LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  17 / 09 / 2021 „Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry”- Søren Kierkegaard
Przekręt

Ogłaszamy konkurs na projekt logo i plakatu " PRZEKRĘT 2020".

Ogłaszamy konkurs na projekt logo i plakatu " PRZEKRĘT 2020". Logo Przekrętu musi zawierać nazwę imprezy PRZEKRĘT, z co najmniej jedną przekręconą literką.
Projekty logo i plakatu proszę dostarczyć na nośnikach cyfrowych
do  p. Zofii Kuź do 15 listopada 2019.

Plakat obowiązkowo musi zawierać:
-zaprojektowane logo
-pełną nazwę  XXIX Konkurs Twórczości Scenicznej Młodych Przekręt 2020
-termin Przekrętu (9 -13 03 2020)
-pełną nazwę szkoły ( Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa 60  
 53-603 Wrocław liceum@lo17.wroc.pl
-informację o zaplanowanych konkursach , które odbędą się podczas Przekrętu czyli konkurs teatralny, konkurs taneczny.
Hasło przewodnie brzmi „ Niezwykły jest ten świat”.

 
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII