LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  22 / 10 / 2019 „Dobry człowiek jest wiecznym nowicjuszem”- Marcjalis
Biologia

Witmy w roku szkolnym 2018/2019

Propozycje działań na rok szkolny 2018/2019:

 

- zajęcia terenowo-laboratoryjne w stacji ekologicznej "Salamandra" w Myśliborzu;

- zajęcia laboratoryjne w pracowni biologicznej WCDN rozwijające umiejętności warsztatowe ucznia;

- zajęcia edukacyjne w arboretum w Pawłowicach

- lekcje na terenie Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Człowieka, Muzeum Przyrodnicze, Hydropolis;

-  konkurs "Genetyka w naszym życiu".

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII