LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 Jeżeli chcesz uniknąć krytyki: nic nie mów, nic nie rób - bądź nikim. /Arystoteles/
Edukacja dla Bezpieczeństwa

Konkurs ratownictwa i pierwszej pomocy

 

Na bazie Przysposobienia Obronnego powstało szkolenie z EDB . W przedmiocie EDB uwzględnia się działy .

1.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
2.Systemy bezpieczeństwa państwa
3.Ochrona ludności i obrona cywilna
4.Zagrożenia czasu pokoju
5.Zagrożenia występujące podczas wojny

Realizując szkolenie programowe z młodzieżą w roku szkolnym wykonywano szereg zadań do nich m/n należało :

1.Uroczyste otwarcie roku szkolnego
2.Ślubowanie klas pierwszych
3.Trening ewakuacyjny szkoły
4.Organizacja i zabezpieczenie logistyczne Uroczystej Parady Niepodległości

W oparciu o plan roczny szkoły w przedmiocie EDB uwzględniono, przeprowadzenie kolejnej tury treningu związanego z ewakuacją szkoły . Jest do wykonania zamierzenie związane z przygotowaniem pocztu sztandarowego szkoły do wystąpień służbowych . A w miesiącu maju planuje się przeprowadzenie zawodów szkolnych dla klas pierwszych . Zawodów w formie konkursu teoretycznego i praktycznego z ratownictwa i pierwszej pomocy .

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII