LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  29 / 11 / 2021 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
STRONA GŁÓWNA

Dolnośląski Festiwal Nauki z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

Wykład 1: uczestniczyli uczniowie z klas 3C3 i 3D3 pod opieką nauczycieli: Anny Folty-Pisarczuk i Adama Szymańskiego.

Temat: Niesamowity Spider-Man i niesamowita nauka. Prowadzący: dr hab. Bogdan Pietraszewski prof. AWF, dr hab. Sławomir Winiarski prof. AWF, dr hab. Artur Struzik prof. AWF, mgr Amadeusz Bartoszek. Zaprezentowano sposoby tworzenia animacji komputerowej. Zademonstrowano czterowymiarowy system analizy ruchu.

Wykład 2: uczestniczyli uczniowie z klas  3C3, 3B4, 1A pod opieką nauczycieli: Edyty Cwynar, Anny Folty-Pisarczuk i Adama Szymańskiego.

Temat: Widzenie sportowe a zwinność reaktywna. Prowadzący: dr hab. Teresa Zwierko prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Jarosław Domaradzki prof. AWF, dr Marek Popowczak, dr Dawid Koźlenia i mgr Michał Zwierko. Podczas wykładu zaprezentowano następujące zagadnienia: model przetwarzania informacji w działaniach motorycznych, strategie aktywności wzrokowej w działaniach sportowych, trening funkcji wzrokowych w sporcie, przejawy zwinności reaktywnej i ich diagnozowanie.

Wykład 3, uczestniczyli uczniowie z klas 1B, 1E pod opieką nauczycieli: Katarzyny Bańcer-Bindugi, Małgorzaty Hajder i
Anny Folty-Pisarczuk.

Temat: Jaką masz sylwetkę? Zbadaj swój kręgosłup metodą elektroniczną. Prowadzący: dr Justyna Andrzejewska, dr Aleksandra Stachoń. Wykład dotyczył postawy ciała człowieka w ujęciu antropologicznym, zwrócono uwagę na kształtowanie się postawy ciała u Homo sapiens w procesie ewolucji oraz w rozwoju ontogenetycznym, od poczęcia aż do późnej starości. Wskazano na wpływ płci oraz typu budowy ciała, a dodatkowo rodzaju diety i stanów psychicznychna postawę ciała. Omówiono metody ceny i utrzymania prawidłowej postawy ciała, w aspekcie uprawianej dyscypliny sportu oraz charakteru pracy zawodowej.

Społeczność szkolna bardzo dziękuję prelegentom za ciekawe spotkania.  

 

Fotorelacja >>> 


 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII