pasek
pasek2
doma1
 

 

Przekręt
 

Przegląd Kultury Młodych

PRZEKRĘT

21 – 25 marca 2011 r.

 

Jeżeli jesteś osobą kreatywną, masz coś do powiedzenia – weź udział w naszym Przeglądzie. Przekręt jest właśnie dla Ciebie. U nas będziesz miał możliwośd zaprezentowania się szerokiej publiczności oraz obejrzenia dokonao Twoich rówieśników.

Zapraszamy do udziału w następujących konkursach: teatralnym, tanecznym, muzycznym (piosenki aktorskiej w tym polskiej albo anglojęzycznej), fotograficznym oraz filmowym. A jeżeli chcesz zaproponowad coś więcej niż określa to nasz regulamin – skontaktuj się z Organizatorami. „Przekręt” otwarty jest na każdy przejaw twórczości, chcemy dotrzed do najkreatywniejszej młodzieży. Nasza szkoła to szkoła z tradycjami.

W poprzednich edycjach swoją obecnością zaszczycili nas m. In.: Jego Eminencja Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz,, Bogdan Zdrojewski, Stanisław Huskowski, Agata Passent, Magda Umer, Piotr Machalica, Zuzanna Łapicka-Olbrychska, prof. Jan Miodek, Urszula Kozioł, paostwo Hanna i Antoni Gucwioscy. W roku 20 jubileuszu również zamierzamy zaprosid interesujące osobistości, z którymi będziecie mogli porozmawiad, czy też wysłuchad ich.

Aby wziąd udział w „Przekręcie” wystarczy wypełnid formularz zgłoszeniowy i dostarczyd do naszej szkoły:

Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu, ul. Tęczowa 60 bądź wysład drogą intrnetową na podany w kontakcie adres e-mail.

 

ZAPRASZAMY!


 

 
   
 
 
doma2