LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 03 / 2023 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
Geografia

Lekcje geografii w Dolinie Baryczy

Korzystając ze słonecznej, wręcz letniej aury klasy językowo-turystyczne 2B3 oraz 2B4 zrealizowały swoje kolejne lekcje geografii w terenie. Tym razem plenerem, w którym uczniowie zaliczając długą wędrówkę prowadzili obserwacje była Dolina Baryczy. Celem było zapoznanie się z walorami przyrodniczymi tego rejonu, gdzie nagromadzenie ponad trzystu stawów hodowlanych stwarza niezwykłe możliwości rozwoju fauny i flory związanej ze środowiskiem wodnym. Wartość przyrodnicza tego regionu potwierdzona jest istnieniem tu kilku rezerwatów, największego parku krajobrazowego w Polsce oraz wpisaniem tego rejonu m.in. na Listę Ramsarską skupiająca najcenniejsze obszary wodno-błotne na świecie.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII