LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 „Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem”- Marcjalis
STRONA GŁÓWNA

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

   Poczet Sztandarowy Liceum Ogólnokształcącego nr XVII wziął udział 1 września 2021 r. w centralnych dolnośląskich obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Uroczystościom towarzyszyła Wojskowa Asysta Honorowa, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu, pododdziały reprezentacyjne: Policji, Służby Celno-Skarbowej, Straży Miejskiej Wrocławia oraz poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich. Organizatorami uroczystości byli Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski  oraz Dowódca Garnizonu Wrocław gen. bryg. Dariusz Krzywdziński.

   Ceremonię rozpoczęło odegranie hymnu polskiego i podniesienie flagi państwowej. Po okolicznościowych przemówieniach, ekumenicznej modlitwie za ofiary wojny i salwie honorowej nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego.

   Poczet Sztandarowy LO XVII stanowili: Jakub Surowiec, kl. 3C3 oraz Julia Gałuszko i Natalia Mazur z kl. 3A4 pod opieką Roberta Pieńkowskiego.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII