LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  09 / 12 / 2019 "Ci, którzy są z siebie zadowoleni, mają zawsze zły gust”- Jean Louis Balzak
WOS
Zofia KuźMirosław Lewandowski
 Piotr Zołotajkin
 
  

Edukacja prawna

autor: P.Zołotajkin,data: 22-10-2019
Edukacja prawna    21 X klasa 3C złożyła wizytę w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Podczs spotkania pani sędzia wyjaśniła młodzieży istotę istnienia władzy sądowniczej w państwie. Następnie uczestniczyliśmy w rozpoczęciu rozprawy sądowej o zabójstwo. Na końcu wizyty klasa weszła na teren aresztu śledczego , gdzie poznała warunki życia za murami.

Edukacja Samorządowa

autor: P.Zołotajkin,data: 22-10-2019
Edukacja Samorządowa    18 X klasa 1F4 złożyła wizytę w Sejmiku Wojewódzkim w ramach projektu"Edukacja Samorządowa". Podczas spotkania młodzież otrzymała informacje o zasadach funkcjonowania tego organu władzy lokalnej oraz o jego znaczeniu w życiu publicznym naszego kraju.

Organizacja roku szkolnego

autor: P.Zołotajkin,data: 04-09-2019

   W roku szkolnym 2019/20 zapraszamy do udziału  w:

- Olimpiadzie WOS ( etap szkolny odbędzie się  w XII 2019),

-konkursach np. "My w Europie", I etap odbędzie się w XI 2019,

   Na bieżąco będą organizowane  wystawy bądż wyjścia  na warsztaty do instytucji publicznych. Jesteśmy otwarci na ewentualne wasze propozycje związane  z innymi formami poszerzania wiedzy. Szczegółowych informacji udziela P.Zołotajkin (s.317).

Uczniowie XVII-tki zdobywali wiedzę o lokalnym samorządzie

autor: R.Pieńkowski,data: 17-06-2019
Uczniowie XVII-tki zdobywali wiedzę o lokalnym samorządzie
31 maja 2019 r. uczniowie klasy 2E i 2F pod opieką Roberta Pieńkowskiego i Marka Popowczaka wzięli udział w projekcie Rady Miejskiej Wrocławia „Edukacja samorządowa”. Wizytę w Rynku rozpoczęliśmy od spaceru szlakiem najważniejszych zabytków Starego Miasta. Przed wejściem do Starego Ratusza przywitał nas zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej Wrocławia Marcin Frąckiewicz. Następnie zwiedziliśmy jeden z najwspanialszych klejnotów świeckiej architektury gotyckiej środkowo-wschodniej Europy. Z kolei udaliśmy się do neogotyckiego Nowego Ratusza, którego drugie piętro służy Radzie Miejskiej Wrocławia. Tu w Sali Sesyjnej stanowione jest lokalne prawo – zapadają wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. O dziejach samorządu Wrocławia i współczesności tego miejsca opowiedział nauczyciel historii i WOS w LO nr XVII, a zarazem radny Rady Miejskiej Wrocławia, który tak jak podczas prawdziwej sesji Rady Miejskiej rozpoczął lekcję o wrocławskim samorządzie od trzech uderzeń laską. Uczniowie XVII-tki na godzinę zasiedli na miejscu radnych. Przeprowadzili też kilka głosowań używając urządzeń elektronicznych wykorzystywanych przez radnych. Jedno z tych głosowań okazało się być całkiem na serio. Głos zabrali również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta informując o swojej działalności. Na koniec młodzież otrzymała certyfikaty z podpisem Prezydenta Jacka Sutryka i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pamiątkowe gadżety. Prezydent Sutryk miał w tym czasie ważne obowiązki poza Ratuszem, ale mieliśmy okazję obejrzeć jego gabinet – skąd zarządza Wrocławiem.

Dzień Edukacji Prawnej

autor: P.Zołotajkin,data: 18-03-2019
Dzień Edukacji Prawnej  15 III uczniowie z kilku klas wzięli udział, w organizowanym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Dniu Edukacji Prawnej. Podczas spotkania młodzież była świadkiem symulacji rozprawy sądowej , a następnie uczestniczyła w dyskusji na temat "mowy nienawiści". Była to pożyteczna lekcja z wos-u.

Spektakl "Kain"

autor: P.Zołotajkin,data: 14-03-2019
Spektakl    13 III uczniowie z kilku klas mieli możliwość oglądnięcia spektaklu "Kain". Nie było by w tym nic nadzwyczajnego poza tym,że  odbył się on na terenie więzienia  we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej. Jego ideą było ukazanie odwiecznego problemu zła tkwiącego w człowieku. Widzowie byli pod wrażeniem przekazu, atmosfery miejsca, poziomu grających, którymi byli więźniowie. Po zakończeniu każdy mógł porozmawiać z artystami i wymienić się wrażeniami. Była to wartościowa lekcja z wiedzy o sztuce i życiu.

Wizyta w sądzie i areszcie śledczym

autor: P.Zołotajkin,data: 05-03-2019
Wizyta w sądzie i areszcie śledczym

4 III klasa 3 F miała okazję odbyć niecodzienną lekcję z wos-u. Najpierw w miało miejsce spotkanie z sędziami , cywilistą i karnistą . Przekazali oni uczniom informacje związane z funkcjonowaniem sądów powszechnych. Na wybranych przykładach pokazali jak czasem, niestety, można łatwo wpaść w konflikt z prawem. Ukazali niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi. Następnie klasa udała się na teren aresztu śledczego , gdzie miał sposobność zapoznać się z rzeczywistością życia po tamtej stronie muru. 

WIZYTA W SEJMIKU WOJEWÓDZKIM

autor: P.Zołotajkin,data: 04-12-2018
WIZYTA W  SEJMIKU  WOJEWÓDZKIM    30 XI klasa 3 F, w ramach projektu „Lekcje  z samorządem”, złożyła wizytę  w siedzibie sejmiku dolnośląskiego. Podczas spotkania uczniowie poznali strukturę tego organu władzy samorządowej, jego zadania, osiągnięcia. Była to pożyteczna lekcja przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

autor: P.Zołotajkin,data: 21-09-2018
  W grudniu odbędzie się szkolny etap OWoPiP. Informacji udziela Piotr Zołotajkin (g.317)

Knkurs międzyszkolny "My w Europie"

autor: P.Zołotajkin,data: 21-09-2018
   W grudniu odbędzie się szkolny etap konkursu "My w Europie". Zakres materiału to : zagadnienia z podstawy programowej wos oraz zagadnienia związane z tzw. częścia zmienną konkursu. Informacji udziela Piotr Zołotajkin (g.317). Do tej pory nagrodamidla laureatów były m.in. indeksy Instytutu Politologii U Wr.

Olimpiada z WOS

autor: P.Zołotajkin,data: 21-09-2018
   W grudniu odbędzie się szkolny etap Olimpiady z WOS. Chętni do wzięcia w nim udziału powinni zgłosić sie do P.Zołotajkina g.317. Zakres tematyczny odpowiada zagadnieniom z podstawy programowej przedmiotu wos oraz znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej olimpiady. Więcej informacji w g.317.

Wizyta w sądzie i areszcie śledczym

autor: P.Zołotajkin,data: 24-04-2018

   24 IV 2018 r. uczniowie klas maturalnych(3A,3B,3E,3F) przeprowadzili wizytę w Sądzie Okręgowym i areszcie śledczym we Wrocławiu. W pierwszej części spotkania pani sędzia wyjaśniła zasady fukcjonowania sądów,opowiedziała o symbolach władzy sądowniczej,przypomniała zasady obowiązujące osoby pełnoletnie.

   W drugiej części weszliśmy na teren aresztu.Tam konsekwencje  łamania prawa przedstawił nam sędzia sądu karnego. Reguły panujące na terenie aresztu wyjaśniła nam pani major Służby Więziennej. Po terenie aresztu oprowadził nas wychowawca więzienny. Przedstawił w sposób wyczerpujący realia życia osadzonych.

   W ten sposób uczniowie odbyli, jak to sami ocenili, jedną z bardziej pożytecznych lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

autor: P.Zołotajkin,data: 11-12-2017

  6 grudnia klasę  2F odwiedził nie tylko Święty Mikołaj , ale również przedstawiciele Klubu Jagiellońskiego, którzy przeprowadzili warsztaty pt."Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu". Warsztaty trwały cztery godziny i były bardzo interesujące. Zadanien  naszej klasy było stworzyć sejm (parlament). Podzieliliśmy się na poszczególne partie:socjaldemokratyczną, ludową,liberalną, konserwatywną i narodową. Razem musieliśmy prowadzić debatę  polityczną oraz tworzyć sojusze.Każdy miał prawo wypowiedzieć się , co sprawiało, że każdy był zainteresowany dyskusją.

  Było to bardzo interesujące doświadczenie, niektórzy z nas zaczęli się nawet zastanawiać nad studiami politologicznymi. Takie doświadczenia pogłębiają  wiedzę,jak również wzbudzają naszą ciekawość oraz chęć zainteresowania się polityką.(relacja uczennicy L.Hadj Said)

Konkurs "My w Europie"

autor: P.Zołotajkin,data: 27-10-2017
W grudniu 2018 odbędzie się szkolny etap konkursu "My w Europie"organizowanego przez XII LO i Instytut Politologii UWr. Zkres materiału to zgadnienia z podstawy programowej wos oraz zagadnienia z tzw. części zmiennej konkursu.Nagrodami do te pory dla laureatów  były: indeksy Instytutu Politologii oraz wizyta w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. Informacji udziela P.Zołotajkin ( g.317)

Olimpiada wiedzy o państwie i prawie

autor: M.Lewandowski,data: 19-10-2017

   Osoby zainteresowane udziałem w olimpiadzie wiedzy o państwie i prawie proszę o kontakt do 27 pażdziernika 2017r.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej olimpiady .

   Mirosław Lewandowski 

   ( sala 313 )

OLIMPIADA

autor: P.Zołotajkin,data: 13-09-2017
17 XI 2017 r. odbędzie się etap szkolny Olimpiady z WOS-u. Informacji udziela P.Zołotajkin (gab.317) lub proszę skorzystać z www.owpsw.edu.pl   .

Udział w konkursach

autor: P.Zołotajkin,data: 11-09-2017
Wszystkim chętnym, do udziału w konkursach z WOS, jak np. Olipiada ,"My w Europie"i inne,w których o udziale możecie również sami zdecydować ,informacji i pomocy udzieli P.Zołotajkin ( gab.317).

17 III 2017 r. kl. 1B wzięla udział w projekcie „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

autor: R.Pieńkowski,data: 19-03-2017
17 III 2017 r. kl. 1B wzięla udział w projekcie „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

17 marca 2017 r. klasa 1B wzięła udział w projekcie „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”. Pod pomnikiem Aleksandra Fredry przywitał nas wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Zbigniew Magdziarz. Następnie zwiedziliśmy Stary Ratusz oraz salę sesyjną Rady Miejskiej Wrocławia. W Starym Ratuszu pani przewodnik opowiedziała o historii tego zabytku i pokazała najciekawsze miejsca. Z kolei udaliśmy się do sali sesyjnej Nowego Ratusza, gdzie uczniowie 1B dowiedzieli się o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, a w szczególności Rady Miejskiej Wrocławia, o czym opowiedział radny Rady Miejskiej Wrocławia Robert Pieńkowski. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali upominki. Wszystkie klasy zainteresowane projektem mogą się zgłosić do Roberta Pieńkowskiego lub swoich nauczycieli WOS i Historii. Foto: Robert Pieńkowski Fotogaleria>>

WOS W ROKU SZKOLNYM 2016/17

autor: M.Lewandowski,data: 26-01-2017

Zapraszamy do udziału w ;

- konkursach, olimpiadach,

- wyjściach na wystawy,

-warsztatach organizowanych prze instytucje publiczne.

Rozprawa sądowa

autor: P.Zołotajkin,data: 02-12-2016
30 listopada klasa 3 F uczestniczyła w rozprawie sądowej toczącej się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. W ten sposób otrzymała podstawowe informacje związane z przebiegiem procesu sądowego. Była to dobra lekcja w ramach przygotowań do egzaminu maturalnego
 (i nie tylko ) z WOSu

Warsztaty w Wyższej Szkole Bankowej

autor: P.Zołotajkin,data: 24-11-2016
Warsztaty w Wyższej Szkole Bankowej

          W dniu 17 XI 2016r. klasa 1F uczestniczyła w organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową ,,Dniach przedsiębiorczości”. Podczas warsztatów ,,Jak korzystać z Internetu aby nie naruszać własności intelektualnych?” uczniowie otrzymali odpowiedź na takie pytania jak : czym jest własność intelektualna ?,co chroni prawa autorskie ? ,czy słuchając nielegalnego nagrania naruszamy prawa autorskie ?,jak korzystać z Chomikuj.pl ?,czy kupując pirackie gry komputerowe łamiemy prawo ?

SZKOLNY KONKURS

autor: P.Zołotajkin,data: 10-10-2016
Przygotowywany jest I etap szkolnej olimpiady w wos i historii. Informacji udziela pan P. Zołotajkin

Edukacja samorządowa

autor: P.Zołotajkin,data: 10-10-2016
Edukacja samorządowa Wizyta w Radzie Miasta w dniu 7.10.2106r. klasa 1F odbyła lekcję pod tytułem „Edukacja samorządowa”. Podczas zajęć w Nowym Ratuszu uczniowie poznali strukturę, kompetencje oraz zakres pracy Rady Miasta Wrocławia. Następnie podczas zwiedzania Starego Ratusza poznali historię wrocławskich rajców od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy.

„Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

autor: R.Pieńkowski,data: 02-10-2016
„Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”

30 września 2016 r. klasa 1 D pod opieką prof. Roberta Pieńkowskiego wzięła udział w interesującej lekcji w ramach projektu „Rada Miejska Wrocławia zaprasza. Edukacja samorządowa”. Młodzież XVII-tki przywitał wicedyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia Zbigniew Magdziarz, po czym zwiedziliśmy Stary Ratusz oraz salę sesyjną Rady Miejskiej Wrocławia. Stary Ratusz jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem świeckiej architektury gotyckiej. Jego wnętrza są dziś miejscem, gdzie władze Wrocławia podejmują światowych przywódców, monarchów, duchownych i artystów. Tu mają miejsce wszystkie najważniejsze uroczystości we Wrocławiu. W sali sesyjnej Nowego Ratusza uczniowie 1D poszerzyli z kolei swoją wiedzę na temat historii i teraźniejszości samorządu terytorialnego, a w szczególności o funkcjonowaniu Rady Miejskiej Wrocławia, o czym opowiedział Robert Pieńkowski. Wyjście do Rynku było ponadto okazją do zapoznania się z kilkunastoma najciekawszymi zabytkami Starego Miasta, m.in. z gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, kościołami św. Elżbiety, Marii Magdaleny, imienia Jezus, a rolę przewodników pełnili sami uczniowie klasy 1D, którzy wykazali się sporym znawstwem i erudycją. Obejrzyj fotorelację>>

Spotkanie z Dalajlamą XIV

autor: R.Pieńkowski,data: 26-09-2016
Spotkanie z Dalajlamą XIV
Spotkanie z Dalajlamą XIV 20.09.2016 r. pięcioro uczniów z klasy 2F wraz z wychowawcą, panem Mirosławem Lewandowskim, uczestniczyli w spotkaniu z Dalajlamą XIV. Spotkanie zorganizowane było w Centrum Historii Zajezdnia, a tematem przewodnim: "Nasze marzenia o wolności". Uczniowie 17 LO zostali zaproszeni przez Dyrektora PSLO we Wrocławiu, mieli także możliwość dostarczenia swojego pytania, które zostało zadane Jego Świętobliwości Dalajlamie podczas spotkania. Całe wydarzenie obejrzeć można tutaj.

Obchody 36. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

autor: R.Pieńkowski,data: 18-09-2016
Obchody 36. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”
31 VIII 1980 r. zostało podpisane w Gdańsku porozumienie pomiędzy komisją rządową Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. W efekcie powstała NSZZ „Solidarność”, a w dalszej konsekwencji był to początek przemian, które w 1989 r. przyniosły obalenie komunizmu w Polsce, upadek PRL i proces budowy demokratycznej Polski.
W niedzielę 28 VIII 2016 r. o godz. 12.00 została odprawiona msza św. w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy. O godz. 13.30 odbyła się uroczystość pod tablicą „Solidarności” przy Centrum Historii Zajezdnia (przy dawnej zajezdni MPK). We wrocławskich uroczystościach upamiętniających wydarzenia sprzed 36 lat wzięła udział delegacja społeczności Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej. W skład pocztu sztandarowego naszej Szkoły weszli Ziemowit Paszke z 3A oraz Gabriela Więckowska i Katarzyna Badowska z 2A. Podczas składania kwiatów Pani DyrektorMałgorzacie Iwankiewicz towarzyszyli Julia Czerniakowska i Krzysztof Sawicki z 2A.   Galeria zdjęć >>

Konkurs - "Wiedza o Polsce i Europie"

autor: P.Zołotajkin,data: 29-06-2016
24 IX 2015 r. odbył się w szkole konkurs  Wiedza o Polsce i Europie, zorganizowany przez europosła K. M. Ujazdowskiego. Pierwsze miejsce zajął A. Kraczek 3B, drugie M. Waniowski 3F, a trzecie M. Szwaba 2F. Nagrodą dla laureatów był wyjazd do Brukseli. 

KONKURS "MY W EUROPIE"

autor: P.Zołotajkin,data: 21-03-2016
KONKURS Z przyjemością informujemy, że dwóch uczniów naszej szkoły M. Szwaba (2F) i M. Waniowski (3F) zakwalifikowało się do finału konkursu " My w Europie" organizowanego przez XII LO we Wrocławiu i Instytut Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

56. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: R.Pieńkowski,data: 17-10-2014

Zapraszamy do wzięcia udziału w 56. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której tegoroczne hasło przewodnie brzmi: "Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego". Zawody szkolne odbędą się w piątek 28 listopada 2014 r. o godz. 8.00.

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do Piotra Zołotajkina. 

Warsztaty fotograficzne pt. "Sztuka fotoreportażu"

autor: R. Pieńkowski,data: 01-10-2013
W najbliźszy czwartek (3 X 2013 r.) organizowane jest wyjście na warsztaty fotograficzne (godz. 13.00 - 16.30) pt. "Sztuka fotoreportaźu", które poprowadzi Mieczysław Michalak, szef działu fotograficznego Gazety Wyborczej we Wrocławiu, Tomasz Wożny, laureat Grand Press Photo 2010.

Warsztaty przewidziane są dla chętnych do wzięcia udziału w konkursie na fotoreportaź na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE" (więcej informacji na linku przedmiotowym WOS).
Chętni proszeni są o zgłoszenie 1 X 2013 r. (we wtorek) do gabinetu 314 w godzinach od 12.45 do 15.20.

Robert Pieńkowski

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

autor: R. Pieńkowski,data: 11-09-2013
W ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” Miasto Wrocław
oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału
w konkursie na fotoreportaź na temat:
„PRAWA CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

KONKURS NA WYSTĄPIENIE PUBLICZNE DLA UCZNIÓW WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

autor: R. Pieńkowski,data: 11-09-2013
W ramach projektu „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka” Miasto Wrocław oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału
w konkursie na wystąpienie publiczne na temat:
„CO BYŚ POWIEDZIAŁ/A NA TEMAT OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA, GDYBYŚ MIAŁ/A OKAZJĘ WYSTĄPIĆ NA FORUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?”

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 23 XI 2012 r.

autor: ,data: 02-10-2012
Wszyscy zainteresowani olimpiadą proszeni są o zgłaszanie się do Zofii Kuż lub Piotra Zołotajkina

A. UWAGI OGÓLNE
• Organizatorem Olimpiady WoPiŚW jest Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
• Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
• Zawody Olimpiady są trzystopniowe:
I stopień – szkolny (w szkołach ponadgimnazjalnych);
II stopień – okręgowy;
III stopień – centralny.

Program obecności gości ze Stanów Zjednoczonych - uczestników programu „Głosy Obywateli. Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji” w XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki

autor: R. Pieńkowski,data: 14-04-2011
Od roku szkolnego 2009/2010 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowym projekcie “Głosy Obywateli”: Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji”. Projekt, którego realizacja zaplanowana jest na trzy lata, jest współfinansowany przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych. Partnerami projektu jest NSZZ Solidarność i Amerykański Związek Zawodowy Nauczycieli oraz inne zawodowe związki nauczycieli z Kolumbii, Gruzji, Mongolii, Północnej Irlandii, Filipin oraz Południowej Aryki.

Celem projektu jest przede wszystkim wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu najnowszej historii świata poprzez pedagogiczne działania z zakresu badań społecznych. Zadania projektowe obejmują zbieranie i analizę faktów, którymi są między innymi opowiedziane historie działaczy z całego świata, walczących o demokrację w swoich krajach. Uczniowie wcielają się w rolę historyków, wywołują i archiwizują wspomnienia o demokratycznej walce ich krajów. Wywiady trafiają do Banku Pamięci o Demokracji, który znajduje się na stronie internetowej: www.civicvoices.org. Wywiady te są materiałem dydaktycznym dla uczniów i nauczycieli z całego świata, którzy kształcą młode pokolenia w zakresie najnowszej historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Koordynatorem projektu w XVII LO jest Robert Pieńkowski.


Program obecności gości ze Stanów Zjednoczonych - uczestników programu „Głosy Obywateli. Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji” w XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej dnia 20 IV 2011 r.:

l. 2, godz. 8.55-9.40 (sala 314 - III piętro)
lekcja pt. „Od PRL do wolnej Polski”, którą przeprowadzi Robert Pieńkowski z udziałem młodzieźy biorącej udział w projekcie Civic Voices.

l. 3, godz. 10.00-10.35 (aula)
Spektakl „Zesłani” w wykonaniu uczniów klasy 1 E (teatralnej), reź. i opieka artystyczna Tomasz Sztonyk i Małgorzata Szeptycka, oprawa muzyczna Krzysztof Źesławski

l. 4, godz. 10.45-11.30 (aula)
Koncert „Pamiętamy – piosenki buntu i nadziei”, śpiew: Roman Kowalczyk (Dyrektor XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej), akompaniament: Krzysztof Źesławski

l. 5, godz. 11.50-12.35 (aula)
Prezentacja programu „Głosy Obywateli. Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji” oraz spotkanie z Arturem Adamskim i Stanisławem Skotnym - świadkami historii, pt. „Solidarność – droga do wolności”

SPOTKANIE Z W.FRASYNIUKIEM

autor: P. Zo�otajkin,data: 29-03-2011
30 III 2011 w szkole przy ul.Słubickiej odbędzie się, w ramach cyklu "Giganci XXX - lecia" ,spotkanie z W.Frasyniukiem , przywódcą wrocławskiej "Solidarności" w trudnych latach osiemdziesiątych. Informacje u P.Zołotajkina

KONKURS - MY W EUROPIE

autor: P. Zo�otajkin,data: 18-10-2010
W grudniu obędzie się szkolny etap konkursu organizowanego przez XII LO i Instytut Politologii. Obowiązuje wiedza podręcznikowa z WOS-u oraz związana z aktualnym tematem, który co roku jest inny. Informacji udziela Piotr Zołotajkin ( gab.311)

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku szkolnym 2010/2011

autor: R. Pieńkowski,data: 24-08-2010
Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w „Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” . Spotkanie informacyjne odbędzie się we wrześniu 2010 r. (dokładny termin podamy po ogłoszeniu planu lekcyjnego). Uczniowie proszeni są o kontakt ze swoimi nauczycielami WOS.

Uprawnienia finalistów i laureatów Olimpiady:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) laureaci i finaliści Olimpiady uzyskują następujące uprawnienia:
A. otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą na koniec roku szkolnego,
B. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (uczestniczący w Olimpiadzie na podst. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r., par. 7, pkt. 2) są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub części egzaminu gimnazjalnego,
C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
D. W przypadku, o którym mowa w pkt. C/, na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, a zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się "zwolniony".
E. Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie póżniej niź na 2 lata przed terminem kaźdej sesji egzaminu maturalnego.
F. zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej
G. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad starających się o przyjęcie na wyźsze uczelnie ustalają senaty tych uczelni (inaczej mówiąc większość wyźszych uczelni laureatom i finalistom oferuje indeksy jeszcze przed maturą!).

Więcej informacji o Olimpiadzie: http://www.owpsw.edu.pl/

Ramowy program w dniu 29 maja 2009

autor: Robert Pieńkowski,data: 27-05-2009
Ramowy program w dniu 29 maja jest następujący:

- od 8.30 - rejestracja uczestników finału (6-osobowych druźyn) - prosimy o zgłoszenie się najpóżniej do godz. 9.10-9.15; uczniowie
kierowani są przez wolontariuszy na główną płytę Hali, gdzie będą pisać test; nauczyciele zostaną w tym czasie zaproszeni na kawę
- 9.20 - 9.30 - przygotowanie do testu - objaśnienia, rozdanie testów (jury - koordynatorzy z WCDN + wolontariusze)
- 9.30 - 10.15 - test (45 minut) - test będzie sprawdzany przez niezaleźne osoby pod kontrolą koordynatorów z WCDN
(uwaga: być moźe zaraz po teście będzie wylosowany temat debaty;
uzgadniamy to jeszcze z organizatorami - patrz: godz. 12.00)
- od 10.15 wpuszczani będą do hali widzowie / publiczność (na tę godzinę zapraszamy zgłoszonych z Państwa szkół innych uczniów); uczestnicy finału po zakończeniu testu takźe siadają na widowni, wolontariusze
wskaźą im miejsca
- 11.00 - oficjalne otwarcie (prezydent. R. Dutkiewicz; Aleksander Milinkiewicz)
- 11.15 - 12.00 - dyskusja: Tomasz Lis i zaproszeni goście (dziennikarze zagraniczni)
- około 12.00 - ogłoszenie quizu dla publiczności (pytania na telebimach; odpowiedzi na kartkach rozdanych przez wolontariuszy
wrzucane do urny)
- ogłoszenie wyników testu
- losowanie tematu debaty (tu wg koncepcji
organizatorów; być moźe uda się przenieść to losowanie na wcześniejszą porę)
- losowanie frakcji (przez kapitanów 7 druźyn
ścisłego finału)
- 12.15 - 12.45 - przerwa na lunch i przygotowanie do debaty
- 12.45 - zajmowanie miejsc na widowni; uczestnicy finałowej symulacji
obrad PE kierowani na płytę główną
- 13.00 - 14.00 (14.15) - symulacja obrad PE; w jury prof. Elźbieta
Stadtmuller z Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. prof. Jan Miodek,
Klaus Bachmann + prawdopodobnie dziennikarze zagraniczni
- 14.15 (14.30) - ogłoszenie ostatecznych wyników, wręczenie nagród
- losowanie nagród wśród uczestników quizu dla
publiczności
- zakończenie - ok. 14.40 - 15.00

W razie wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam i do zobaczenia w piątek

Spotkanie uczestników konkursu ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI

autor: Robert Pieńkowski,data: 27-05-2009
Zapraszam na kolejne spotkanie uczestników finału konkursu „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”, które odbędzie się w czwartek 28 V 2009 o godz. 12.10-12.55 (6 godz. lekcyjna), w sali 314.

Zapraszam w szczególności:
Natalię Cyran 2E
Magdę Rucińską 2A
Ewę Szymczak 2B
Łukasza Łukaszewskiego 2H
Joannę Rzadką 2B
Iwonę Twardowską 2A
oraz osoby z listy rezerwowej:
Radka Gulczyńskiego 2H
i Krzysztofa Głógiewicza 2G
pozostałe osoby z listy rezerwowej zapraszam teź.

Szkolenie dla finalistów konkuru „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”

autor: Robert Pieńkowski,data: 11-05-2009
Zapraszam osoby zakwalifikowane do finału konkursu „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI” na spotkanie szkoleniowe w środę 13 V 2009 o godz. 11.15-12.00, które odbędzie się w sali 117.

Zapraszam w szczególności Natalię Cyran 2E, Magdę Rucińską 2A, Ewę Szymczak 2B, Łukasza Łukaszewskiego 2H, Katarzynę Wnętrzak 2F, Joannę Rzadką 2B, ale takźe pozostałe osoby z listy rezerwowej.

Spotkanie informacyjne w sprawie udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: Robert Pieńkowski,data: 27-04-2009
Zapraszam chętnych do wzięcia udziału w „Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” na spotkanie informacyjne w dniu 7 V 2009 (czwartek) o godz. 11.00-11.10, które odbędzie się w sali 314.

Uprawnienia finalistów i laureatów Olimpiady:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) laureaci i finaliści Olimpiady uzyskują następujące uprawnienia:
A. otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą na koniec roku szkolnego,
B. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (uczestniczący w Olimpiadzie na podst. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r., par. 7, pkt. 2) są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub części egzaminu gimnazjalnego,
C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
D. W przypadku, o którym mowa w pkt. C/, na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, a zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się "zwolniony".
E. Wykaz olimpiad przedmiotowych dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie póżniej niź na 2 lata przed terminem kaźdej sesji egzaminu maturalnego.
F. zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej
G. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad starających się o przyjęcie na wyźsze uczelnie ustalają senaty tych uczelni (inaczej mówiąc większość wyźszych uczelni laureatom i finalistom oferuje indeksy jeszcze przed maturą!).

Więcej informacji o Olimpiadzie: http://www.owpsw.edu.pl/

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”

autor: Robert Pieńkowski,data: 27-04-2009
Zapraszam osoby zakwalifikowane do finału konkursu „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI” na spotkanie informacyjne w dniu 30 IV 2009 (czwartek) o godz. 11.00-11.10, które odbędzie się w sali 314.

Zapraszam w szczególności Natalię Cyran 2E, Magdę Rucińską 2A, Ewę Szymczak 2B, Łukasza Łukaszewskiego 2H, Katarzynę Wnętrzak 2F, Joannę Rzadką 2B, ale takźe pozostałe osoby z listy rezerwowej.

Wyniki eliminacji szkolnych konkursu ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI

autor: Robert Pieńkowski,data: 02-04-2009
Eliminacje szkolne konkursu „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”, które odbyły się 27 marca 2009 r. wyłoniły uczestników wielkiego finału w Hali Ludowej w dniu 29 V 2009 r.

1. Zbyszek Ostaszkiewicz 3 H
2. Natalia Cyran 2E
3, 4. Magda Rucińska 2A i Ewa Szymczak 2B (ex aequo)
5. Łukasz Łukaszewski 2H
6. Katarzyna Wnętrzak 2F

Lista rezerwowa uczestników Wielkiego Finału:
1. Joanna Rzadka 2B,
2. Iwona Twardowska 2A,
3 Monika Chałupka 2F

Dalsze miejsca zajęli:
1. Radek Gulczyński 2H
2. Krzysztof Głógiewicz 2G
3. Daria Domańska 2H
4. Adam Unifantowicz 2C
5. Krzysztof Kiepura 2A
6. Łukasz Trafidło 2A

Proszę osoby zakwalifikowane i z listy rezerwowej o pilny kontakt.

Eliminacje szkolne konkursu „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI” - 27 III 2009

autor: Robert Pieńkowski,data: 23-03-2009
UWAGA

Eliminacje szkolne konkursu „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”

odbędą się 27 marca 2009 r. o godz. 9.15

w sali 314

zapisów dokonuje (w przypadku osób jeszcze niezapisanych) i dodatkowych informacji udziela Robert Pieńkowski

Konkurs „ ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI” - zalecana literatura

autor: Robert Pieńkowski,data: 23-03-2009
Konkurs „ ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów problematyką integracji Europy, a takźe źyciem społecznym, politycznym oraz gospodarczym kraju i świata. Tematyka zawodów zakłada, źe uczestnicy wykaźą się zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości. Uczeń przystępujący do konkursu powinien m.in.: wykazać się znajomością genezy Unii Europejskiej, historii Unii Europejskiej, procesu rozszerzenia Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatów Unijnych.
Uczeń powinien m.in.: znać cele i strukturę Wspólnot Europejskich. Podczas Konkursu uczeń powinien wykazać się m.in.: znajomością struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej oraz złoźoności i kompetencji poszczególnych organów ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego – jego historii, funkcjonowania a takźe procesu wyborczego.

Przygotowanie do konkursu powinno opierać się na selekcji zaproponowanego materiału (literatura + wybór stron internetowych) zwłaszcza pod względem tematyki Konkursu.

Proponowana literatura:
1. Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii: wraz z aneksem: praca zbiorowa, Wrocław 2003
2. Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), Kompendium Wiedzy o Unii Europejskiej, Warszawa, PWN 2007.
3. Broszura „Parlament Europejski”, Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji, 2007
4. Broszura Twarze Parlamentu Europejskiego 2007 – 2009, Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji, 2007
5. Wojtaszczyk K.A. Encyklopedia Unii Europejskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - WSiP , Warszawa, 2004
6. Wojtaszczyk K.A. (red.), Wiedza o społeczeństwie: podręcznik: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym, Warszawa 2005
7. Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W. (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007

Żródła internetowe (wybór):
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/warszawa
http://europa.eu
http://www.ukie.gov.pl
http://www.europa.delpol.pl
oraz:
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
http://www.eudebate2009.eu/pol
http://www.ceo.org.pl/portal/b_mwe_parlament_europejski
http://unia.realnet.pl/instytucje_parlament_europejski.php
http://tematy.wyborcza.pl/P/1626,Parlament-Europejski
http://tematy-wiadomosci.gazeta.pl/P/1454,Parlament-Europejski

Spotkanie informacyjne dla chętnych do wzięcia udziału w konkursie „Znam Parlament Europejski”

autor: Robert Pieńkowski,data: 08-03-2009
W poniedziałek – 9 III 2009 na długiej przerwie (godz. 11.00-11.10) w sali 314 odbędzie się spotkanie informacyjne dla chętnych do wzięcia udziału w konkursie „Znam Parlament Europejski”. Obecni otrzymają materiały pomocnicze.

Etap szkolny odbędzie się 27 III 2009 !

Główna nagroda: wyjazd do Brukseli.

Zapraszam

Koordynator Konkursu w XVII LO
Robert Pieńkowski

Konkurs: „ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”

autor: Robert Pieńkowski,data: 17-02-2009
REGULAMIN KONKURSU
„ZNAM PARLAMENT EUROPEJSKI”

W pięćdziesiątą pierwszą rocznicę utworzenia Parlamentu Europejskiego
i w piątą rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej, oraz w przededniu drugich wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, pragniemy zachęcić młodzieź do udział w konkursie wiedzy o Parlamencie Europejskim.
Dziś powinniśmy być nie tylko świadomymi obywatelami naszego kraju, ale takźe świadomymi obywatelami zjednoczonej Europy. Znajomość instytucji unijnych, zasad ich funkcjonowania wśród młodych ludzi, jest jednym z elementów kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. CELE: Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych pt. „Znam Parlament Europejski”, zwany dalej Konkursem, ma na celu popularyzację wiedzy
o Parlamencie Europejskim, jego historii, uprawnieniach i zasadach pracy.
2. ORGANIZATORZY: Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
3. UCZESTNICY: W Konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wrocławia. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa przez szkołę. Wyłonione w pierwszym etapie sześcioosobowe druźyny reprezentują swoje szkoły w finale (szkołę reprezentuje jedna druźyna).
4. ORGANIZACJA KONKURSU: Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo:
» etap I – szkolny (indywidualny test pisemny),
» etap II – finałowy: część I - indywidualny test pisemny; część II (ścisły finał) - symulacja debaty Parlamentu Europejskiego
5. Dyrektor szkoły powołuje jednego nauczyciela - szkolnego koordynatora Konkursu oraz członków Szkolnej Komisji Konkursowej (jury) etapu szkolnego. Do obowiązków koordynatora naleźy:
» pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w Konkursie
» organizacja i przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu
» przewodniczenie jury szkolnego etapu Konkursu
» sporządzenie oraz terminowe przesłanie dokumentacji (zgłoszenie udziału w konkursie, protokół etapu szkolnego Konkursu)
» udział w warsztatach dla koordynatorów zorganizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
» przeprowadzenie zajęć przygotowujących druźynę do udziału w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego
» reprezentowanie druźyny we wszystkich sprawach organizacyjnych, przekazywanie informacji itp.
6. INFORMACJE O PRZEBIEGU: Regulamin, wyniki i aktualne informacje
o Konkursie są publikowane na stronie WCDN www.wcdn.wroc.pl i miasta.

II. ETAPY KONKURSU

ETAP SZKOLNY:

1. Celem zawodów na etapie szkolnym jest wyłonienie sześcioosobowej druźyny, która będzie reprezentować szkołę w finale.
2. Uczestnicy etapu szkolnego indywidualnie rozwiązują pisemny test przygotowany przez organizatorów, dotyczący podstawowej wiedzy o Unii europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego
(jego historii, zasad powoływania i funkcjonowania, struktury organizacyjnej, kompetencji itd.).
3. O zakwalifikowaniu do druźyny reprezentującej szkołę w finale decydują wyniki testu. Szkolna Komisja Konkursowa moźe ustalić dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie konieczne, aby uczeń mógł reprezentować szkołę
w finale (dotyczące zwłaszcza umiejętności prowadzenia dyskusji, argumentowania itp., przydatnych do udziału w debacie). Muszą one być jasne, obiektywne i znane wszystkim uczniom przystępującym do pisania testu.
4. Z przebiegu etapu szkolnego Szkolna Komisja Konkursowa sporządza protokół, który przesyła na adres:
WCDN ul. Swobodna 71/73 Wrocław 50-089 z dopiskiem „Konkurs znam Parlament Europejski”
Lub faksem tel. 071 7964561

ETAP FINAŁOWY:

1. Zawody finałowe odbędą się w Hali Stulecia i składają się z dwóch części:
Część I – indywidualny test pisemny sprawdzający wiedzę o Parlamencie Europejskim
Część II - symulacja debaty Parlamentu Europejskiego.
2. O zakwalifikowaniu druźyny do II części finału decyduje suma punktów zdobytych w teście pisemnym przez wszystkich członków druźyny. W razie równej liczby punktów u większej liczby zawodników o zakwalifikowaniu się do II etapu finału decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie zadań trudniejszych w teście. Za najtrudniejsze uwaźa się pierwsze zadanie w teście, kolejne za łatwiejsze, za najłatwiejsze zadanie ostatnie.
3. Do II części finału przechodzi 7 druźyn.
4. Druźyny zakwalifikowane do ścisłego finału losują frakcję polityczną Parlamentu Europejskiego, którą będą reprezentować w trakcie symulacji obrad.
5. Temat symulacji zostanie wylosowany z listy przekazanej koordynatorom na warsztatach w WCDN.
6. Szczegółowy przebieg symulacji określa osobny regulamin, który zostanie dostarczony uczestnikom i nauczycielom – koordynatorom Konkursu.

III. TERMINARZ KONKURSU

» zgłoszenie szkół do Konkursu i wyznaczenie koordynatorów:
do 27 lutego 2009 r.
» warsztaty dla szkolnych koordynatorów Konkursu: luty, marzec 2009 r.
» przeprowadzenie I etapu Konkursu: 27 marca 2009 r., godz.9.00
» przesłanie protokołów z I etapu Konkursu: do 6 kwietnia 2009 r.
» finał Konkursu: 29 maja 2009 r.

IV. NAGRODY

Nagroda główna - Wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego oraz nagrody rzeczowe.

ORGANIZATORZY:
Urząd Miejski Wrocławia
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ORGANIZACJE FINANSUJĄCE PROJEKT:
Parlament Europejski
Urząd Miejski Wrocławia

Koordynator Konkursu:
Robert Pieńkowski

18. Fehler W. (red.), Współczesne bezpieczeństwo, Toruń 2003
19. Filipowicz S. i inni (red.), Historia idei politycznych: wybór tekstów, tom I i II, Warszawa 2002
20. Firlit-

autor: ,data: 30-11--0001
0

ojmowanie, istota i typologie bezpieczeństwa państwa. Ogólne definicje bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako potrzeba podmiotowa. Bezpieczeństwo a zagroźenia i wyzwania dla podmiotu. Aspekt zewn

autor: ,data: 30-11--0001

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

autor: ,data: 08-09-2008
Informacje ogólne:
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zasadniczym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania źyciem społeczno-politycznym kraju i świata. Uczestnicy Olimpiady powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z zakresu przedmiotów merytorycznych związanych z tematyką zawodów (wiedza o społeczeństwie, historia najnowsza itp.) oraz wiadomości określone programem Olimpiady.
Tematyka zawodów jest szersza niź program wymienionych przedmiotów szkolnych i zakłada, źe uczestnicy wykaźą się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale takźe zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.

Program składa się z dwóch bloków tematycznych:

1. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje dwie główne grupy tematyczne:
1. Struktury i mechanizmy źycia politycznego w Polsce i świecie.
2. Przemiany społeczno-polityczne we współczesnym świecie i Polsce.

Na kaźdą z tych grup składa się kilka tematów.
2. Zmienny blok tematyczny jest ustalany corocznie dla kaźdej edycji zawodów i zawiera problematykę wynikającą najczęściej z jednego z tematów bloku stałego, odpowiednio rozszerzonego i wyraźonego w haśle danej edycji.

Zawodników przystępujących do udziału w Olimpiadzie na wszystkich jej etapach obowiązuje znajomość literatury zalecanej przez Komitet Główny Olimpiady. Wykazy zagadnień do egzaminu ustnego i lektur są aktualizowane i corocznie publikowane. Żródłem informacji o współczesnych wydarzeniach w kraju i świecie jest ponadto publicystyka prasowa i radiowo-telewizyjna. Uczestnicy Olimpiady winni wykazać się znajomością problemów podejmowanych na łamach prasy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie w czasopismach zalecanych przez organizatorów zawodów.

Etap szkolny 14 LISTOPADA 2008 !!!

PROGRAM STAŁY:

A. STRUKTURY I MECHNIZMY ŹYCIA POLITYCZNEGO W POLSCE I ŚWIECIE

1. Kultura polityczna społeczeństwa. Stosunki społeczne i sposoby ich kształtowania. Rola państw w instytucjonalizacji źycia społecznego. Naród i państwo. Typy i przemiany kultur. Kształtowanie kultury ogólnonarodowej i jej pluralizm. Rola tradycji i podstawowych żródeł kultury narodowej a nowoczesność i uniwersalizm w źyciu kulturalnym. Dziedzictwo narodów - wartości, symbole i pomniki kultury. Konflikt norm, obyczajów i stylów źycia. Tolerancja w źyciu społecznym. Rola kościołów w kształtowaniu świata wartości. Inteligencja i jej wpływ na przemiany społeczne.

2. Państwo. Koncepcja roli państwa we współczesnym świecie. Problem suwerenności zewnętrznej i wewnętrznej. Struktura terytorialna. Zagadnienie autonomii. Problem samorządności. Federalizm. Państwo jako struktura administracyjna. Sposoby klasyfikowania państw (liberalne - totalitarne, autorytarne - demokratyczne). Zasady ustrojowe państw. Konstytucja i jej rola we współczesnym państwie. Symbolika narodowa.

3. Systemy polityczne. Demokracja bezpośrednia i pośrednia. Rola opinii publicznej we współczesnym państwie i sposoby jej kształtowania. Pluralizm we współczesnym świecie. Typy systemów politycznych. Partie, systemy partyjne i ich wpływ na funkcjonowanie państwa. Partie i ruchy polityczne we współczesnej Polsce (geneza i załoźenia programowe). Rola związków zawodowych. Źycie polityczne w państwie, w regionie i w zbiorowościach lokalnych. Sąsiedzi Polski - transformacje ustrojowe.

4. Transformacja polskiego systemu politycznego. Od państwa totalitarnego do liberalnego, od państwa autorytarnego do demokratycznego. Od zasad monopolu partii komunistycznej do pluralizmu politycznego. Od zasady jednolitości władzy do trójpodziału władzy. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego - rola samorządu terytorialnego.

5. System organów państwa. Tradycje polskiego parlamentaryzmu. Parlament w systemie organów państwa. Sejm i Senat (struktura organizacyjna, mechanizmy działania, kompetencje). Władza wykonawcza a władza ustawodawcza. Struktura i kompetencje władzy wykonawczej w Polsce. Inne naczelne organy państwa. Państwo prawa. Władza sądownicza. Instytucje ochrony prawnej. Rzecznik praw obywatelskich. System żródeł prawa w Polsce. Prawo a inne systemy normatywne.

6. Prawa człowieka we współczesnym świecie. Kształtowanie się idei praw człowieka i obywatela. Prawa i wolności obywatelskie. Zasady i instytucje kontroli przestrzegania praw. Gwarancje międzynarodowe i wewnątrzkrajowe przestrzegania praw. Inicjatywy społeczne na rzecz praw człowieka i obywatela. Prawa człowieka we współpracy europejskiej. Prawa człowieka jako przedmiot zainteresowania ONZ. Prawa człowieka jako strefa polityki zagranicznej państwa. Rola jednostki w źyciu społeczeństwa. Instrumentalizm polityczny w sferze realizacji praw człowieka i obywatela - współzaleźność polityki i ekonomiki. Przykłady naruszania praw człowieka i obywatela we współczesnym świecie. Ochrona praw człowieka w Polsce - historia i terażniejszość. Terroryzm polityczny i terroryzm państwowy a prawa człowieka i obywatela. Nacjonalizm ekonomiczny.

7. Współczesna myśl polityczna. Ideologie, doktryny polityczne i ruchy społeczne. Liberalizm i neoliberalizm. Konserwatyzm. Chrześcijańska demokracja. Socjaldemokracja. Ideologie narodowe. Faszyzm. Komunizm. Ruchy społeczne w świecie i Polsce (ruchy alternatywne wśród młodzieźy, inicjatywy społeczne w środowiskach lokalnych).

8. Współczesne stosunki międzynarodowe. Mechanizmy, szanse i bariery międzynarodowej współpracy politycznej. Ugrupowania polityczne i militarne - geneza, funkcje, przyszłość. Problemy bezpieczeństwa w skali globalnej i regionalnej. Organizacje międzynarodowe - funkcje i znaczenie. Współpraca regionalna. Tworzenie regionów przygranicznych. Znaczenie regionalizacji w przełamywaniu barier narodowościowych i etnicznych i w niwelowaniu lokalnych zagroźeń cywilizacyjnych. Regionalizacja etapem we współpracy i integracji gospodarczej.

B. PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE I POLSCE1. Społeczeństwo globalne i grupy społeczne. Współczesne teorie uwarunkowania społecznego. Wielkie i małe struktury społeczne. Problem władzy w strukturach społecznych. Relacje między wielkimi strukturami społecznymi. Konflikty społeczne. Rola małych grup społecznych w funkcjonowaniu struktur społecznych. Rodzina jako podstawa organizacji społeczeństwa. Społeczności etniczne i terytorialne. Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego (mniejszości narodowe i wyznaniowe, zróźnicowanie warstwowe). Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany struktur społecznych.

2. Struktura i procesy demograficzne. Procesy rozwoju ludności i ich następstwa społeczno-gospodarcze. Zmiany pokoleniowe. Przemiany struktur ludnościowych Polski na tle procesów ludnościowych świata.

3. Struktura gospodarki i struktura społeczno-zawodowa. Restrukturyzacja gospodarki. Przekształcenia własnościowe w gospodarce. Prywatyzacja. Reprywatyzacja. Hierarchia zawodów. Procesy urbanizacji i ich następstwa. Społeczno-gospodarcze problemy wsi i rolnictwa.

4. Kryzysy społeczne. Ekonomiczne i polityczne podłoźe konfliktów i kryzysów społecznych. Zmiany stosunków własnościowych.

5. Dylematy interwencji państwa w źycie gospodarcze. Cele i metody polityki społecznej w systemie gospodarki rynkowej.Podstawowe kwestie społeczne współczesnej Polski - inicjatywy ludności, zbiorowości, organów państwa w ich przezwycięźaniu.

6. Gospodarka rynkowa we współczesnym świecie. Strukturalne przemiany w gospodarce światowej. Perspektywy integracji europejskiej i rozwoju rynku światowego. Główne kategorie ekonomiczne gospodarki rynkowej. Problemy własnościowe, konkurencja, rynek pracy. Procesy krystalizacji stosunków własnościowych i struktury społecznej. Przejawy i konsekwencje rywalizacji między najwyźej rozwiniętymi państwami zachodnimi. Współczesne czynniki i uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Nowoczesne technologie i gałęzie gospodarki (informatyka). Rozwój gospodarczy w regionach świata - trwałość głównych ośrodków siły gospodarczej. Zagadnienia transformacji technologii i wiedzy naukowo-technicznej. Uwarunkowania i formy integracji gospodarczej. Społeczne, ekonomiczne i polityczne przyczyny i konsekwencje migracji ludności we współczesnym świecie. Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia rozwoju gospodarczego. Problem zadłuźenia jako bariera wzrostu gospodarczego.

7. Zagroźenia cywilizacyjne we współczesnym świecie. Społeczne konsekwencje rozwoju przemysłowego: problemy ludnościowe, surowcowe, energetyczne, źywnościowe, ekologiczne, katastrofy nuklearne. Demograficzny obraz świata. Nierówności rozwoju ludności. Ekologia jako problem światowy, żródła zanieczyszczeń środowiska, lokalne katastrofy ekologiczne, transfer zanieczyszczeń środowiska. Rolnictwo i wyźywienie, przyczyny głodu i niedoźywienia, drogi postępu. Rolnictwo a ekologia. Problemy energetyczne świata, żródła energii i surowców, poszukiwanie nowych zasobów energetycznych, nowoczesne technologie - moźliwości i ograniczenia. Procesy urbanizacji - aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Perspektywy i szanse rozwiązywania problemów globalnych w warunkach rozbrojenia, trwałego pokoju i współpracy międzynarodowej, znoszenia bloków militarnych i wyrównywania poziomów rozwoju krajów i kontynentów. Problemy konwersji przemysłu zbrojeniowego na cele cywilne.


PROGRAM ZMIENNY

Bezpieczeństwo państwa

1. P
[WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI]
 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII