START KONKURSY INFO FOTO&VIDEO KONTAKT
     

 

 
 
 
INFORMACJE
 
  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
     
  
..............................
  

 

Serwis ogłoszeniowy Wrocławiak.pl objął patronat medialny nad XXI Przeglądem Kultury Młodych Przekręt 2012”

Ogłoszenia Wrocław

 

Patronat XXI Przeglądu kultury młodych Przekręt objął:

 

 

Prezydent miasta Wrocław

 

Radio Wrocław

 

Studio ABM

 

Portal dlastudenta.pl

 

Europejska stolica kultury WROCŁAW 2016

 

Telewizja Polska WROCŁAW

 

Portal students.pl

 

Drukarnia Aqrat

 

 

 

 

Sponsorami nagród są:

 

Kino Helios Magnolia

Saturn Magnolia

Pizza Hut Magnolia

Kino 5D

księgarnia językowa Columbus

salon fryzjerski Fedoryszyn

 

Serdecznie Dziękujemy za pomoc i współpracę!

 
..............................

XXI Przegląd Kultury Młodych
PRZEKRĘT
19 - 23 marca 2012 r.

 

///////////////////////

 

 

REGULAMIN OGÓLNY

TERMIN
XXI Przegląd Kultury Młodych „Przekręt” odbędzie się w dniach 19 – 23 marca 2012r.

ORGANIZATORZY
Organizatorem imprezy jest Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

ZAKWATEROWANIE
Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
  • Przygotowanie przez uczestnika, w zależności od kategorii, w której występują: przedstawienia teatralnego, piosenki, układu tanecznego, fotografii, etiudy filmowej zgodnie z postanowieniami regulaminów szczegółowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Szkoła zapewnia uczestnikom następujące warunki techniczne:
- 8 reflektorów nad sceną, z możliwością ustawienia, pod warunkiem wcześniejszego (najpóźniej do 15.03.2012r.) przekazania obsłudze technicznej informacji, w przeciwnym razie reflektory równomiernie oświetlają całą scenę.
- Profesjonalne nagłośnienie, 5 mikrofonów i 15 wejść liniowych na instrumenty, odtwarzacz mp3, audio CD.
-  Możliwość udostępnienia pianina.

ZGŁOSZENIA
Formularz można pobrać w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. A. Osieckiej przy ulicy Tęczowej 60 w Sekretariacie Uczniowskim. Należy go przesłać na adres: przekret@spoko.pl , z dopiskiem konkursu do jakiego się zgłasza, bądź na podany w regulaminie adres mailowy danego konkursu ,lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły ( 9:00 – 13:00). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 7 marca 2012 r.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu
Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać do Koordynatora „Przekrętu” p. Marzeny Matschaj-Kacprzak e-mail: matschaj@lo17.wroc.pl , telefon w godzinach popołudniowych 0604417702).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w uzasadnionych przypadkach.