LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  18 / 09 / 2021 "To nie droga jest trudna, to trudności są drogą"- Søren Kierkegaard
Informatyka

Olimpiada Informatyczna

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Informatycznej organizowanej przez Fundację
Rozwoju Informatyki w Warszawie.
Olimpiada składa się z trzech etapów. Rozwiązaniem każdego z zadań zawodów I, II i
III stopnia jest program (napisany w jednym z następujących języków
programowania: Pascal, C, C++) lub plik z danymi.
Zawody I stopnia maja charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i
nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie i we wskazane miejsce.
Zawody II i III stopnia polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności.
Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach.
Więcej informacji na stronie: oi.edu.pl/l/21oi_zasady_organizacji/
Koordynator Agnieszka Popiela
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII