LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  01 / 02 / 2023 Nie mądrość słów, ale Słowo Mądrości jest kryterium prawdy /JPII/
Informatyka

Dzień Bezpiecznego Internetu- konkurs na plakat

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. W tym roku DBI wypada we wtorek 9 lutego, ale obchody będą trwały przez cały luty i marzec.Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

 Ogłaszam konkurs na plakat promujący Dzień Bezpiecznego Internetu. Plakat powinnien być wykonany w dowolnym programie z wykorzystaniem narzędzi IT. Prace ( np. link, zdjęcie, pscreen) należy przesłać na informatykalo17@gmail. com - w tytule wpisać DBI/imię, nazwisko autora/autorów/klasa.

 Termin nadsyłania prac 23.02.2021 g. 12:00

Z nadesłanych pracy jury wybierze i nagrodzi najlepsze 3 prace.

Powodzenia! 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII