LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  04 / 08 / 2020 Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań- A. Osiecka
Biologia

Warsztaty biologiczno-chemiczne w Myśliborzu

Uczniowie podczas zajęć mogli doskonalić umiejętności prowadzenia obserwacji, projektowania eksperymentu i analizowania materiału biologicznego. Młodzież mogła prowadzić badania w laboratoriach chemicznych oraz uczestniczyć w interaktywnych zajęciach muzealnych, gdzie mając dostęp do eksponatów poznawała biologię zwierząt. Część zajęć prowadzona była w Wąwozie Myśliborskim, w którym uczniowie mogli zapoznać się z endemiczną florą rezewatu przyrody. W czasie wyjazdu był czas na integrację grupy uczniów, jak również na rozmowy z opiekunami zwierząt, które przebywały w tym czasie na rehbilitacji w ośrodku.
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII