pasek
pasek2
doma1
 

 

Muzyczny
 
 
 
 

Konkurs Piosenki Aktorskiej i konkurs Piosenki Anglojęzycznej to dwa odrębne konkursy, które odbędą się 24 marca 2011r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu.

Każdy uczestkim może wziąć udział w obydwu konkursach.

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie na adres organizatora wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Zgłoszenia należy złożyć najpóźniej do 21 marca 2011r.

Jury ocenia:

  1. Wrażenia artystyczne
  2. Dobór repertuaru
  3. Interpretację tekstu
  4. Umiejętność połączenia tekstu i muzyki
  5. Warsztat muzyczny wykonawcy i osób mu towarzyszących
  6. Umiejętności językowe

W czasie konkursu Piosenki Aktorskiej każdy uczestnik może zaśpiewać piosenkę w dowolnym języku oprócz angielskiego.

W skład konkursu Piosenki Anglojęzycznej wchodzą piosenki w języku angielskim.

Każdy uczestnik może zaśpiewać tylko jedną piosenkę.

W czasie przesłuchań konkursowych organizatorzy nie przewidują bisów.

Czas prezentacji jednej piosenki nie powinien przekroczyć 7 min.

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający oraz pianino. Uczestnicy powinni dostarczyć Organizatorowi na minimum 1 dzień przed występem płytę CD bądź inny nośnik z własną muzyką.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 
     
       
 
 
doma2