LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  01 / 08 / 2021 Żeby nauczyć Jasia matematyki- trzeba znać matematykę i Jasia!
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII