LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  12 / 07 / 2020 "Szkoła uczy, życie daje nauczki" - Andrzej Majewski
GALERIA
Z życia szkoły

16.03.1998 r. Zespół Szkół nr 6 otrzymuje imię Agnieszki Osieckiej

W 1997 roku nauczycielka języka polskiego Zofia Baryń wystąpiła z inicjatywą nadania Zespołowi Szkół Nr 6 imienia Agnieszki Osieckiej. Pomysł spotkał się z aprobatą Rady Pedagogicznej i został przyjęty z entuzjazmem przez uczniów. Ówczesna dyrektor szkoły Bronisława Piechocińska zwróciła się oficjalnie do córki poetki Agaty Passent z prośbą o zgodę na nazwanie naszej Szkoły imieniem Agnieszki Osieckiej. Po otrzymaniu zgody, rozpoczęła procedurę nadania imienia szkole. Postanowieniem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 1998 w sprawie nadania imienia, Zespół Szkół Nr 6 we Wrocławiu z dniem 16 marca 1998 otrzymuje imię Agnieszki Osieckiej. W szkole uroczystość nadania szkole imienia włączona została w VII Przegląd Kultury Szkół Średnich "Przekręt 1998". W części oficjalnej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez córkę Poetki - Agatę Passent, po czym Kurator Oświaty odczytała akt nadania imienia. Następnie Koło Teatralne zaprezentowało spektakl oparty na tekstach Agnieszki Osieckiej "Nie ma jak pompa”, w reżyserii Edwarda Kalisza. Na zakończenie uroczystości odbył się bankiet dla zaproszonych gości, a byli wśród nich: Agata Passent, Magda Umer, Bogdan Zdrojewski, Władysław Frasyniuk, Maria Piaczyńska i wielu innych.
16.03 (1).JPG
16.03 (1).JPG
16.03 (2).png
16.03 (2).png
16.03 (3).png
16.03 (3).png
16.03 (4).png
16.03 (4).png
16.03 (5).png
16.03 (5).png
16.03 (6).png
16.03 (6).png
16.03 (7).png
16.03 (7).png
16.03 (15).png
16.03 (15).png
16.03 (16).png
16.03 (16).png
16.03 (17).png
16.03 (17).png
16.03 (18).png
16.03 (18).png
16.03 (19).png
16.03 (19).png
16.03 (20).png
16.03 (20).png
16.03 (21).png
16.03 (21).png
16.03 (22).png
16.03 (22).png
16.03 (23).png
16.03 (23).png
16.03 (23a).png
16.03 (23a).png
16.03 (24).png
16.03 (24).png

BWW 2019

autor: B.Kryjom,data: 18-05-2019
GALA BWW 2019
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII