LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 06 / 2023 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
Nowa edycja 2022/23 Warsztatów WrOpenUp

Pierwsze warsztaty WrOpenUp dotyczące kompetencji międzykulturowej.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII