LO nr XVII
im. A. Osieckiej
we Wrocławiu
ul. Tęczowa 60
53-603 Wrocław
tel: 71 7986740
liceum@lo17.wroc.pl

 
Dziś mamy:  02 / 10 / 2022 „Komputer ma nad mózgiem tę przewagę, że się go używa”- Gabriel Laub
Kulturalna Siedemnastka

V edycja Kulturalnej Siedemnastki

Pierwszą konkurencją będzie Wielki Test Kultury. Uczniowie klas pierwszych przystąpią do testu z zakresu kultury. Pytania będą dotyczyły poprawności zachowań, adekwatności stroju, kultury przy stole. Za każdą poprawną odpowiedź przyznane zostaną punkty, suma punktów zdobytych przez klasę zostanie podzielona przez liczbę uczniów, którzy wzięli udział w teście. Kolejność klas zostanie ustalona według średniej liczby punktów na osobę. Test zostanie przeprowadzony w październiku. O terminie klasy zostaną poinformowane na tydzień przed ustaloną datą.

Kolejna konkurencja polega na wykonaniu w dowolnej formie Kodeksu Życzliwości. Termin oddania wykonanego zadania przypada na 6 listopada 2018.

Trzeci etap - jak najliczniejszy udział w Radosnej Paradzie Niepodległości. Im więcej uczniów danej klasy weźmie udział w Paradzie, tym więcej punktów otrzyma klasa. Pamiętajmy, że kultura to bardzo szerokie pojęcie, zawiera w sobie również określenie stosunku do tradycji i wartości narodowych.

21 grudnia 2018 - Wigilie klasowe to okazja do podzielenia się swoimi rodzinnymi, regionalnymi tradycjami świątecznymi. Kulturalna Siedemnasta będzie się bacznie przyglądać Waszej Wigilii i oceniać estetykę stołu, wystrój sali, stroje uczestników i inne przejawy tradycji.

10 stycznia 2019 to termin przygotowania filmu "Kulturalnie zwiedzamy świat". W tej konkurencji ocenimy pomysł, wartości edukacyjne filmu, wykonanie.

Szósta konkurencja to Uczestnictwo w Kulturze. Termin - 15 lutego 2019. W podanym terminie zapraszam do siebie przedstawicieli klas pierwszych z biletami potwierdzającymi udział uczniów ( zbiorowo i indywidualnie ) w różnych imprezach kulturalnych w terminie od 1 październka do 14 lutego.

25 marca 2019 - Kultura w Biegu. Kulturalnym się jest a nie bywa. Boisko czy bieżnia to także miejsca, gdzie ujawnia się nasze dobra wychowanie. Zadaniem klasy jest wykonanie jednego lub kilku ( max 5 ) zdjęć obrazujących kulturalne zachowania w sporcie.

Pomagamy Potrzebującym - nadchodzące Święta Wielkanocne to okazja do wykazania się życzliwością. Pomyślcie, jak możecie pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Oczekujemy na niebanalne przedsięwzięcia, działania, które na pewno podejmujecie, a teraz nadeszła chwila, żeby się nimi pochwalić.

Ile książek przeczytaliście sprawdzimy 24 maja 2019.

A 3 czerwca poznamy Wzorowych i Obecnych.

Szczegółowe informacje o konkurencjach będą na bieżąco zamieszczane na stronie i w gablocie Kulturalnej Siedemnastki. A na wszelkie pytania odpowie chętnie Koordynator KS Marzena Matschaj-Kacprzak 

 

 
Copyright © 2002-2013 by LO XVII