LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  05 / 06 / 2023 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - Seneka
Fizyka

Zajęcia na I pracowni fizycznej w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po dłuższej przerwie wróciliśmy z klasami 3C4 i 3C3 na I Pracownię fizyczną.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczniowie realizowali wybrane ćwiczenia z mechaniki. 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII