LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 Kto nigdy nie był uczniem, mistrzem też nie będzie
Edukacja dla Bezpieczeństwa

MISTRZOSTWA SZKOŁY W RATOWNICTWIE I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniu 30 maja 2018 zakończono MISTRZOSTWA SZKOŁY W RATOWNICTWIE I POMOCY PRZED MEDYCZNEJ.  Mistrzostwa objęły swoim zasięgiem wszystkie pierwsze klasy i realizowane były w dwóch turach. Pierwsza- teoretyczna , została przeprowadzona w miesiącu maju podczas godzin lekcyjnych. W wyniku przeprowadzonych eliminacji , klasa 1D zdobyła 9 punktów, klasy 1C i 1F zdobyły po 4 punkty, klasa 1E zdobyła 3 punkty, klasa 1 B  zdobyła 2 punkty , klasa 1A 1 punkt.  Druga tura- praktyczna to zasadnicza część Mistrzostw . Do drugiej tury zakwalifikowały się klasy 1 C.D.E.F.
W wyniku zaciętej rywalizacji w części teoretycznej i praktycznej klasy zdobyły punkty , a tym samym miejsca.
              
I  miejsce, bezapelacyjnie zajęła klasa 1D zdobywając łącznie 16 punktów.
II  miejsce   zajęła klasa  1F zdobywając łącznie 13 punktów
III miejsce   zajęła klasa  1C zdobywając łącznie 12 punktów
IV miejsce   zajęła klasa  1E zdobywając łącznie 11 punktów
V miejsce  zajęła klasa 1B zdobywając 2 punkty
VI miejsce zajęła klasa 1A zdobywając 1 punkt

Bardzo dziękuję biorącym udział w rywalizacji jak i uczniom sędziującym w samych Mistrzostwach , które jak zauważyłem cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ogólnym podsumowaniu należy wymienić dobre przygotowanie uczniów jak i chęć walki ,co zaowocowało w ogólnej rywalizacji między klasami. Gratuluję klasie 1D zdobycia pucharu przechodniego ufundowanego  przez Dyrektora Szkoły.
 
                         GRATULUJĘ TYM CO ZWYCIĘŻYLI !  CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM !

Nauczyciel EDB
Jerzy Dudzic
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII