LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 03 / 2023 Miło być ważnym, ważniej być miłym- Federer
Geografia

Lekcja geografii na Wzgórzach Strzelińskich

Łagodne Wzgórza Strzelińskie, to część Przedgórza Sudeckiego, które stanowi bardzo ciekawy poligon geograficzny. Czego można się tam dowiedzieć o geografii, historii i turystyce pojechała sprawdzić klasa językowo-turystyczna 3B4. To była kolejna udana lekcja w plenerze o geologii, krajobrazie, osadnictwie i o turystycznym wykorzystaniu tych ziem. Taką możliwość dała trasa naszej wycieczki wiodąca przez dolne i górne, zalesione partie wzgórz gdzie mijaliśmy ciekawie wyeksponowane skałki gnejsowe oraz stare opactwo cystersów w Henrykowie.  

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII