LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  25 / 11 / 2020 „Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego”- Anatole France
ZASTĘPSTWA
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII