LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 "Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże”- Isaac Asimov
STRONA GŁÓWNA

Jesienny Turniej Szachów Szybkich o Puchar Dyrektora LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

CEL TURNIEJU

- popularyzacja sportu szachowego 

- umożliwienie uzyskania/podwyższenia kategorii szachowych i podnoszenia umiejętności

- integracja środowiska szachowego w LO nr XVII

 

Turniej będzie zgłoszony do Polskiego Związku Szachowego.

DATA i MIEJSCE ZAWODÓW

30 września (czwartek), sala 303 (od 5 lekcji)

 

UPRAWNIENI DO GRY

Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie i pracownicy LO nr XVII.

ZGŁOSZENIA

librusem  do opiekuna szkolnego Koła Szachowego Roberta Koniecznego (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, informacja o posiadanej kategorii szachowej lub dopisanie: bez kategorii)

 

Termin zgłoszeń: 29.09.2021 (środa)

 

WPISOWE

10 zł, płatne w dniu zawodów

(wpisowe pokrywa opłaty wymagane przez Polski Związek Szachowy oraz koszty nagród)

 

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej Szachów Szybkich zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.

Tempo gry: 15 minut na partię + 15 sekund dodawane po ruchu dla każdego zawodnika.

 

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW

Obowiązują aktualne przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Polskiego Kodeksu Szachowego. 

 

Na rundę można się spóźnić maksymalnie 15 minut (po tym czasie zostanie ogłoszona przegrana walkowerem). 

O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów (wygrana: 1 pkt, remis: 0,5 pkt, przegrana 0 pkt). 

W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres.

 

NAGRODY

W turnieju można zdobywać kategorie szachowe. 

Zwycięzcy puchar wręczy Pani Dyrektor.

Przynajmniej połowa uczestników otrzyma dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik dostanie również mały upominek.

 

HARMONOGRAM TURNIEJU

30.09.2021 (czwartek)

 

12:00 powitanie, wyjaśnienie ważniejszych przepisów, odprawa techniczna

12:20 początek Rundy I

ok. 15:30 zakończenie turnieju (rozdanie nagród)

 

KONTAKT

Wszelkie pytania dot. organizacji turnieju prosimy kierować do Roberta Koniecznego nauczyciela fizyki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy zawodów zostaną zwolnieni z lekcji odbywających się w czasie rozgrywek.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII