LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 06 / 2023 W słowach wszyscy mężczyźni są podobni do siebie, czyny dopiero odsłaniają różnice- Molier
RODO

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, ul. Tęczowa 60,
53-603 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma>>

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej e-mail>>

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem>>

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka>>

Klauzula najemcy>>

Informacja dotycząca monitoringu>>