LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  28 / 01 / 2022 Jeżeli chcesz uniknąć krytyki: nic nie mów, nic nie rób - bądź nikim. /Arystoteles/
Historia
Justyna Domaradzka
Mirosław Lewandowski
Mirosław LewandowskiPiotr Zołotajkin
Robert Pieńkowski 

Występ LO XVII „Bądź wierny Idź” w programie cyklu uroczystości „Wrocław pamięta. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”

autor: R.Pieńkowski,data: 09-01-2022
Występ LO XVII „Bądź wierny Idź” w programie cyklu uroczystości „Wrocław pamięta. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”
10 XII 2021 r. w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się podniosła ceremonia w ramach wrocławskich obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym dniu w CHZ miał miejsce wernisaż wystawy „Wrocław pamięta. Stan wojenny we Wrocławiu” oraz prezentacja pamiątkowej monety wydanej przez Narodowy Bank Polski „Pamięci ofiar stanu wojennego” (zaprezentował ją Adam Lipiński, wiceprezes NBP). Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń – medali „Niezłomni” przyznanych przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Po niej miał miejsce artystyczny występ w wykonaniu uczniów klas teatralnych LO XVII pod tytułem „Bądź wierny Idź”. Owacje na stojąco świadczą, że widowisko wzbudziło największe wzruszenie tamtego wieczoru. Spektakl przygotowali i wyreżyserowali: Małgorzata Szeptycka, Marek Szydło i Krzysztof Żesławski, który wraz z zespołem zadbał o jego oprawę muzyczną.

Paczka dla Kombatanta

autor: R.Pieńkowski,data: 09-01-2022
Paczka dla Kombatanta
W ramach wieloletniej współpracy Liceum Ogólnokształcącego nr XVII i fundacji „Wspólnota Pokoleń” przez kilka dni  przed Wigilią Bożego Narodzenia 2021 r. grupa młodzieży LO XVII pod opieką Roberta Pieńkowskiego rozwiozła 35 paczek przygotowanych przez fundację, które trafiły do osób zamieszkałych we Wrocławiu, a zrzeszonych w następujących organizacjach: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Dolnośląski, Związek Sybiraków – Oddział Wrocław, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym#PatriotyzmDzisiaj#PaczkaDlaKombatanta.

Siedemnastka uczciła ofiary stanu wojennego – XVI. Forum Historyczno-Patriotyczne „Polska rewolucja: Solidarność 1980-1989”

autor: R.Pieńkowski,data: 16-12-2021
Siedemnastka uczciła ofiary stanu wojennego – XVI. Forum Historyczno-Patriotyczne „Polska rewolucja: Solidarność 1980-1989”
30. listopada 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osieckiej odbyło się XVI. Forum Historyczno-Patriotyczne pt. „Polska rewolucja: Solidarność 1980-1989”, które odbyło się dla upamiętnienia 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i  40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na rozpoczęcie Forum przybył Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, reprezentujący Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, a w imieniu Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przybyła Pani Dyrektor Ewa Szczęch. Specjalny list do młodzieży LO XVII wystosował Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusz Kmiecik. Artystycznym akcentem Forum był spektakl słowno-muzyczny klas teatralnych LO nr XVII „Bądź wierny Idź!” inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta. Spektakl nawiązywał do sytuacji w Polsce lat 80-tych, stanu wojennego i walki Solidarności z systemem komunistycznym.
Po spektaklu rozpoczęło się spotkanie ze świadkami historii: Przemysławem Bogusławskim, Krzysztofem Zadrożnym i Małgorzatą Calińską-Mayer, pt. „W 40. rocznicę pacyfikacji zakładu Polar”. Kolejnymi gośćmi byli Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso, były Prezydent Wrocławia Stanisław Huskowski oraz red. Janusz Wolniak.
Przedsięwzięcie wsparli wolontariusze z klasy 1B oraz 1D i 2E. Forum przygotował i koordynował Robert Pieńkowski.

23 XI 2021 odbyły się eliminacje szkolne VIII edycji Olimpiady Solidarności

autor: R.Pieńkowski,data: 25-11-2021
23 XI 2021 odbyły się eliminacje szkolne VIII edycji Olimpiady Solidarności
23 listopada 2021 r., odbył się szkolny etap Olimpiady Solidarności. Eliminacje szkolne wygrali Emilia Zychowicz (kl. 2E) oraz Michał Więcek (kl. 3F4) i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego! Podkreślenia wymaga fakt, że Emilia zdobyła prawie maksymalną możliwą ilość punktów do zdobycia. Michał był tuż za Emilią. Zwycięzcom etapu szkolnego serdecznie gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników w dalszej rywalizacji!
Robert Pieńkowski
Joanna Dola Niewiadomska
Szkolna Komisja Olimpiady Solidarności

Etap szkolny Olimpiady Solidarności

autor: R.Pieńkowski,data: 22-11-2021
Etap szkolny Olimpiady Solidarności
23 listopada 2021 r., w godz. 12.10-13.10 w gabinecie 314 odbędzie się szkolny etap Olimpiady Solidarności. Do wojewódzkiego etapu awansuje dwoje uczniów z najwyższą liczbą punktów. Regulamin konkursu i komplet informacji dostępne na stronie Olimpiady Solidarności.
Zapraszamy!
Robert Pieńkowski
Joanna Dola Niewiadomska
Szkolna Komisja Olimpiady Solidarności

Wycieczka na Górny Śląsk.

autor: P.Zołotajkin,data: 08-11-2021
Wycieczka na Górny Śląsk.      W dn.28-29 X odbyła wycieczka klasy 3 F4 na teren Górnego Śląska. Zwiedzaliśmy słynną radiostację w Gliwicach. Byliśmy 320 m. pod ziemią w kopalni węgla kamiennego "Guido". Obejrzeliśmy zabytkową dzielnicę Katowic Nikiszowiec. Byliśmy również obecni w Muzeum Śląskim.Poza tym byliśmy obecni przed kopalnią "Wujek", "wieżą spadochronową", pomnikiem Powstańców Śląskich, "Spodkiem". Otrzymaliśmy więc pakiet informacji historycznych ,politycznych,społecznych i kulturalnych o tym ważnym rejonie naszego kraju.

Młodzież LO XVII wzięła udział w akcji „Wrocławski Znicz Pamięci”

autor: R.Pieńkowski,data: 30-10-2021
Młodzież LO XVII wzięła udział w akcji „Wrocławski Znicz Pamięci”         29 X 2021 r. młodzież LO XVII we Wrocławiu (uczniowie kl. 2B i reprezentacja Wolontariatu LO 17) wzięła udział w akcji „Wrocławski Znicz Pamięci” pod patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusza Kmiecika. W ramach tego przedsięwzięcia na Cmentarzu Osobowickim młodzież 17-tki udekorowała ozdobnymi wiankami w barwach Wrocławia i zapaliła znicze na trzydziestu grobach osób wybitnie zasłużonych dla Wrocławia (m.in. Władysława Nehringa - polski językoznawca i historyk, w latach 1893–1894 rektor Uniwersytetu Wrocławskiego; Eugeniusza Get-Stankiewicza - polski artysta grafik i rzeźbiarz; Stanisława Szozdy - polski kolarz szosowy, dwukrotny wicemistrz olimpijski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata oraz zwycięzca Wyścigu Pokoju i Tour de Pologne, radnych Rady Miejskiej Wrocławia oraz na pomnikach Powstańca Wielkopolskiego i Ofiar Terroru Komunistycznego.   

Po udekorowaniu wymienionych grobów młodzież LO XVII pracowicie porządkowała kwaterę 81a - kwaterę więźniów – ofiar terroru komunistycznego z lat 1945–1956. Młodzież uczestniczyła w akcji pod opieką koordynatora przedsięwzięcia Roberta Pieńkowskiego oraz Janiny Pieńkowskiej i Dawida Raczkowskiego.

Spotkanie międzypokoleniowe w LO XVII z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń kombatantów i ofiar represji oraz Związku Sybiraków

autor: R.Pieńkowski,data: 28-10-2021
Spotkanie międzypokoleniowe w LO XVII z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń kombatantów i ofiar represji oraz Związku Sybiraków
18 X 2021 r. odbyło się spotkanie międzypokoleniowe z udziałem młodzieży LO XVII, przedstawicieli stowarzyszeń kombatantów i ofiar represji, Związku Sybiraków oraz Fundacji „Wspólnota Pokoleń” współdziałającej z ruchem kombatanckim. Obecni byli m.in. prof. Stanisław Ułaszewski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – okręg dolnośląski; E. Kuszka, Prezes Związku Sybiraków – Oddział Wrocław; W. Olenderek, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP; T. Włodarek, Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; kpt. Stanisław Wołczaski, żołnierz Armii Krajowej oraz uczestnik Powstania Warszawskiego i płk A. Barański, Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i wielu innych gości.
     Gościem specjalnym spotkania był Jan Józef Kasprzyk – Minister, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który m.in. wręczył wyróżnionym osobom medale Pro Bono i Pro Patria.
     W trakcie spotkania wystąpiła młodzież klas teatralnych LO XVII ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Koordynator wydarzenia: Robert Pieńkowski i Janina Pieńkowska.

Olimpiada Solidarności - VIII edycja - rok szkolny 2021/2022 - dwie dekady, które obaliły mur komunizm…

autor: R.Pieńkowski,data: 16-09-2021
Olimpiada Solidarności - VIII edycja - rok szkolny 2021/2022 - dwie dekady, które obaliły mur komunizm…
Ruszyły zapisy chętnych do udziału w Olimpiadzie Solidarności - VIII edycja - rok szkolny 2021/2022. Podczas Olimpiady uczniowie muszą wykazać się wiedzą z najnowszej historii Polski, dodatkowo mają możliwość zdobycia cennych nagród, stypendiów oraz indeksów na uczelnie wyższe.

Konkurs składa się z trzech etapów rywalizacji: etap szkolny (I etap), etap wojewódzki (II etap), etap ogólnopolski - finał (III etap). Pierwszy - szkolny etap odbędzie się 23 listopada 2021 roku o godzinie 10.00. Etap szkolny ma charakter testu wielokrotnego wyboru. Czas rozwiązania testu wynosi 60 minut. Do wojewódzkiego etapu awansuje dwoje uczniów z najwyższą liczbą punktów. Regulamin konkursu i komplet informacji dostępne na stronie Olimpiady Solidarności.

Zgłoszenia za pośrednictwem poczty librusowej, lub osobiście u Roberta Pieńkowskiego, który udzieli zainteresowanym wszystkich niezbędnych informacji. Dla osób zainteresowanych odbędzie się kilka spotkań przygotowujących do startu w Olimpiadzie.

Zapraszamy
Robert Pieńkowski
Joanna Dola-Niewiadomska
Szkolna Komisja Konkursowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLVIII Olimpiadzie Historycznej

autor: R.Pieńkowski,data: 13-09-2021
Zapraszamy do wzięcia udziału w XLVIII Olimpiadzie Historycznej

Drodzy Uczniowie,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XLVIII Olimpiadzie Historycznej. Kompletne informacje są już dostępne na stronie internetowej Olimpiady Historycznej (www.liceum.olimpiadahistoryczna.pl).

Zgłoszenia uczestników dokonuje do 11 października 2021 r. szkolna Komisja Olimpiady Historycznej (wyłącznie!).

Eliminacje I etapu przebiegają w całości w szkołach. Jako pierwsza przeprowadzana jest część pisemna. Przygotowanie pracy badawczej na jeden z tematów do wyboru.

Praca musi zostać oddana Komisji Szkolnej do 9 listopada 2021. Uczniowie, których prace oceniono najwyżej zostaną zaproszeni do eliminacji ustnych przeprowadzanych przez Komisje Szkolne. Do etapu okręgowego kwalifikowani będą automatycznie wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają w eliminacjach ustnych oceny 4+ i wyższe (w sumie 80 pkt. z całego etapu).

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą. Najpełniejszych informacji udzieli Robert Pieńkowski w gabinecie 314 (kontakt osobisty oraz za pośrednictwem Librusa).

Łączę wyrazy szacunku

Robert Pieńkowski

Szkolna Komisja Olimpiady Historycznej

Nowy Rok Szkolny

autor: P.Zołotajkin,data: 31-08-2021
  W nowym roku szkolnym zespół nauczycieli historii przewiduje( o ile nie będzie obiektywnych komplikacji) organizację etapów olimpiady historycznej, konkursów , wyjścia do muzeów, na wystawy, do kina. Zapraszamy do uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. Czekamy na ewentualne Wasze , czyli uczniowskie, propozycje,sugestie.

Refleksja na koniec roku szkolnego, wakacje i na przyszłość

autor: R.Pieńkowski,data: 28-06-2021
Refleksja na koniec roku szkolnego, wakacje i na przyszłość
  Zakończyliśmy ważny etap wspólnej nauki i pracy. W minionym roku szkolnym znaczna część lekcji odbywała się w nietypowych, trudnych warunkach zdalnego nauczania. Był to okres trudny dla Was jako uczniów, ale i dla nas jako nauczycieli. Wiele zaplanowanych wycieczek, projektów, olimpiad się nie odbyło. Szczęśliwie jednak niektóre zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Zdaliśmy trudny egzamin!

  Przed nami wakacje – czas zasłużonego odpoczynku i nabierania sił przed kolejnymi, jeszcze nieznanymi wyzwaniami, które czekają nas w nowym roku szkolnym. Wierzymy, że damy radę. Wierzymy, że trudne czasy związane z groźnym wirusem będą cennym życiowym doświadczeniem, które summa sumarum okaże się wartościowym doświadczeniem przydatnym w przyszłości.

  W imieniu całego zespołu przedmiotowego nauczycieli historii, WOS i podstaw przedsiębiorczości życzymy Wam Drodzy Uczniowie dużo słońca, bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń i szczęśliwego powrotu do szkoły.

Barbara Cieśla
Justyna Domaradzka
Zofia Kuź
Mirosław Lewandowski
Robert Pieńkowski
Piotr Zołotajkin

We wtorek 22 VI 2021 r. zapraszamy do auli na przedwakacyjny „Przegląd Filmów Historycznych” w LO XVII

autor: R.Pieńkowski,data: 21-06-2021
We wtorek 22 VI 2021 r. zapraszamy do auli na przedwakacyjny „Przegląd Filmów Historycznych” w LO XVII
22 VI 2021 r. WTOREK, FILM 1, aula, godz. 10.45.00-13.30 Aleksander (ang. Alexander the Great), reżyseria: Oliver Stone, 168 min.
„Aleksander” – zrealizowany z rozmachem film opowiadający o życiu Aleksandra Wielkiego - będący biografią jednego z największych wodzów starożytności.


FILM 2, aula, godz. 13.30-15.30 Przełęcz ocalonych (ang. Hacksaw Ridge) – amerykański dramat wojenny z 2016 roku w reż. Mela Gibsona, przedstawiający historię życia amerykańskiego adwentysty i obdżektora Desmonda Dossa.

Uwaga: repertuar może ulec zmianie. Wstęp wolny – wszyscy uczniowie mile widziani. W trakcie projekcji należy pamiętać o maseczkach i dystansie.

Miejsce projekcji: aula

Wycieczka na Borowiec

autor: P.Zołotajkin,data: 17-06-2021
 2 Vi klasa 2 F4 zdobyła górę Borowiec, leżącą w Górach Wałbrzyskich. Wznosi się ona na wysokość ponad 800 m.n.p.m . Nie jest to oszałamiająca wysokość , ale ostatni odcinek wspinaczki stanowi "czarny szlak", który wymaga wykazania się sporą tężyzną fizyczną.

Spotkanie z architekturą Wrocławia

autor: P.Zołotajkin,data: 17-06-2021
W dniu 16 VI klasa  2 F4 odbyła spacer ,podczas którego poznała różnorodność architektury naszego miasta.

Marta Szczęsna (2B4) i Emilia Zychowicz (1E) zwyciężyły w dolnośląskim konkursie „Gruzja – fantastyczna podróż”

autor: R.Pieńkowski,data: 01-05-2021
Marta Szczęsna (2B4) i Emilia Zychowicz (1E) zwyciężyły w dolnośląskim konkursie „Gruzja – fantastyczna podróż”
28 i 29 kwietnia 2021 r. odbył się finał konkursu „Gruzja – fantastyczna podróż” organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego przy współudziale Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
 
Celem konkursu było propagowanie wiedzy o Gruzji, w tym  o partnerskiej dla Dolnego Śląska Adżarskiej Republiki Autonomicznej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Spośród dwudziestu uczniów, którzy znaleźli się w etapie III, tj. w ścisłym finale wyłoniono dziesięcioosobową grupę młodzieży, którzy są ex aequo zwycięzcami całego konkursu. Wśród zwycięzców znalazły się dwie uczennice LO XVII: Marta Szczęsna (kl. 2B4) i Emilia Zychowicz (1E)!

Galę konkursu i rozdanie nagród laureatom zaplanowano na I połowę czerwca bieżącego roku. Regulamin konkursu przewiduje, że nagrodą dla całej dziesiątki, a więc także dla Marty i Emilii będzie wyjazd do Gruzji!


Konkurs zorganizował i przeprowadził, uczennice przygotował Robert Pieńkowski przy udziale Janiny Pieńkowskiej.

autor: R.Pieńkowski,data: 27-01-2021
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie Gruzja  – fascynująca podróż – konkurs wiedzy o Gruzji i partnerskiej Adżarskiej Republice Autonomicznej. Organizatorem konkursu jest  Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Etap szkolny konkursu odbędzie się 24. lutego 2021 r.

Zainteresowani udziałem w etapie szkolnym proszeni są o zgłoszenie się za pomocą dziennika librus do Roberta Pieńkowskiego do poniedziałku 1 lutego 2021 r. do godziny 20.00.

Nagrodą dla laureatów konkursu będzie kilkudniowy pobyt w Gruzji. W przypadku braku możliwości realizacji wyjazdu zagranicznego, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Więcej informacji tu:

Wrzesień 1939: Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji

autor: R.Pieńkowski,data: 16-09-2020
Wrzesień 1939: Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji

W związku z przypadającą 17 września rocznicą sowieckiej napaści na Polskę w 1939 r. na trzecim piętrze została zainstalowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, pt. "Wrzesień 1939: Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji".

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Autorzy: dr Dawid Golik, Maciej Korkuć
Konsultacja: Michał Masłowski, Krzysztof Pięciak
Projekt graficzny: Nowak_Projekt
Recenzja: dr Jacek Magdoń, dr Piotr Skubisz

Wykorzystane zdjęcia pochodzą z Archiwum IPN, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Centralnego Archiwum Wojskowego, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „Wiener Illustrierte”, Bundesarchiv, Politisches Archiv des Auwärtigen Amt, Imperial War Museum, Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz prywatnych zbiorów Juliena Bryana, dr Dawida Golika, Jerzego Krzewickiego, Józefa Nyka i Piotra Sadowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z tą interesującą wystawą.

Wystawa 40-lecie NSZZ Solidarność

autor: R.Pieńkowski,data: 16-09-2020
Wystawa 40-lecie NSZZ Solidarność

Powstanie NSZZ Solidarność to wydarzenie epokowe. Odmieniło losy Polski, a wpłynęło również w znacznym stopniu na losy Europy i świata. LO XVII uczestniczy w projekcie opieka nad tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej. 26 VIII 2020 r. delegacja naszej szkoły wzięła udział w państwowych uroczystościach rocznicowych upamiętniających wydarzenia Sierpnia 1980 r., w których udział wzięli m.in. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Przewodniczący NSZZ Solidarność Dolny Śląsk Kazimierz Kimso (informacja i fotorelacja tu>>>). 31 sierpnia 2020 r. w naszej szkole została również odsłonięta specjalna wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Przełom: sierpień 1980 i Solidarność", którą na trzecim piętrze (we wnęce) będzie można oglądać do 17 IX 2020 r. Koordynator wystawy: Robert Pieńkowski.

Zapraszamy!

Zespół nauczycieli historii wita Was w LO XVII!

autor: R.Pieńkowski,data: 09-09-2020
Zespół nauczycieli historii wita Was w LO XVII!
Serdecznie Was witamy w LO XVII i cieszymy się, że wpólnie z nami będziecie poznawać historię Polski i powszechną. Zapraszamy do angażowania się w olimpiady i konkursy. Zwłaszcza Ci, który odnosili sukcesy w szkole podstawowej i gimnazjum powinni spóbować swoich sił na poziomie licealnym. W najbliższym czasie  odbędą się eliminacje Olimpiady Historycznej. Startujcie! Do odważnych świat należy.

XLVII Olimpiada Historyczna 2020/2021

autor: R.Pieńkowski,data: 06-09-2020
XLVII Olimpiada Historyczna 2020/2021
Z przyjemnością informuję, że ruszyła XLVII Olimpiada Historyczna. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w niepowtarzalnej przygodzie... W tym roku szkolnym Olimpiada organizowana jest na tych samych zasadach, co w roku ubiegłym. Eliminacje I etapu (szkolnego) przebiegają w całości w szkole. Jako pierwsza przeprowadzana jest część pisemna (przygotowanie pracy badawczej; tematy pojawią się na stronie internetowej Olimpiady na początku września 2020 r.; praca musi zostać oddana Komisji Szkolnej do 9 XI 2020 r.). Arkusz oceny prac badawczych pojawi się na stronie olimpiady w dniu 10 XI. Autorzy prac ocenionych najwyżej (4+, 5, 6) będą dopuszczani do eliminacji ustnych przeprowadzanych przez Komisje Szkolne.

W trakcie zawodów ustnych Komisja Szkolna posługuje się pytaniami przygotowanymi przez Zespół Ekspertów – przekazane zostaną w połowie listopada do szkół, które zgłoszą się do Olimpiady. Do etapu okręgowego kwalifikowani będą automatycznie wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają w eliminacjach ustnych oceny 4+ i wyższe (w sumie 80 pkt. z całego etapu). Odwołania dotyczące eliminacji I etapu rozpatrywane są przez przewodniczących Komisji Szkolnych.

Po przeprowadzeniu eliminacji Komisje Szkolne zobowiązane są przesłać tradycyjną pocztą do komitetów okręgowych protokoły z eliminacji I stopnia, prace badawcze z wypełnionymi kartami oceny, oświadczenia o samodzielności pracy badawczej oraz zgody uczestników oraz nauczycieli na przetwarzanie ich danych osobowych.

Zgłoszenie chęci udziału u Roberta Pieńkowskiego (gabinet 314, lub za pośrednictwem Librusa), który udziela wyczerpujących informacji.

Zwiedzanie Panoramy Racławickiej

autor: P.Zołotajkin,data: 18-12-2019
Zwiedzanie Panoramy Racławickiej            18 XII klasa 1F4 miała okazję  zwiedzenia Panoramy w niekonwencjonalny sposób. Na początku spotkanie  zostało przerwane przez próbny alarm przeciwpożarowy. Następnie nastąpiło tradycyjne oglądanie malarskiego płótna. Na koniec zaś Pan Dyrektor zaprosił nas na zaplecze Panoramy, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć to wspaniałe dzieło  od drugiej strony, poznaliśmy technikę tworzenia całej skomplikowanej kompozycji plastyczno -malarskiej oraz system zabezpieczenia

27 XI 2019 r. VII edycja "Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”

autor: R.Pieńkowski,data: 26-11-2019
27 XI 2019 r. VII edycja
Zapraszamy do wzięcia udziału w etapie szkolnym kolejnej - VII edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”. Etap szkolny olimpiady odbędzie się w najbliższą środę 27 listopada 2019 r. na skróconych lekcjach 6 i 7. Osoby zainteresowane startem proszone są o zgłoszenie się w środę do gabinetu 311 o godzinie o 11.35. Zakres obowiązującego materiału obejmuje wiedzę na temat historii najnowszej Polski (lata 1970-1990) - test. W miarę możliwości proszę o potwierdzenie swojego udziału pocztą librusową, lub osobiście u Pani Zofii Kuź, lub Roberta Pieńkowskiego.

V Turniej Debat Historycznych

autor: R.Pieńkowski,data: 15-11-2019
V Turniej Debat Historycznych

Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w V edycji Turnieju Debat Historycznych! Poprzez wykorzystanie metody debaty oksfordzkiej projekt uczy samodzielnego myślenia, budowania logicznej argumentacji, słuchania innych, a także brania odpowiedzialności za wypowiedziane przez siebie słowa. Uczestnicy mają również okazję do poszerzenia wiedzy o historii Polski w XX wieku. Aby wziąć udział w projekcie, należy zgłosić się jednego z nauczycieli historii w LO XVII, lub bezpośrednio do koordynatora. Spośród osób zainteresowanych wyłonimy czteroosobowy zespół naszego Liceum, który weźmie udział w eliminacjach regionalnych.

Robert Pieńkowski - koordynator w LO XVII 

Wycieczka kl.1F 4

autor: P.Zołotajkin,data: 04-10-2019
Wycieczka kl.1F 4     3 X 2019 r. klasa 1 F4 odbyła wycieczkę integracyjną do Opola.W związku z 350 rocznicą śmierci Rembrandta oglądnęła wystawę jego grafik w Muzeum Śląska Opolskiego. Poza tym będąc w tym mieście wypadało zwiedzić Muzeum Polskiej Piosenki.  Wykorzystaliśmy również kilkanaście minut na przyjrzeniu się znakomitemu przykładowi sztuki gotyckiej , a mianowicie Mauzoleum Piastów Opolskich.

XLVI edycja Olimpiady Historycznej (rok szkolny 2019/2020) - zapraszamy

autor: R.Pieńkowski,data: 06-09-2019
XLVI edycja Olimpiady Historycznej (rok szkolny 2019/2020) - zapraszamy

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej. Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne – przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko droga do sukcesu zwieńczonego cennymi nagrodami i przepustką do wymarzonych studiów, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia wiedzy, poznania, a nawet zaprzyjaźnienia się z innymi miłośnikami Klio. Etap okręgowy i centralny to dla uczestników rywalizacji także najlepsza sposobność do spotkania i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady.

Olimpiada Historyczna, przyciągająca najlepszych miłośników historii ze szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju, przez blisko pół wieku wyłania szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej dostępne są na stronie internetowej Olimpiady Historycznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa eliminacjach Olimpiady Historycznej. Wszelkich informacji udzieli Robert Pieńkowski (gabinet 314) a także Zofia Kuź, Mirosław Lewandowski i Piotr Zołotajkin.

 

Tematy prac pisemnych na etapie eliminacji szkolnych (jeden do wyboru):

Komitet Główny Olimpiady Historycznej podaje do wiadomości tematy prac pisemnych eliminacji szkolnych XLVI Olimpiady Historycznej:

Starożytność: Przemiany ustroju  w starożytnym Rzymie.

Średniowiecze: Miejsce uniwersytetu w kulturze średniowiecznej Europy.

Nowożytność: Unie Korony/Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej.

Historia XIX w.: Rewolucja przemysłowa w XIX wieku i jej skutki.  

Historia XX w.: Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasach II wojny światowej.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola prezydenta w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej.  

Historia regionu: Aktywne kobiety w moim regionie w XIX-XX w. Charakterystyka postaci na wybranych przykładach.

Termin oddawania prac:  najpóźniej do 4 XI 2019 r. (zakodowane pisemne prace badawcze wraz z oświadczeniem o samodzielnym ich napisaniu)

VII edycja "Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”

autor: R.Pieńkowski,data: 06-09-2019
VII edycja
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej - VII edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”

Etap szkolny edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” odbędzie się w październiku-listopadzie 2019 r. (termin zostanie podany w późniejszym terminie). Olimpiada ma charakter ogólnopolski, a jest organizowana przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska. Zakres obowiązującego materiału obejmuje wiedzę na temat historii najnowszej Polski (lata 1970-1990). Osoby zainteresowane startem proszone o zgłaszanie się do Roberta Pieńkowskiego lub Zofii Kuź za pomocą librusa, lub bezpośrednio w sali 314 lub 311. Niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej olimpiady.

Wystawa „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956”

autor: R.Pieńkowski,data: 06-03-2019
Wystawa „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956”
Wystawa „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956”

Od 1 marca 2019 roku  na placu przed wejściem do budynku Dworca Głównego (od ul. Józefa Piłsudskiego) jest prezentowana wystawa „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956”.

Wystawa prezentuje zupełnie zapomnianą formę oporu społecznego młodzieżowych organizacji konspiracyjnych powstałych tuż przed zakończeniem i już po zakończeniu II wojny światowej. Bohaterami są młodzi ludzie, którzy mimo prześladowań i terroru komunistycznego nie wahali się podjąć próby oporu wobec władz komunistycznych. Wielu z nich przypłaciło to najwyższą ofiarą, inni zaś długoletnimi wyrokami więzienia. Wystawa prezentuje ogólnopolski wymiar młodzieżowego ruchu oporu wraz z elementami regionalnymi w tym przypadku z Dolnego Śląska w latach 1944-1956.

Wystawę będzie można oglądać do końca marca.
 
 

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - rozstrzygnięcie etapu szkolnego 26 XI 2018 r.

autor: R.Pieńkowski,data: 04-12-2018
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - rozstrzygnięcie etapu szkolnego 26 XI 2018 r.
26 listopada 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” Zakres obowiązującego materiału obejmował wiedzę na temat historii najnowszej Polski (lata 1970-1990). Do etapu okręgowego (wojewódzkiego) zakwalifikowały się Maria Miękus z klasy 2F i Małgorzata Rajczakowska z kl. 2E. Zwyciężczyniom gratulujemy!

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - etap szkolny 26 XI 2018 r. o godz. 10.00

autor: R.Pieńkowski,data: 21-11-2018
„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - etap szkolny 26 XI 2018 r. o godz. 10.00
Etap szkolny VI. edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii” odbędzie się w najbliższy poniedziałek 26 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 (3 i 4 godzina lekcyjna) w gab. 314. Olimpiada ma charakter ogólnopolski, a jest organizowana przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska. Zakres obowiązującego materiału obejmuje wiedzę na temat historii najnowszej Polski (lata 1970-1990). Osoby zainteresowane startem proszone o zgłaszanie się do Roberta Pieńkowskiego lub Zofii Kuź za pomocą librusa, lub bezpośrednio w poniedziałek o 9.50 w sali 314. Niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej olimpiady.

31 X 2018 r. - porządkowanie grobów ofiar terroru komunistycznego z lat 1945-1956 na Cmentarzu Osobowickim

autor: R.Pieńkowski,data: 08-11-2018
31 X 2018 r. - porządkowanie grobów ofiar terroru komunistycznego z lat 1945-1956 na Cmentarzu Osobowickim
31 października 2018 r. uczniowie klasy 2F pod opieką Roberta Pieńkowskiego i Janiny Pieńkowskiej porządkowali na Cmentarzu Osobowickim na polu cmentarnym 81A i 120 groby polskich bohaterów – ofiar terroru komunistycznego z lat 1945-1956, w tym żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich i innych organizacji niepodległościowych uwięzionych, torturowanych, a następnie zamordowanych przez sowieckie i polskie władze komunistyczne. Uczniowie XVII-tki uczestniczyli też w akcji „Ocalamy” organizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Instytut Pamięci Narodowej polegającej na znakowaniu grobów bohaterów walczących o niepodległość Polski. Insygnia zostały umieszczone na grobach: Aleksandra Weraksy – uczestnika wojny polsko – bolszewickiej wyróżnionego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych oraz mjr Alfonsa Jabłońskiego – Żołnierza Wyklętego, organizatora szkolenia Szarych Szeregów i szefa sztabu obszaru AK Lwów. W uroczystości oprócz młodzieży LO XVII brali również udział Wojewoda Dolnośląski, dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu Andrzej Drogoń i dowódca Garnizonu Wrocław płk. Dariusz Krzywdziński oraz kombatanci. Przejdź do galerii>>

Szkolny konkurs o Powstaniu Warszawskim został rozstrzygnięty!

autor: R.Pieńkowski,data: 31-10-2018
Szkolny konkurs o Powstaniu Warszawskim został rozstrzygnięty!
30 października 2018 r. odbył się finał szkolny konkursu o Powstaniu Warszawskim. W eliminacjach wzięło udział 35 osób, z których do ustnego finału zakwalifikowało się 11 osób. Konkurs został przeprowadzony przez nauczycieli historii Roberta Pieńkowskiego i Zofię Kuź. W efekcie finałowej rozgrywki największą wiedzą dotyczącą Powstania Warszawskiego wykazała się Ola Rymowicz z kl. 2F. Kolejne miejsce zajęła Ola Chabros również z kl. 2F. Ola Rymowicz wraz ze zwycięzcami konkursu z innych szkół w nagrodę pojedzie na trzydniową wycieczkę studyjną do Warszawy. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra-Niemen i Ministerstwo Obrony Narodowej. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wzięcie udziału i gratulujemy olbrzymiej wiedzy historycznej. Przejdź do galerii>>

Konkurs o Powstaniu Warszawskim - etap szkolny: finał 30 X 2018 r.

autor: R.Pieńkowski,data: 23-10-2018
Konkurs o Powstaniu Warszawskim - etap szkolny: finał 30 X 2018 r.

We wtorek 30 X 2018 r. na 5. godzienie lekcyjnej, w auli odbędzie się finał szkolny konkursu o Powstaniu Warszawskim. W eliminacjach wzięło udział 35 osób, z których do finału zakwalifikowały się (w kolejności według zdobytych punktów): 1. Maria Miękus (2F), 2. Ola Rymowicz (2F), 3. Wojciech Wiśniewski (2D), 4. kolejnych 5 osób ex aequo: Adam Bujek (2D), Małgorzata Jabłońska (2D), Wiktoria Józefiak (2D), Jakub Kruczek (2D), Tomasz Opałka (2D) 5. kolejne 2 osoby ex aequo: Radek Bartnicki (2C), Bartosz Świętojański (2C) oraz 6. Ola Chabros (2F).

Finalistom gratulujemy. Do zobaczenia! Więcej o etapie finałowym tu>>>

Zapraszamy na przedwakacyjny „Przegląd Filmów Historycznych” w XVII LO

autor: R.Pieńkowski,data: 26-06-2018
Zapraszamy na przedwakacyjny „Przegląd Filmów Historycznych” w XVII LO

W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. w godz. 9.50-12.15 zapraszamy na film w ramach przedwakacyjnego „Przeglądu Filmów Historycznych” w XVII LO
Obejrzymy:
Godz. 9.50-12.15: Przełęcz ocalonych (ang. Hacksaw Ridge), reż. Mel Gibson, 133 min.
Fabuła: Schyłek II wojny światowej. Podczas krwawej bitwy o Okinawę w maju 1945 amerykański sanitariusz Desmond Doss (1919-2006) odmówił noszenia broni i zabijania, argumentując decyzję swoimi przekonaniami religijnymi. Gdy inni będą odbierać życie, ja będę je ratował – deklarował bohater świetnego filmu Mela Gibsona "Przełęcz ocalonych". W trakcie krwawej bitwy o Okinawę udało mu się uratować życie 75 żołnierzom. Za swój heroiczny wyczyn otrzymał z rąk prezydenta Harrego Trumana najwyższe odznaczenie wojskowe USA, Medal Honoru.
Miejsce projekcji: gabinet 314
 

We wtorek 19 czerwca 2018 r. w godz. 10.45-12.35 zapraszamy na film w ramach przedwakacyjnego „Przeglądu Filmów Historycznych” w XVII LO
W godz. 10.45-12.35 obejrzymy film: Hercules, reż.: Brett Ratner; w roli głównej: Dwayne Johnson, 94 min.
Fabuła: Herkules razem z towarzyszami zostaje wynajęty przez króla Tracji, aby szkolił jego armię. Kino przygodowe w mitologicznym anturażu. Imponująco zrealizowane sceny batalistyczne. Film zrealizowany na luzie i z dużym poczuciem humoru.
Miejsce projekcji: gabinet 314.


Wstęp wolny – uczniowie wszystkich klas mile widziani

Wycieczka klasy I E do Poznania w ramach programu „Edukacja w miejscach pamięci” Poznań w 100 –lecie Odzyskania Niepodległości

autor: P.Zołotajkin,data: 06-06-2018
Wycieczka klasy I E do Poznania w ramach programu „Edukacja w miejscach pamięci”                      Poznań w 100 –lecie Odzyskania Niepodległości

W dniach 17-18 maja 2018 r.  klasa I E w ramach programu „Edukacja w miejscach pamięci”,
zwiedzała Poznań, realizując założenia projektu „Poznań w 100- lecie Odzyskania Niepodległości”.Podziwialiśmy niezwykłe miejsca związane z historią naszego państwa ( od Mieszka I do Powstania  Wielkopolskiego). Dzięki wspaniałej przewodniczce odkryliśmy Poznań pełen urokliwych miejsc i niezwykłych zabytków.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

autor: R.Pieńkowski,data: 01-03-2018
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

    1 marca 2018 r. w całej Polsce trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  w „hołdzie… - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

    W głównym wydarzeniu wrocławskich obchodów pod Pomnikiem Ofiar Terroryzmu Komunistycznego z lat 1944-1956 (kwatery 81A i 120) wziął udział także poczet sztandarowy naszej Szkoły w składzie: Małgorzata Bagińska 1C, Maria Bończa-Pióro 1B, Joanna Masternak 1C, Tomasz Opałka 1B, Natalia Szarwaryn 1B i Joanna Wręczycka 1B pod opieką prof. Roberta Koniecznego.

W piątek 2 marca 2018 r. o godz. 18.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Tęczowej 60 we Wrocławiu w ramach wrocławskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się „Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wspólne śpiewanie pieśni połączone z wykładem prowadził Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, przy akompaniamencie Krzysztofa Żesławskiego. Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele Kombatantów, Kuratorium, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Samorządowcy, uczniowie oraz mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska.  W przygotowanie i obsługę wydarzenia włączyli się jako wolontariusze uczniowie naszej szkoły.    

Niekonwencjonalna lekcja historii "Solidarność w historii i pieśni"

autor: Admin,data: 24-02-2018
Niekonwencjonalna lekcja historii

We wtorek 19 grudnia 2017 r. gościliśmy w naszej szkole Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pana Romana Kowalczyka, który zaprezentował uczniom klas pierwszych program „Solidarność w historii i pieśni”.  Pan Kurator opowiadał o trudnych czasach Solidarności i stanu wojennego; o Bohaterach tamtych czasów, którzy narażali swoje życie, byśmy dzisiaj żyli w wolnym, niepodległym kraju. Podkreślał przy tym fenomen w skali świata, jakim stał się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prelekcję swą okraszał piosenkami solidarnościowymi, które niegdyś rozgrzewały polskie serca, wśród których znalazły się m.in. hymn Solidarności „Mury”, ballada „Sierpień 80”, „Idą pancry na Wujek” czy „Przysięga”.  Akompaniował znany wrocławski muzyk pan Krzysztof Żesławski. Swoimi doświadczeniami podzielił się również świadek historii pan Stanisław Skotny, który do ubiegłego roku uczył języka polskiego w naszej szkole. Pan Skotny opowiadał o okolicznościach swojego aresztowania, internowania i pobytu w Grodkowie w 1981-1982 r. Panu Kuratorowi i panu Skotnemu za tę niekonwencjonalną, a jakże ważną lekcję historii  podziękowała pani dyrektor Małgorzata Iwankiewicz oraz przedstawiciele uczniów.
Zdjęcia>>

26-27 X 2017 r. – wycieczka do Warszawy klasy 1F w ramach projektu „Edukacja w miejscach pamięci narodowej”

autor: R.Pieńkowski,data: 03-11-2017
26-27 X 2017 r. – wycieczka do Warszawy klasy 1F w ramach projektu „Edukacja w miejscach pamięci narodowej”
26-27 października 2017 r. klasa humanistyczna 1F wzięła udział w wycieczce do Warszawy w ramach projektu miasta Wrocławia „Edukacja w miejscach pamięci narodowej”. W czwartek 26 X udaliśmy się do Palmir, gdzie zwiedziliśmy Muzeum - miejsce upamiętniające ofiary co najmniej dwudziestu jeden masowych egzekucji przeprowadzonych przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenie Puszczy Kampinoskiej. W muzeum przewodnik opowiedział nam m.in. o roli tego miejsca w świadomości historycznej Polaków. Następnie udaliśmy się na pobliski cmentarz, na którym spoczywają ofiary niemieckiego okupanta. Tablica przed wejściem na cmentarz informuje, że „Na cmentarzu w Palmirach spoczywa 2115 obywateli polskich … [którzy] zginęli za to że byli Polakami”. Uczniowie klasy 1F zapalili znicze ku czci pomordowanych, w tym Janusza Kusocińskiego (ur. 1907, zamordowany 21 VI 1940 - złoty medalista olimpijski z Los Angeles w 1932) i Macieja Rataja (ur. 1884 - zamordowany 21 VI 1940 r. - marszałek Sejmu I kadencji 1922-1927, pełniący obowiązki Prezydenta RP w 1922 i 1926 r.).

   Następnym punktem napiętego programu zwiedzania w tym dniu był kompleks gmachów Parlamentu. Zwiedzanie umożliwił nam...

Przejdź do galerii>>

Weź udział w szkolnych eliminacjach „Olimpiady Solidarności” 28 XI 2017 r.

autor: R.Pieńkowski,data: 03-11-2017
Weź udział w szkolnych eliminacjach „Olimpiady Solidarności” 28 XI 2017 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii”. Zakres obowiązującego materiału obejmuje historię Polski lat 1970-1990. Etap szkolny odbędzie się 28 listopada 2017 r. na 3 i 4 godzinie lekcyjnej. Etap ten polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych. Do drugiego etapu (wojewódzkiego) z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów.  Do wygrania cenne nagrody: indeksy na Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski; roczne stypendia naukowe, nagrody rzeczowe i bony na publikacje książkowe.
Chętni proszeni są o osobiste zgłaszanie się do Roberta Pieńkowskiego (nauczyciel koordynujący Olimpiadę, gab. 314), lub do Zofii Kuź (gab. 311). Można zgłaszać się także za pośrednictwem librusa. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Olimpiady. 7, 14 i 21 listopada 2017 r. na 8 godzinie lekcyjnej odbędą się warsztaty przygotowujące do Olimpiady. Zapraszamy.

Wycieczka klasy 2F

autor: P.Zołotajkin,data: 27-10-2017
Wycieczka klasy 2F

Klasa 2 F ( wspólnie z klasą 2B) przez trzy dni przebywała w ośrodku agroturystycznym w Straduniu k/ Trzcianki ( Wielkopolska). W tym czasie uczniowie mieli znakomitą okazję poznać przyrodę Parku Krajobrazowego, w tym kilka pomników przyrody. Pozostałą część pobytu wypełniły gry i zabawy jak np. bieg na orientację, wieczorne podchody w lesie, strzelanie z wiatrówki i łuku. Jeden z wieczorów kończyło ognisko  z pieczonymi kiełbasami. Najważniejszym walorem wycieczki był fakt przebywania właściwie cały czas na świeżym powietrzu.

zdjęcia 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach „Olimpiady Solidarności”

autor: R.Pieńkowski,data: 10-10-2017
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach „Olimpiady Solidarności”
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii”. Zakres obowiązującego materiału obejmuje historię Polski lat 1970-1990 (szczególnie więc mile widziani są uczniowie klas drugich, którzy stosowny materiał z historii mają już solidnie opanowany:). Etap szkolny odbędzie się w drugiej połowie listopada 2017 r. (data i godzina zostanie podana później). Etap ten polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych. Do drugiego etapu (wojewódzkiego) z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali dwie następujące po sobie najwyższe liczby punktów.  Do wygrania: indeksy na Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski; roczne stypendia; bony na publikacje książkowe i nagrody rzeczowe. Chętni proszeni są o osobiste zgłaszanie się do Roberta Pieńkowskiego (nauczyciel koordynujący Olimpiadę, gab. 314), lub do Zofii Kuź (gab. 311). Można się zapisywać także za pośrednictwem librusa. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Olimpiady.

Przedwakacyjny przegląd filmów historycznych. W poniedziałek, wtorek i czwartek 19-20 i 22 VI 2017 r., aula i sala 314

autor: R.Pieńkowski,data: 27-06-2017
Przedwakacyjny przegląd filmów historycznych. W poniedziałek, wtorek i czwartek 19-20 i 22 VI 2017 r., aula i sala 314 Poniedziałek:
Film 1: „Jack Strong” (2014), Reżyseria i scenariusz: Władysław Pasikowski
Film 2: „Miasto 44” (2014), Reżyseria i scenariusz: Jan Komasa
Wtorek:
Film 1:  „300: Początek Imperium” (2014), Reż. Noam Murro
Film 2: „Obrońcy skarbów” (2014), Reżyseria: George Clooney
Film 3, „Pianista” (2002), reż. Roman Polański
Czwartek:
Film 1: „Snajper” (2014), reż. Clint Eastwood
Film 2: „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” (2015), reż. J.J. Abrams
Film 3: „Życie na podsłuchu” (2006/2007), reż. Florian Henckel von Donnersmarck

Kliknij aby zapoznać się z pełnym programem przeglądu filmów na wtorek i czwartek

9 VI 2017 r. kl. 1D wzięła udział w projekcie Opieka nad tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

autor: R.Pieńkowski,data: 27-06-2017
9 VI 2017 r. kl. 1D wzięła udział w projekcie Opieka nad tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu
Wieloletnią już tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu jest opieka nad tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej w pobliżu dawnej zajezdni MPK. 9 czerwca 2017 r. – na kilkanaście dni przed zakończeniem roku szkolnego zjawiła się tu klasa 1D z wychowawczynią prof. Beatą Kryjom oraz prof. Robertem Pieńkowskim – koordynatorem projektu. Młodzież posłuchała najpierw o historii zajezdni i jej związkach z Solidarnością. Obecna jej funkcja jest zupełnie inna niż pierwotnie. W 1892 r. pojawiły się w tym miejscu elektryczne tramwaje, a w 1965 r. autobusy. Z zajezdnią autobusową MPK związane są jednak wydarzenia, które zachęciły XVII-tkę do objęcia swoim patronatem właśnie tego miejsca. To tu narodziła się wrocławska i dolnośląska Solidarność, która odegrała kluczową rolę w obaleniu komunizmu i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 r. Po historycznym wstępie Roberta Pieńkowskiego młodzież energicznie zabrała się za porządki wokół tablicy, gdyż wdzięczność dla odwagi i poświęcenia wrocławskich robotników w sierpniu 1980 roku zobowiązuje by miejsce było idealnie zadbane. Po zakończeniu porządków młodzież w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku mogła dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Historii Zajezdnia Marka Mutora zwiedzić historyczną zajezdnię w obecnej muzealnej roli, która prezentuje historię powojennego Wrocławia oraz NSZZ Solidarność. Po wystawie oprowadził działacz Solidarności - nauczyciel historii w XVII LO Robert Pieńkowski. Fotogaleria>>

30 maja 2017 r. klasa 1 A w Muzeum Narodowym poznawała dzieła sztuki i „dotykała” historii

autor: R.Pieńkowski,data: 31-05-2017
30 maja 2017 r. klasa 1 A w Muzeum Narodowym poznawała dzieła sztuki i „dotykała” historii

30 maja 2017 r. w ramach projektu „Szkoła w mieście” klasa 1A wybrała się pod opieką Pani Janiny Pieńkowskiej do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W muzeum otrzymaliśmy wygodne poduszki, na których można było swobodnie usiąść w każdym zwiedzanym pomieszczeniu i wsłuchiwać się w historie, które były nam prezentowane. Było to miłe, ponieważ łatwiej można się było skupić na omawianych przez panią przewodnik dziełach. Naszą wycieczkę po Muzeum Narodowym rozpoczęliśmy od poznania historii sztuki średniowiecza. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji oraz poznaliśmy wybitnych twórców tej epoki. Zaprezentowano nam różne formy sztuki, jednak najwięcej uwagi skupiliśmy na rzeźbie i malarstwie. Najbardziej do gustu przypadła całej klasie gotycka nastawa ołtarzowa, która prezentowała się bardzo efektownie wraz z postaciami świętych, których historie życia mogliśmy poznać. Całe wyjście bardzo nam się podobało. Mieliśmy okazję zobaczyć z bliska na własne oczy prawdziwe dzieła sztuki, co według nas jest najlepszym sposobem na naukę i poznawanie historii.

Faustyna Milińska, klasa 1A

17 maja 2017 r. klasa 2A zwiedziła Muzeum Narodowe we Wrocławiu

autor: R.Pieńkowski,data: 21-05-2017
17 maja 2017 r. klasa 2A zwiedziła Muzeum Narodowe we Wrocławiu
17 maja 2017 r. klasa 2A pod opieką Roberta Pieńkowskiego zwiedziła Muzeum Narodowe we Wrocławiu, które jest jednym z najbogatszych w zbiory muzeów w Polsce. Ze znawstwem i nieukrywaną pasją wybrane grupy obiektów muzealnych z ekspozycji stałych pt.: Sztuka Śląska XII-XVI w. oraz Sztuka Śląska XVI-XIX w. szczegółowo omówiła historyk sztuki mgr Izabela Trembałowicz-Chęć. Przez półtorej godziny zdołaliśmy zapoznać się szczegółowo co prawda z kilkunastoma tylko zabytkami z przebogatej kolekcji wrocławskiego Muzeum, mimo to zwiedzanie było bardzo pouczające i inspirujące. Pokazało bogactwo wiedzy koniecznej do poprawnego rozumienia sztuki oraz jej związków z historią. Jednym z najcenniejszych obrazów w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, o którym usłyszeliśmy bardzo wiele ciekawych informacji jest obraz malarza flamandzkiego Pietera Brueghla (młodszego) „Pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki”. Dzieło to pokazuje bogactwo ukrytych znaczeń malarstwa przełomu XVI i XVII w. Piękna majowa pogoda pozwoliła wcześniej również na spacer szlakiem zabytków Ostrowa Tumskiego. Galeria>>

20-21 IV 2017 r. Wyjazd do Oświęcimia i Krakowa w ramach projektu „Edukacja w miejscach pamięci narodowej”

autor: R.Pieńkowski,data: 24-04-2017
20-21 IV 2017 r. Wyjazd do Oświęcimia i Krakowa w ramach projektu „Edukacja w miejscach pamięci narodowej”
W ramach projektu „Edukacja w miejscach pamięci narodowej” 160 uczniów oraz 11 nauczycieli LO nr XVII im. A. Osieckiej w dniach 20-21 kwietnia 2017 r. wyjechało trzema autokarami do Oświęcimia i Krakowa. Pierwszego dnia – w czwartek udaliśmy się do Oświęcimia, gdzie zwiedziliśmy były niemiecki obóz zagłady z czasów II wojny światowej: KL Auschwitz I i KL Auschwitz-II Birkenau. Młodzież poznała to szczególnie ważne miejsce, które jest miejscem zagłady Żydów - symbolem Holokaustu oraz zbrodni popełnionych na Polakach i przedstawicielach wielu innych narodowości (łącznie obywatele 21 państw). Auschwitz był największym miejscem zagłady Żydów, których w większości bez rejestracji kierowano do komór gazowych w celu natychmiastowego uśmiercenia. W Auschwitz zamordowano co najmniej 1,1 mln więźniów, z czego Żydzi stanowili ok. 90%. Więźniowie ginęli również masowo wskutek niewolniczej pracy, głodu, nieludzkich warunków bytowania, bicia, tortur i egzekucji. Niemcy dokonywali tu również zbrodniczych pseudomedycznych eksperymentów. Po obejrzeniu tych przejmujących i zapadających w pamięć miejsc udaliśmy się do Krakowa, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w dwóch hotelach „Nawojka” oraz „Piast”. Po sutej obiadokolacji najwytrwalsi uczniowie pod opieką R. Pieńkowskiego i P. Zołotajkina wybrali się na wieczorny spacer po krakowskim Rynku. Kolejny dzień wyjazdu spędziliśmy na zwiedzaniu najważniejszych zabytków Krakowa - jednego z najpiękniejszych polskich miast o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury naszej Ojczyzny. Fotogaleria>>

Wycieczka do Pragi

autor: P.Zołotajkin,data: 06-04-2017
     W dniach 30 i 31 marca 2017 r. klasa 1F, wspólnie z klasą 2B, była na wycieczce w stolicy naszych południowych sąsiadów. Podczas niej zobaczyliśmy zwiedziliśmy katedrę, kościoły, Stare Miasto, dzielnicę żydowską. Ze wzgórz podziwialiśmy wspaniałą panoramę Pragi. Na drugi dzień atrakcją był rejs statkiem po Wełtawie. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ widok miasta z poziomu wody jest inny niż podczas tradycyjnego zwiedzania. Pełni wrażeń pod wieczór szczęśliwie dotarliśmy do Wrocławi.

15 III 2017 r. Etap wojewódzki IV edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”

autor: R.Pieńkowski,data: 19-03-2017
15 III 2017 r. Etap wojewódzki IV edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”
   5 marca 2017 r. w murach Liceum Ogólnokształcącego nr XVII odbyły się eliminacje dolnośląskie IV-tej edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. W tym roku w etapie wojewódzkim rozgrywającym się w naszej szkole wzięły udział 84 osoby z 46 szkół Dolnego Śląska. Spośród wszystkich uczestników została wyłoniona trójka zwycięzców, którzy będą tworzyć drużynę reprezentującą Województwo Dolnośląskie w zawodach centralnych. Nasi reprezentanci - uczniowie klasy 2F Mateusz Raszczyk i Kacper Kulig zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce, co nie pozwoliło co prawda zakwalifikować się im do zawodów centralnych, ale uzyskane miejsca należy traktować jako ogromny sukces, gdyż rywalizacja była zacięta, a w olimpiadzie wzięły udział wszystkie najlepsze szkoły Wrocławia i Dolnego Śląska! Niełatwo było znaleźć się w gronie najlepszych znawców najnowszej historii Polski (lata 1970-1990)!
  W czasie obrad komisji konkursowej, gdy uczestnicy i nauczyciele oczekiwali na ogłoszenie wyników Dolnośląski Kurator Oświaty - Pan Roman Kowalczyk  opowiedział o Solidarności – związku zawodowym i wielkim ruchu społecznym, który odegrał decydującą rolę w obaleniu komunizmu w Polsce i na świecie. Opowieść swoją zilustrował piosenkami związanymi z historią „Solidarności”, przy akompaniamencie Krzysztofa Żesławskiego. Koordynatorem przygotowań i przebiegu olimpiady w naszej szkole był Robert Pieńkowski przy wsparciu Zofii Kuź, Joanny Doli-Niewiadomskiej i Piotra Zołotajkina.  Fotogaleria>>

27-28 lutego 2017 r. - udział Siedemnastki w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

autor: R.Pieńkowski,data: 09-03-2017
27-28 lutego 2017 r. - udział Siedemnastki w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia obchodzone od 1 marca 2011 r. W dniach 27-28 lutego 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia odbyła się wrocławska retrospektywa festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Odra-Niemen, a Liceum Ogólnokształcące nr XVII było jednym z współorganizatorów. Dwa intensywne dni objętego patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wydarzenia były okazją do spotkań z kombatantami oraz z filmowcami, historykami i producentami. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć 13 filmów oraz 3 tematyczne wystawy. Uczniowie 17-tki bardzo licznie zgłosili się do działań wolontaryjnych. Szereg klas z nauczycielami wybrało się do Centrum Historii Zajezdnia by wziąć udział w poszczególnych wydarzeniach i możliwości zwiedzenia specjalnie przygotowanej ścieżki edukacyjnej poświęconej żołnierzom niezłomnym. Bardzo ważnym elementem udziału naszego Liceum w Festiwalu była Gala Zamknięcia, podczas której Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk poprowadził patriotyczne śpiewanie piosenek partyzanckich z czasów II wojny światowej oraz z okresu Drugiej Konspiracji przy wsparciu uczniów klasy teatralnej 1E. Akompaniował Krzysztof Żesławski. Fotogaleria>>

Udział w VIII Festiwalu Filmowym "Niepokorni Niezłomni Wyklęci

autor: P.Zołotajkin,data: 01-03-2017
27 II 2016 r. klasa 1F wzięła udział w w/w festiwalu. Oglądnęła dwa filmy: "Alina Janowska. Z Pawiaka", "Inka. Zachowałam się jak trzeba". Ponadto zwiedziła wystawę przedstawiającą historię Europy Środkowo - Wschodniej pod rządami komunistów. Udział w festiwalu poszerzył wiedzę młodych ludzi o naszej najnowsze historii.
[WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI]
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII