LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  26 / 09 / 2021 "Urodzić się jak człowiek, to nie sztuka. Sztuką jest żyć jak CZŁOWIEK"
Destianation Imagination

Drugie miejsce dla naszej drużyny na XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination

Oto skrócony opis naszego wyzwania:

WYZWANIE SPOŁECZNE - projekt Grafika Skojarzeń

Drużyna rozwinie swoją przedsiębiorczość, umiejętności projektowania graficznego oraz tworzenia rekwizytów i dekoracji, a także umiejętnego opowiadania historii.

WASZA DRUŻYNA:

·         Zidentyfikuje, zaprojektuje, zaplanuje i przeprowadzi projekt, ukierunkowany na realną potrzebę w wybranej społeczności.

·         Stworzy prezentację na żywo, która opowie o projekcie i ukaże jego wpływ na wybraną społeczność.

·         Stworzy infografiki informujące o projekcie.

·         Stworzy Tajny Zasobnik, który przeobrazi się w trakcie rozwoju historii w Waszej prezentacji.

·         Wymyśli i zaprezentuje dwa wybrane Atrybuty Drużyny, ukazujące jej zainteresowania, umiejętności,

          mocne strony i talenty.

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII