LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 09 / 2021 „Działanie nie zawsze przynosi szczęście, ale nie ma szczęścia bez działania”- Benjamin Disraeli
Projekty astronomiczne

Projekt Eratostenes - pomiar obwodu Ziemi

21 marca 2018 r. uczniowie klasy 1c brali ucział w Międzynarodowym Projekcie Eratosthenes Experiment, w którym dokonywali pomiaru obwodu Ziemi starożytną metodą. Zajęcia rozpoczęła nauczycielka fizyki i koordynatorka - Anna Bukiewicz-Szul, kiedy to przedstwiła uczniom szczegóły związane z pomysłem Eratostenesa oraz samym projektem. Uczniowie zbudowali układy pomiarowe, a następnie oczekiwali na moment, gdy Słońce znajdzie się w zenicie. Po dokonaniu pomiarów, uczniowie udali się do pracowni komputerowej, gdzie dokonali analizy pomiarów oraz część prac niezbędnych do oszacowania obwodu Ziemi. Niestety szkoły współpracujące nie wysłały do nas swoich pomiarów od razu, co było niezbędne do dokonania obliczeń. Uczniowie dalsze kalkulacje wykonali w terminie późniejszym (po otrzymaniu danych od szkół z Chorwacji oraz Słowacji), samodzielnie w domu. 

Cień metrowego pręta, zmierzony przez różne grupy uczniów miał od 121 cm do 126 cm długości.

Kąt padania promieni: od 50,25 * do 51,4 *.

Kąt zmierzony przez szkoły partnerskie i dystans: 

1. 45,28*; 641,7 km - Chorwacja

2. 45,65*; 549, 92 km - Chorowacja

3. 45,15*; 613,22 km - Chorwacja

4. 48,11*;  327,38 km - Słowacja

Obwód Ziemi wg grup oraz wyboru szkół partnerskich:

1

obw1=39642,316 km

obw2=37045,75 km

obw3=39243,844 km 

2. 

obw=42261,99 km

3. 

obw=41026,73 km 

4. 

obw1= 53075 km

obw2= 453030 km

Faktycznie obówd Ziemi wynosi 40075 km. Rozbieżności w obliczeniach mogą wynikać z błędnego pomiaru cienia, złej długości pręta, niewłaściwie oszacowanej odległości między punktami pomiaru w linii prostej oraz błędów mateamtyczno-logicznych.

Część uzyskanych przez uczniów klasy 1C wyników bardzo dobrze przybliża faktyczną wartośc obwodu Ziemi.

Gartuluję! 

Zobacz galerię zdjęć z pracy uczniów: tutaj 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII