LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  16 / 10 / 2021 „Działanie nie zawsze przynosi szczęście, ale nie ma szczęścia bez działania”- Benjamin Disraeli
Ważne uroczystości i wydarzenia

16.03.1998 r. Uroczystość nadania Zespołowi Szkół nr 6 imienia Agnieszki Osieckiej

W 1997 roku nauczycielka języka polskiego Zofia Baryń wystąpiła z inicjatywą nadania Zespołowi Szkół Nr 6 imienia Agnieszki Osieckiej. Pomysł spotkał się z aprobatą Rady Pedagogicznej i został przyjęty z entuzjazmem przez uczniów. Ówczesna dyrektor szkoły Bronisława Piechocińska zwróciła się oficjalnie do córki poetki Agaty Passent z prośbą o zgodę na nazwanie naszej Szkoły imieniem Agnieszki Osieckiej. Po otrzymaniu zgody, rozpoczęła procedurę nadania imienia szkole.

Postanowieniem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 1997 w sprawie nadania imienia, Zespół Szkół Nr 6 we Wrocławiu z dniem 16 marca 1998 otrzymuje imię Agnieszki Osieckiej.

W szkole uroczystość nadania szkole imienia włączona została w VII Przegląd Kultury Szkół Średnich "Przekręt 1998".

W części oficjalnej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez córkę Poetki - Agatę Passent, po czym Kurator Oświaty odczytała akt nadania imienia. Następnie Koło Teatralne zaprezentowało spektakl oparty na tekstach Agnieszki Osieckiej "Nie ma jak pompa”, w reżyserii Edwarda Kalisza.

Na zakończenie uroczystości odbył się bankiet dla zaproszonych gości, a byli wśród nich: Agata Passent, Magda Umer, Bogdan Zdrojewski, Władysław Frasyniuk, Maria Piaczyńska i wielu innych.

Fotogaleria>>

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII