pasek
pasek2
doma1
 

 

Fotograficzny
 
 
 
 

Temat pracy: ”Słowo w człowieku”

Każdy uczestnik musi dostarczyć do Organizatorów od 1 do 3 fotografii w 2 egzemplarzach każda. Format zdjęć minimum A4.

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie prac wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy konkursu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac z konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych zdjęć.

Zgodnie z postanowieniami regulaminu, uczestnicy, którzy zostaną uznani za zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych ( imię i nazwisko jako autora fotografii oraz nazwa szkoły, bądź ośrodka kultury, jakie reprezentują).

Decyzja jury w sprawie przyznania nagród jest ostateczna.

Prace należy dostarczyć do 18 marca 2011r.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 
     
       
 
 
doma2