji geografii o religiach świata. A oto efekty naszej pracy...
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII