LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  08 / 08 / 2020 "To nie droga jest trudna, to trudności są drogą"- Søren Kierkegaard
Biologia

Zielona szkoła w Bukowinie Tatrzańskiej

Uczniowie rozwiązywali zadaniowe arkusze maturalne z obu przedmiotów obejmujące treści programowe klasy pierwszej i drugiej, uczestniczyli w wyprawach górskich na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie mogli zapoznać się z piętrowością roślinności górskiej, poznać chronione gatunki roślin i zwierząt występujące na tym terenie. W czasie pobytu młodzież miała czas na integrację podczas dyskoteki, zabaw w termach bukowińskich, wycieczki do Zakopanego.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII