LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  24 / 03 / 2023 "Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie" - A. Osiecka
Pedagog i psycholog

Godziny dyżurów - gabinet 011 (parter)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pedagog- mgr Dorota Makles

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-13.00

12.00-16.00

10.00-15.00

 Pedagog specjalny- mgr Rafał Wysocki
 11.00-15.0012.00 16.0010.00-14.30
 8.30-12.30
 8.00-12.30

Psycholog - mgr Barbara Mikuczewska

10.00-15.00

10.00-15.00

12.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

 

Gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej ?

autor: D.Makles,data: 31-03-2020

 


 

Życzenia na nowy rok szkolny

autor: Barbara Mikuczewska,data: 02-09-2022
Życzenia na nowy rok szkolny Drodzy uczniowie.

Życzenia od psychologa

autor: Barbara Mikuczewska,data: 23-06-2022
Życzenia od psychologa

 Drodzy Uczniowie

Nadszedł upragniony czas. 

Wakacje 2022

autor: D.Makles,data: 22-06-2022
Wakacje 2022 Życzymy udanego wypoczynku, dobrze spędzonego czasu.

Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej.

autor: D.Makles,data: 22-06-2022
Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej. W ramach współpracy z Ośrdkiem Proflaktyki Środowiskowej działającej w Fundacji Praesterno. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących motywacji, poczucia własnej wartości, skutecznych spsobów radzenia sobie ze stresem i cyberprzemocy.Warsztaty były prowadzone przez pana Mateusz Kolaszkiewicza i trwały dwie godzny lekcyjne.

Gdzie uzysakać pomoc we Wrocławiu w czasie epidemi koronawirusa (COVID-19)

autor: D.Makles,data: 03-04-2020

Adresy i telefony instyuacji we Wrocławiu, które świadczą pomoc psychologiczną, terapeutyczną i psychiatryczną w czasie epidemii koronawirusa.

Zwróć sie do pedagoga/psychologa szkolnego gdy:

autor: D.Makles,data: 02-02-2017
Zwróć sie do pedagoga/psychologa szkolnego gdy:

                  1. Chciałbyś z  kimś porozmawiać.

                  2. Nie potrafisz porozumieć sie z rówieśnikiem, rodzicem, nauczycielem.

             3.  Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

                  4. Chcesz pozyskać wiedzę na temat efektywnego uczenia się.

5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

  6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z ktorą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Gdzie szukać pomocy?

autor: D.Makles,data: 21-05-2019
Gdzie szukać pomocy? Adresy instytucji, które świadczą pomoc psychoclogiczno-terapeutyczną >>

Stypendium i zasiłek szkolny

autor: D.Makles,data: 27-01-2017

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód nie może przekraczać 528 zł na osobę). Wniosek o przyznanie  stypendium szkolnego składa się do 15.09.2020 r. 

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego Doroty Makles gabinet 011

lub na stronie internetowej: mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne i zasilki szkolne 

WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program "500+") nie wlicza się do dochodów rodzinnych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego ( np, śmierć kogoś z rodziny, choroba)

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego. u pedagoga szkolnego w gabinecie 011 lub na stronie internetowej:  mpos.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne i zasilki szkolne. Wypełnione wnioski należy złożyć w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul Hubskiej 30/32

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 78-22-346 i 71 78-22-348.

Warsztaty integracyjne w klasach pierwszych.

autor: D.Makles,data: 24-09-2017
Warsztaty integracyjne w klasach pierwszych. We wrześniu zostały zrealizowane we wszystkich klasach pierwszych (2 godz) warsztaty integracyjne. Zajęcia były prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego. Celem warsztatów jest integracja zespołu klasowego, lepsza adaptacja uczniów w nowej szkole.

Doradztwo zawodowe.

autor: D.Makles,data: 01-02-2017
Doradztwo zawodowe.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w warsztatch, które mają ich przygotować do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacji zawodowej.
Klasy pierwsze i drugie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracowników
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Klasy trzecie w pazdzierniku i listopadzie uczestniczyły w warsztatch (cały dzień) realizowanych w
Centrum Kształcenia Praktycznego.
Uczniowie klas trzecich uczestniczyli we wrześniu w Salonie Maturzystów, gdzie pozyskali informacje na temat oferty wyższych uczelni z całej Polski. 

Program Profilaktyczny KOREKTA

autor: D.Makles,data: 06-02-2016
Program Profilaktyczny KOREKTA

W pażdzierniku i listopadzie w klasach pierwszych drugich został zrealizowany program prifilaktyczny KOREKTA dotyczący uzależnienia od alkoholu i prgram profilaktyczny DEBATA dotyczący uzależnienia od środków psychoaktywnych. Zajęcia prowadziła p.Iwona Madera ze Stowarzyszenia Most. Warsztaty były finansowane przez Wydział Zdrowia.

 

Program profilaktyczny "Noe"

autor: D.Makles,data: 06-02-2016
Program profilaktyczny

W pierwszym semestrze w szkole był realizowany Program profilaktyczny „Noe”.
Warsztaty były realizowane przez zespół profilaktyczny p. Iwony Madery. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. Spotkania dotyczyły uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia na jakie są narażone osoby  z domów gdzie ten problem istnieje. Młodzież miała okazję przekonać się, że rozwiązania istnieją i warto szukać pomocy i być gotowym na jej przyjęcie. 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII